LT EN

Prašymus dalyvauti papildomame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas pateikė 4 797 stojantieji (2017 m. – 5 884). 2 351  asmuo (2017 m. – 2 924), iš kurių 827 (2017 m. – 1 241) yra šių metų abiturientai, gavo kvietimus pasirašyti studijų sutartis.  1 373 asmenys užsiregistravo tik papildomam priėmimui, iš jų kvietimus studijuoti gavo 858.

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose kviečiami 952  asmenys (2017 m. – 942): universitetuose 242 (2017 m. – 279), kolegijose 710 (2017 m. – 663). Į valstybės nefinansuojamas vietas kviečiami 1 399 (2017 m. – 1 982) stojantieji: universitetuose 463 (2017 m. – 757), kolegijose 936 (2017 m. –  1 225).

Papildomo priėmimo metu organizuotame motyvacijos vertinime atlikti motyvacijos vertinimą, kuris būtinas pretenduojant į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijų programas, užsiregistravo 151 asmuo. Kvietimus studijuoti ugdymo mokslus gavo 107 papildomame priėmime dalyvavę asmenys.

Sutartys su pakviestaisiais studijuoti sudaromos aukštosiose mokyklose arba elektroniniu būdu, jei aukštoji mokykla sudaro tokią galimybę (http://bakalauras.lamabpo.lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/ ), nuo rugpjūčio 22 d. iki rugpjūčio 23 d. 17 val.

Papildomo priėmimo metu kvietimų studijuoti skaičius 2018 ir 2017 m.

Aukštoji mokykla Papildomo priėmimo kvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas skaičius Papildomo priėmimo kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas skaičius
2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m.
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas 10 17 6 16
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 0 0 2 11
Europos humanitarinis universitetas 0 0 0 0
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 0 0 0 0
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 2 2 6 9
Kauno technologijos universitetas 32 37 13 46
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 0 0 1 1
Klaipėdos universitetas 12 12 29 41
LCC tarptautinis universitetas 0 0 0 0
Lietuvos edukologijos universitetas 11 38
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 2 2 1 3
Lietuvos sporto universitetas 1 4 45 65
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 25 31 99 133
Mykolo Romerio universitetas 5 5 65 80
Šiaulių universitetas 4 3 12 12
Vilniaus dailės akademija 7 13 4 8
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 47 41 19 58
Vilniaus universitetas 75 84 121 172
Vytauto Didžiojo universitetas 20 17 40 64

Iš viso universitetuose

242 279 463 757

Kolegijos

Alytaus kolegija 42 14 12 19
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 0 18
Kauno kolegija 120 125 112 173
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 46 38 7 21
Kauno technikos kolegija 33 61 30 35
Klaipėdos valstybinė kolegija 59 45 51 80
Kolpingo kolegija 0 0 25 38
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 14 22 11 19
Lietuvos verslo kolegija 3 2 15 24
Marijampolės kolegija 27 15 17 29
Panevėžio kolegija 37 27 59 48
Socialinių mokslų kolegija 0 0 314 250
Šiaulių valstybinė kolegija 44 35 25 44
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 8 13 23 24
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 5 3 13 20
Utenos kolegija 30 22 41 74
Vilniaus dizaino kolegija 0 0 0 6
Vilniaus kolegija 175 163 134 206
Vilniaus kooperacijos kolegija 0 5
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 65 77 28 62
Vilniaus verslo kolegija 2 1 19 30
Iš viso kolegijose 710 663 936 1 225
IŠ VISO 952 942 1 399 1 982

 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915