LT EN

Stojantieji į universitetus ir kolegijas šiandien jau informuoti apie bendrojo priėmimo rezultatus. Kvietimus gavo 10 914 jaunuolių, pretenduojančių studijuoti universitetuose (2018 m. – 11 164), ir 9 489 – kolegijose (2018 m. – 10 645). Pirmajame etape dalyvavusieji juos gali matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros, visa informacija taip pat išsiųsta elektroniniais laiškais.

Šiemet bendrojo ugdymo mokyklose įteikti 21 983 atestatai (2018 – 23 640), profesinio mokymo įstaigose – 4 093 (2018 m. – 4 727). Iš visų 26 793 prašymus studijuoti pateikusių asmenų (2018 m. – 27 269), bent vienam pageidavimui nustatytus valstybės finansuojamos ar nefinansuojamos vietos reikalavimus tenkino 22 081 asmuo (2018 m. – 23 723). Turinčių teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas yra 15 530 (2018 m. – 16 167), palyginti su praėjusiais metais, šią teisę turi kur kas daugiau šių metų abiturientų – 9 983 (2018 m. – 9 169).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesti 11 894 asmenys (2018 m. – 12 473): universitetuose – 7 230 (2018 m. – 7 320), kolegijose – 4 664 (2018 m. – 5 153). Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesti 8 509 stojantieji (2018 m. – 9 336): universitetuose – 3 684 (2018 m. – 3 844), kolegijose – 4 825 (2018 m. – 5 492). Sudaryti studijų sutarčių pakviesta 12 130 šių metų abiturientų (2018 m. – 12 913): 7 672 universitetuose (2018 m. – 8 146) ir 4 458 kolegijose (2018 m. – 4 767).

Gausiausio stojančiųjų būrio sulauks Vilniaus universitetas, kuriame sudaryti studijų sutartis kviečiami 3 927 asmenys. Nemažai jų sulauks ir Kauno technologijos bei Vilniaus Gedimino technikos universitetai. Kolegijose pagal kviečiamųjų skaičių pirmauja Vilniaus ir Kauno kolegijos.

Aukštosios mokyklos stojantiesiems šiemet pasiūlė 614 studijų programų (2018 m. – 639), iš jų valstybinės aukštosios mokyklos – 528. 52 valstybinių aukštųjų mokyklų studijų programos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyto studentų skaičiaus nepasiekė, todėl į jas stojantieji nepakviesti (2018 m. – 46).

Daugiausia kvietimų studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose sulaukė stojantieji į Programų sistemas Kauno technologijos universitete (297). Nemažai asmenų kviečiama studijuoti Teisę (177) ir Politikos mokslus (147) Vilniaus universitete bei Programų inžineriją Vilniaus Gedimino technikos universitete (133). Po 127 asmenis pakviesta į Medicinos ir Programų sistemų studijų programas Vilniaus universitete ir Multimedijos ir kompiuterinio dizaino programą Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Kolegijose daugiausia studentų tikimasi sulaukti Vilniaus kolegijos vykdomoje Tarptautinio verslo studijų programoje, kurioje sudaryti studijų sutarčių pakviesti 167 asmenys. Šioje kolegijoje nemažai asmenų pakviesta studijuoti Bendrosios praktikos slaugą (124), Programų sistemas (116), Reklamos vadybą (97). Nemažai stojančiųjų surinko ir Bendrosios praktikos slaugos studijų programa Kauno kolegijoje, čia ją studijuoti kviečiamas 91 asmuo.

Į ugdymo studijų krypčių studijų programų valstybės finansuojamas vietas pakviesti 254 asmenys (daugiausia į ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas), į nefinansuojamas – 134. Atkreiptinas dėmesys, kad mokytojai rengiami priimant ne tik į pirmosios pakopos, bet ir į profesines studijas, į kurias stoja jau turintieji dalyko bakalauro arba magistro laipsnį. Į pastarąsias priėmimą aukštosios mokyklos vykdo tiesiogiai.

Nepriklausomai nuo finansavimo pobūdžio daugiausiai stojančiųjų pakviesta studijuoti Estetinę kosmetologiją Socialinių mokslų kolegijoje (406). Nemažai asmenų gavo kvietimus studijuoti Programų sistemas Kauno technologijos universitete (312), Mediciną Lietuvos sveikatos mokslų universitete (308), Teisę Vilniaus universitete (267), taip pat Tarptautinį verslą Vilniaus kolegijoje (233).

Kviečiamųjų studijuoti sąraše – 1 859 stojantieji, turintys bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2018 m. – 1 809), iš kurių 1 462 – šių metų abiturientai (2018 m. – 1 495). Tokių šimtukininkų daugiausia studijuos Vilniaus universitete – net 927.

