LT EN
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas *Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2017-06-01 – 2017-07-19
17 val.
Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija Sesija 2017-06-16 – 2017-07-07
Rezultatų paskelbimas Iki 2017-07-10
Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija 2017-06-19 – 2017-07-07
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje) Sesija 2017-07-10 – 2017-07-11
Rezultatų    paskelbimas 2017-07-12
Papildomas stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas  Sesija 2017-07-10 ir 2017-08-16
Pagrindinis priėmimas Pirmasis etapas Kvietimo studijuoti paskelbimas 2017-07-24 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2017-07-25 –
2017-07-27 17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2017-07-28 12 val.
Antrasis etapas Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas 2017-07-28 12 val. –
2017-07-30 17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2017-08-01 iki 17 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2017-08-02 –
2017-08-03  17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2017-08-04 12 val.
Papildomas priėmimas Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas**Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2017-08-10 – 2017-08-16
17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2017-08-21 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2017-08-22 –
2017-08-23  17 val.