LT EN

Dar 1 583 asmenys kviečiami sudaryti studijų sutartis su universitetais ir kolegijomis (2018 m. – 2 351), iš kurių 528 (2018 m. – 827) yra šių metų abiturientai. Kvietimai studijuoti išsiųsti elektroniniais laiškais, taip pat juos galima matyti prisijungus prie savo prašymo paskyros.

Prašymus dalyvauti papildomame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas pateikė 3 624 stojantieji (2018 m. – 4 797). Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose kviečiami 559 asmenys (2018 m. – 952): universitetuose 223 (2018 m. – 242), kolegijose 336 (2018 m. – 710). Daugiausia jų kviečiama į Vilniaus universitetą  (55) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetą (36), kolegijų sektoriuje – Vilniaus kolegiją (103) ir Kauno kolegiją (86).

Į valstybės nefinansuojamas vietas kviečiami 1 024 (2018 m. – 1 399) stojantieji: universitetuose 362 (2018 m. – 463), kolegijose 662 (2018 m. –  936). Mokėsiančių už studijas daugiausia kviečiama studijuoti Vilniaus universitete (100), Vytauto Didžiojo universitete ir Lietuvos sveikatos mokslų universitete (58), o kolegijose – Sveikatos mokslų kolegijoje (280) ir Vilniaus kolegijoje (92).

Papildomo priėmimo metu dalyvauti motyvacijos vertinime, kuris būtinas pretenduojant į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijų programas, užsiregistravo 158 asmenys (2018 m. – 151). Kvietimus studijuoti ugdymo mokslus gavo 48 papildomame priėmime dalyvavę stojantieji (2018 m. – 107).

Šiame etape 47 asmenys užsiregistravo laikyti 62 stojamuosius egzaminus į meno krypties studijų programas. Studijuoti menus kviečiamas 41 stojantysis.

Sutartys su pakviestaisiais studijuoti bus sudaromos nuo rugpjūčio 21 d. iki rugpjūčio 22 d. 17 val. aukštosiose mokyklose. Kai kurie universitetai ir kolegijos sudaro galimybes studijų sutartį sudaryti elektroniniu būdu. Šių mokyklų sąrašą galima rasti čia: http://bakalauras.lamabpo.lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/.

 

Papildomo priėmimo metu kvietimų studijuoti skaičius 2019 ir 2018 m.

Aukštoji mokykla Papildomo priėmimo kvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas

(vf+vnf/st) skaičius

Papildomo priėmimo kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf) skaičius
2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m.
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 6 2
Europos humanitarinis universitetas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 2 2 3 6
Kauno technologijos universitetas 22 32 15 13
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 1 1
Klaipėdos universitetas 6 12 5 29
LCC tarptautinis universitetas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 13 2 3 1
Lietuvos sporto universitetas 4 1 14 45
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 30 25 58 99
Mykolo Romerio universitetas 11 5 36 65
Šiaulių universitetas 7 4 5 12
Vilniaus dailės akademija 8 7 5 4
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 36 47 53 19
Vilniaus universitetas 55 75 100 121
Vytauto Didžiojo universitetas 29 30 58 46

Iš viso universitetuose

223 242 362 463

Kolegijos

Alytaus kolegija 11 42 9 12
Kauno kolegija 86 120 90 112
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 20 46 3 7
Kauno technikos kolegija 16 33 7 30
Klaipėdos valstybinė kolegija 19 59 31 51
Kolpingo kolegija 21 25
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 6 14 13 11
Lietuvos verslo kolegija 4 3 13 15
Marijampolės kolegija 6 27 6 17
Panevėžio kolegija 8 37 10 59
Socialinių mokslų kolegija 0 280 314
Šiaulių valstybinė kolegija 12 44 13 25
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 12 8 14 23
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 1 5 4 13
Utenos kolegija 17 30 16 41
Vilniaus dizaino kolegija 0 3
Vilniaus kolegija 103 175 92 134
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 15 65 4 28
Vilniaus verslo kolegija 0 2 33 19
Iš viso kolegijose 336 710 662 936
IŠ VISO 559 952 1 024 1 399

 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt