LT EN

Daugiausia valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų surinkusios studijų programos

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Pasirašiusieji sutartis dėl vf vietų
Universitetai
1 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 286
2 Vilniaus universitetas Teisė 170
3 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 141
4 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 130
5 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 127
6 Vilniaus universitetas Programų sistemos 126
7 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Multimedija ir kompiuterinis dizainas 123
8 Vilniaus universitetas Medicina 119
9 Vilniaus universitetas Psichologija 103
10 Vilniaus universitetas Anglų ir kita užsienio kalba 93

Kolegijos

1 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 173
2 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 124
2 Vilniaus kolegija Programų sistemos 124
3 Vilniaus kolegija Reklamos vadyba 92
4 Kauno kolegija Bendrosios praktikos slauga 91
5 Vilniaus kolegija Ryšiai su visuomene 83
6 Kauno kolegija Multimedijos technologija 82
7 Kauno technikos kolegija Autotransporto elektronika 72
8 Vilniaus kolegija Finansai 67
8 Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 67
9 Kauno kolegija Logistika 62
9 Vilniaus kolegija Buhalterinė apskaita 62
9 Vilniaus kolegija Informacijos sistemos 62
10 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika 59

 

Daugiausia valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų su stipendija ar be jos (vf+vnf/st+vnf) studentų surinkusios studijų programos

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Pasirašiusieji sutartis dėl vf+vnf/st+vnf vietų
Universitetai
1 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 320
2 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 299
3 Vilniaus universitetas Teisė 252
4 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kūrybinės industrijos 189
5 Vilniaus universitetas Medicina 177
6 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 158
7 Vilniaus universitetas Vadyba 144
8 Vilniaus universitetas Ekonomika 133
9 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 132
10 Vilniaus universitetas Programų sistemos 127
10 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Multimedija ir kompiuterinis dizainas 127

Kolegijos

1 Socialinių mokslų kolegija Estetinė kosmetologija 271
2 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 238
3 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 198
4 Socialinių mokslų kolegija Transporto ir logistikos verslas 185
5 Socialinių mokslų kolegija Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika 167
6 Socialinių mokslų kolegija Kūrybos ir pramogų industrijos 164
7 Vilniaus kolegija Programų sistemos 162
8 Socialinių mokslų kolegija Marketingas ir reklamos kūrimas 131
9 Vilniaus kolegija Ryšiai su visuomene 121
9 Socialinių mokslų kolegija Teisė 121
10 Kauno kolegija Bendrosios praktikos slauga 120

 

Studijų krypčių grupių populiarumas stojančiųjų prašymuose pagal pirmąjį prioritetą

Studijų kryptis 2019 m. 2018 m.
Stojančiųjų

universitetuose, %

Stojančiųjų

kolegijose, %

Stojančiųjų

universitetuose, %

Stojančiųjų

kolegijose, %

Fiziniai mokslai 1,62 0,23 1,68 0,13
Gyvybės mokslai 2,55 2,82
Humanitariniai mokslai 8,32 1,27 9,96 1,18
Informatikos mokslai 10,2 7,34 11,08 7,8
Inžinerijos mokslai 9,39 17,36 9,26 17,28
Matematikos mokslai 1,6 1,41
Menai 6,02 3,93 6,22 3,67
Socialiniai mokslai 18,83 8,38 15,4 6,88
Sportas 2,26 1,77
Sveikatos mokslai 15,62 23,04 16,31 23,18
Technologijų mokslai 1,05 3,03 1,24 3,49
Teisė 4,7 1,75 5,46 1,89
Ugdymo mokslai 2,38 3,22 2,51 3,7
Verslo ir viešoji vadyba 12,6 28,32 11,95 28,95
Veterinarijos mokslai 1,16 0,87 1,37 0,87
Žemės ūkio mokslai 1,69 1,26 1,56 0,98