LT EN

Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas

Aukštoji mokykla Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas

2019 m.

vf+vnf/st vnf
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje  – 30,86
Europos humanitarinis universitetas  –  –
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 6,75
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 8,90 6,57
Kauno technologijos universitetas 7,35 6,43
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 5,94
Klaipėdos universitetas 7,20 6,25
LCC tarptautinis universitetas  –  –
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 10,09 9,02
Lietuvos sporto universitetas 7,20 6,40
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 8,61 7,84
Mykolo Romerio universitetas 7,48 5,92
Šiaulių universitetas 7,55 6,87
Vilniaus dailės akademija 8,79 7,69
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 7,06 5,89
Vilniaus universitetas 8,21 6,82
Vytauto Didžiojo universitetas 7,55 6,57

Vidutinis konkursinis balas universitetuose*

7,86 6,68

Kolegijos

Alytaus kolegija 6,07 5,06
Kauno kolegija 6,19 5,52
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 6,18 5,03
Kauno technikos kolegija 5,48 5,18
Klaipėdos valstybinė kolegija 5,79 5,24
Kolpingo kolegija  – 3,67
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 5,61 4,72
Lietuvos verslo kolegija 5,58 5,27
Marijampolės kolegija 5,97 5,12
Panevėžio kolegija 5,92 5,72
Socialinių mokslų kolegija 4,03
Šiaulių valstybinė kolegija 5,67 5,19
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 6,84 5,19
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 6,06 5,05
Utenos kolegija 6,14 5,23
Vilniaus dizaino kolegija 8,64 7,37
Vilniaus kolegija 6,03 5,54
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 6,11 6,02
Vilniaus verslo kolegija  – 4,38
Vidutinis konkursinis balas kolegijose 6,03 4,82

* be Balstogės universiteto filialo Vilniuje