LT EN

Šių metų antrajame bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas etape prašymus su pasirinktais pageidavimais pateikė beveik tūkstančiu daugiau stojančiųjų: šiemet 6 798, pernai – 5 831 asmuo. Studijuoti aukštosiose mokyklose pakviesti 3 839 jaunuoliai (2018 m. – 3 279), tarp jų – 2 058 šių metų abiturientai  (2018 m. – 1 986).

„Šiemet antrajame pagrindinio priėmimo etape dalyvavo daugiau stojančiųjų, mat, priešingai nei ankstesniais metais, savo prašymus galėjo registruoti ir asmenys, nedalyvavę pirmajame etape. Šiame etape jie galėjo įtraukti pageidavimus ir į valstybės finansuojamas, ir į nefinansuojamas studijų vietas“, – sako Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) prezidentas prof. Pranas Žiliukas.

Į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas su studijų stipendijomis vietas pakviesti 1 278 asmenys (2018 m. – 834): universitetuose 572 (2018 m. – 473), kolegijose 706 (2018 m. – 361). Daugiausia kviečiama į Vilniaus kolegiją (244), Vilniaus universitetą (235) ir Kauno kolegiją (197).

Studijuoti valstybės nefinansuojamose vietose pakviestas 2 561 stojantysis (2018 m. – 2 445): universitetuose – 1 079 (2018 m. – 842), kolegijose – 1 482 (2018 m. – 1 603). Tikimasi, kad daugiausia šių sutarčių bus sudaryta Socialinių mokslų kolegijoje (661), Vilniaus universitete (302) ir Vilniaus Gedimino technikos universitete (197).

Sudaryti sutartis pakviestieji studijuoti galės nuo rugpjūčio 7 d. iki rugpjūčio 8 d. 17 val. aukštosiose mokyklose arba, jei aukštoji mokykla sudaro galimybes, elektroniniu būdu. Kvietimai studijuoti išsiųsti elektroniniais laiškais, taip pat juos galima matyti prisijungus prie savo prašymo paskyros.

Nuo rugpjūčio 12 d. iki rugpjūčio 15 d. norintieji dalyvauti papildomame priėmime galės registruoti savo prašymus. Papildomo priėmimo metu suteikiama galimybė praeiti motyvacijos vertinimą, kuris vyks rugpjūčio 14 dieną.

 

Aukštoji mokykla II etapo kvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas (vf+vnf/st) skaičius II etapo kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf) skaičius
2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m.
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 8 12
Europos humanitarinis universitetas 1
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 15 2
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 7 7 10 11
Kauno technologijos universitetas 51 39 50 39
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 1 11 1
Klaipėdos universitetas 14 9 32 31
LCC tarptautinis universitetas 1 1
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 6 3 20 10
Lietuvos sporto universitetas 11 8 33 56
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 52 51 125 69
Mykolo Romerio universitetas 30 17 103 107
Šiaulių universitetas 4 4 13
Vilniaus dailės akademija 10 10 19 16
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 74 55 197 53
Vilniaus universitetas 235 210 302 282
Vytauto Didžiojo universitetas 63 60 163 142

Iš viso universitetuose

572 473 1 079 842

Kolegijos

Alytaus kolegija 19 6 18 13
Kauno kolegija 197 98 203 283
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 18 4 8 6
Kauno technikos kolegija 27 12 23 58
Klaipėdos valstybinė kolegija 54 34 79 122
Kolpingo kolegija 60 33
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 11 2 19 12
Lietuvos verslo kolegija 8 17 31
Marijampolės kolegija 4 5 6 16
Panevėžio kolegija 20 14 19 51
Socialinių mokslų kolegija 661 442
Šiaulių valstybinė kolegija 31 12 29 41
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 7 17 14 39
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 1 1 10 17
Utenos kolegija 18 14 41 61
Vilniaus dizaino kolegija 4 8 16
Vilniaus kolegija 244 122 158 297
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 43 20 17 57
Vilniaus verslo kolegija 92 8
Iš viso kolegijose 706 361 1 482 1 603
IŠ VISO 1 278 834 2 561 2 445

 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915