LT EN

Įveskite balų įvertinimus

Egzaminų rezultatai Metiniai pažymiai
Vidurinį išsilavinimą įgijau:
Dalykas Balas Valst./Mok./S/A/B lygis
Lietuvių k. ir literatūra
Gimtoji kalba
(baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)
Užsienio kalba
(anglų)
Užsienio kalba
(prancūzų)
Užsienio kalba
(rusų)
Užsienio kalba
(vokiečių)
Kita užsienio kalba
Istorija
Matematika
Informacinės tech.
Biologija
Chemija
Fizika
Geografija
Kompetencijų, įgytų siekiant
kvalifikacijos, įvertinimas
Sporto pasiekimai
Stojamasis egz.
Suveskite brandos egzaminų įvertinimus pasirinkdami lygius
Mokomųjų dalykų metiniai pažymiai nėra privalomi.

Konkursiniai balai skaičiuojami pagal 2019 m. Konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą

Galimi dalykų ir vertinimų lygiai:

V – valstybinis brandos egzaminas;

M – mokyklinis brandos egzaminas;

S/A – S arba A lygio brandos egzaminas;

B – B lygio brandos egzaminas.

 

Įvertinimų intervalai:

  • valstybinių brandos egzaminų įvertinimai yra nuo 16 iki 100 (įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2013 m.);
  • valstybinių brandos egzaminų įvertinimai yra nuo 1 iki 100 (įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2012 m. įskaitytinai);
  • mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai yra nuo 4 iki 10;
  • mokomųjų dalykų metinių pažymių įvertinimai yra nuo 4 iki 10;
  • sporto pasiekimų įvertinimai yra nuo 4 iki 10;
  • stojamojo egzamino įvertinimas yra nuo 16 iki 100.

Pasirinkite studijų kryptį ir/ar aukštąją mokyklą

Pasirinkite studijų kryptį. Taip pat siaurinkite paiešką pasirindami aukštąją mokyklą