LT EN

Šių metų pagrindinio priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas metu savo prašymus Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje užregistravo 33 532 stojantieji (2017 m. – 28 900). Iš visų 25 088 (2017 m. – 25 158) pakviestųjų studijuoti stojantieji su aukštosiomis mokyklomis sudarė 19 513 (2017 m. – 19 799) studijų sutartis.

12 725 sutartis pasirašę asmenys – šių metų abiturientai (2017 m. – 13 380). Pastaraisiais metais daugėja priimtųjų gavusių bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą. Po šių metų pagrindinio priėmimo tokių asmenų –  1 703 (2017 m. – 1 280).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose sudarytos 11 445 sutartys (2017 m. – 13 249): universitetuose – 6 988 (2017 m. – 7 445), kolegijose – 4 457 (2017 m. –  5 804). Valstybės nefinansuojamose studijų vietose stojantieji pasirašė 8 067 sutartis (2017 m. – 6 550): universitetuose – 3 493 (2017 m. – 3 438), kolegijose – 4 574 (2017 m. – 3 112).

Daugiausia studijų sutarčių pasirašyta Vilniaus universitete, Kauno technologijos universitete ir Vilniaus Gedimino technikos universitete. Norintieji studijuoti kolegijų vykdomose studijų programose daugiausia sutarčių sudarė su Vilniaus kolegija, Kauno kolegija ir Socialinių mokslų kolegija.

Universitetuose daugiausia studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų studijų vietų pasirašyta Kauno technologijos universiteto Programų sistemos studijų programoje, Vilniaus universitete Teisės studijų programoje. Kolegijose didžiausią studentų skaičių surinko Vilniaus kolegijoje vykdomos Tarptautinio verslo ir Programų sistemų programos.

Šiais metais pirmieji 57 stojantieji gavo papildomus 0,25 balo už savanorišką veiklą, trukusią ne trumpiau nei 3 mėnesius. 139 stojantieji gavo papildomus 0,25 balo už brandos darbą. 569 stojantieji, baigusieji bazinius karinius mokymus ar privalomąją karo tarnybą, gavo papildomus pusę balo.

Nuo rugpjūčio 13 d. iki rugpjūčio 17 d. 15 val. stojantieji galės registruoti savo prašymus dalyvauti papildomame priėmime. Papildomame priėmime galės dalyvauti ir tie asmenys, kurie pagrindinio priėmimo metu savo prašymų nebuvo užregistravę. Papildomo priėmimo metu teikiamas naujas prašymas, kuriame stojantysis gali įtraukti ne daugiau kaip 6 pageidavimus.

Papildomame priėmime asmuo, prieš tai sudaręs valstybės finansuojamą studijų sutartį su aukštąja mokykla arba gavo studijų stipendiją, gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą. Jeigu stojantysis pagrindiniame etape sudarė valstybės nefinansuojamą studijų sutartį su aukštąja mokykla arba jeigu negavo ar nepriėmė jokio kvietimo studijuoti, gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą (ir studijų stipendiją).

 

Pagrindinio priėmimo metu pasirašiusiųjų studijų sutartis stojančiųjų skaičius 2018 ir 2017 m.

Aukštoji mokykla

Pasirašiusiųjų studijų sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų  ir studijų stipendijų (vf+vnf/st) Pasirašiusiųjų studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf)
2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m.

Universitetai

Aleksandro Stulginskio universitetas 86 173 71 73
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 0 0 31 18
Europos humanitarinis universitetas 0 0 1 0
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 52 58 0 0
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 120 116 56 111
Kauno technologijos universitetas 1317 1 579 194 288
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 1 1 5 9
Klaipėdos universitetas 123 132 139 147
LCC tarptautinis universitetas 6 4 0 0
Lietuvos edukologijos universitetas 101 100
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 125 136 26 23
Lietuvos sporto universitetas 70 68 250 197
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 479 433 474 563
Mykolo Romerio universitetas 89 93 422 260
Šiaulių universitetas 36 37 70 35
Vilniaus dailės akademija 227 211 84 58
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1063 1 290 275 339
Vilniaus universitetas 2661 2 545 1096 818
Vytauto Didžiojo universitetas 548 468 447 399

Iš viso universitetuose

7003 7 445 3641 3 438

Kolegijos

Alytaus kolegija 129 87 37 51
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 0 26
Kauno kolegija 1048 1 351 817 499
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 110 126 41 48
Kauno technikos kolegija 295 431 221 89
Klaipėdos valstybinė kolegija 390 505 366 294
Kolpingo kolegija 0 0 55 42
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 96 157 54 39
Lietuvos verslo kolegija 30 31 94 56
Marijampolės kolegija 58 73 36 53
Panevėžio kolegija 146 154 166 65
Socialinių mokslų kolegija 0 0 1129 695
Šiaulių valstybinė kolegija 211 282 149 110
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 41 59 50 51
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 20 23 47 53
Utenos kolegija 111 134 158 109
Vilniaus dizaino kolegija 31 31 66 47
Vilniaus kolegija 1373 1 766 925 527
Vilniaus kooperacijos kolegija 17 21
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 382 545 195 164
Vilniaus verslo kolegija 11 32 54 73

Iš viso kolegijose

4482 5  804 4660 3 112

IŠ VISO

11485 13 249 8301 6 550

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Pasirašiusieji sutartis dėl vf vietų

Universitetai

1 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 301
2 Vilniaus universitetas Teisė 152
3 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 146
4 Vilniaus universitetas Medicina 139
5 Vilniaus universitetas Ekonomika 134
6 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 133
7 Vilniaus universitetas Programų sistemos 126
8 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Multimedija ir kompiuterinis dizainas 112
9 Vilniaus universitetas Psichologija 111
10 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 105

Kolegijos

1 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 161
2 Vilniaus kolegija Programų sistemos 160
3 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika 80
4. Kauno kolegija Kompiuterinių tinklų administravimas 78
5 Kauno kolegija Multimedijos technologija 77
6 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 74
7. Vilniaus kolegija Reklamos vadyba 71
7 Vilniaus kolegija Buhalterinė apskaita 71
8 Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 67
8 Kauno technikos kolegija Autotransporto elektronika 67
9 Vilniaus kolegija Finansai 65

10

Kauno kolegija Logistika

63

Didžiausią valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų su stipendija ar be jos (vf+vnf/st+vnf) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Pasirašiusieji sutartis dėl vf+vnf/st+vnf vietų

Universitetai

1 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 322
2 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 299
3 Vilniaus universitetas Teisė 244
4 Lietuvos sporto universitetas Treniravimo sistemos 183
5 Vilniaus universitetas Medicina 182
6 Vilniaus universitetas Ekonomika 178
7 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 162
8 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 152
9 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Veterinarinė medicina 138
10 Vilniaus universitetas Programų sistemos 130

Kolegijos

1 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 243
2 Vilniaus kolegija Programų sistemos 211
3 Socialinių mokslų kolegija Estetinė kosmetologija 206
4 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 165
5 Socialinių mokslų kolegija Kūrybos ir pramogų industrijos 155
6 Socialinių mokslų kolegija Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika 153
7 Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 138
8 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika 134
9 Socialinių mokslų kolegija Marketingas ir reklamos kūrimas 128
10 Socialinių mokslų kolegija Transporto ir logistikos verslas 126

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915