Sutartys su pakviestaisiais studijuoti universitetuose ir kolegijose bus sudaromos nuo liepos 29 d. iki liepos 31 d. 17 valandos. Kai kurios aukštosios mokyklos suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu būdu. Šių mokyklų sąrašą galima rasti čia: http://bakalauras.lamabpo. lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/.

Pasibaigus pirmajam etapui stojantieji kviečiami dalyvauti antrajame pagrindinio priėmimo etape. Jame, kitaip nei anksčiau, savo prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje nuo rugpjūčio 1 d. 12 val. iki rugpjūčio 3 d. 12 val. galės teikti ir asmenys, nedalyvavę pirmajame etape. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad stojantysis, pasirašęs studijų sutartį į valstybės finansuojamą vietą ar valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija, net ir nutraukęs ją pirmojo etapo metu, antrajame etape galės pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

 

Aukštoji mokykla Kvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas (vf+vnf/st) skaičius Pokytis proc.

(vf+

vnf/st)

Kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf) skaičius  

 

Pokytis proc.

(vnf)

Bendras pokytis proc.

(vf+

vnf/st+

vnf)

2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m.
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 0 0 51 52 -2 -2
Europos humanitarinis universitetas 0 0 0 2
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 85 65 31 0 0
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 93 140 -34 83 73 14 -17
Kauno technologijos universitetas 1 212 1 371 -12 174 194 -10 -11
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 0 3 23 9 156 92
Klaipėdos universitetas 119 134 -11 112 143 -22 -17
LCC tarptautinis universitetas 0 5 2 1 -67
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 136 127 7 45 23 96 21
Lietuvos sporto universitetas 83 70 19 151 265 -43 -30
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 433 499 -13 516 511 1 -6
Mykolo Romerio universitetas 92 96 -4 304 428 -29 -24
Šiaulių universitetas 49 37 32 30 72 -58 -28
Vilniaus dailės akademija 238 224 6 69 81 -15 1
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1 127 1 122 0 573 312 84 19
Vilniaus universitetas 2 945 2 787 6 982 1 123 -13 0
Vytauto Didžiojo universitetas 618 640 -3 569 555 3 -1

Iš viso universitetuose

7 230 7 320 -1 3 684 3 844 -4 -2

Kolegijos

Alytaus kolegija 78 139 -44 67 66 2 -29
Kauno kolegija 1 232 1 212 2 608 823 -26 -10
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 139 124 12 52 46 13 12
Kauno technikos kolegija 272 322 -16 120 221 -46 -28
Klaipėdos valstybinė kolegija 305 434 -30 258 392 -34 -32
Kolpingo kolegija 0 0 126 102 24 24
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 89 114 -22 68 65 5 -12
Lietuvos verslo kolegija 26 39 -33 97 134 -28 -29
Marijampolės kolegija 58 65 -11 26 54 -52 -29
Panevėžio kolegija 114 166 -31 75 206 -64 -49
Socialinių mokslų kolegija 0 0 1 949 1 495 30 30
Šiaulių valstybinė kolegija 187 247 -24 117 189 -38 -30
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 72 62 16 71 68 4 10
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 19 27 -30 24 59 -59 -50
Utenos kolegija 107 126 -15 128 181 -29 -23
Vilniaus dizaino kolegija 31 31 50 72 -31 -21
Vilniaus kolegija 1 630 1 600 2 645 969 -33 -11
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 305 433 -30 83 260 -68 -44
Vilniaus verslo kolegija 0 12 261 90 190 156
Iš viso kolegijose 4 664 5 153 -9 4 825 5 492 -12 -11
IŠ VISO 11 894 12 473 -5 8 509 9 336 -9 -6

*į LAMA BPO pateiktus duomenis neįeina tiesiogiai į aukštąsias mokyklas priimtųjų skaičius.

 

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) kviečiamųjų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Pakviestųjų į vf vietas sk.
Universitetai
1. Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 297
2. Vilniaus universitetas Teisė 177
3. Vilniaus universitetas Politikos mokslai 147
4. Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 133
5-6-7. Vilniaus universitetas Medicina 127
5-6-7. Vilniaus Gedimino technikos universitetas Multimedija ir kompiuterinis dizainas 127
5-6-7. Vilniaus universitetas Programų sistemos 127
8. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 125
9. Vilniaus universitetas Psichologija 105
10 Vilniaus universitetas Anglų ir kita užsienio kalba 90

Kolegijos

1. Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 167
2. Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 124
3. Vilniaus kolegija Programų sistemos 116
4. Vilniaus kolegija Reklamos vadyba 97
5. Kauno kolegija Bendrosios praktikos slauga 91
6. Vilniaus kolegija Ryšiai su visuomene 78
7. Kauno kolegija Multimedijos technologija 75
8. Vilniaus kolegija Veterinarija 69
9. Kauno kolegija Logistika 66
10. Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 65

 

Didžiausią valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų su stipendija ar be jos (vf+vnf/st+vnf) kviečiamųjų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Pakviestųjų sk.
Universitetai
1. Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 312
2. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 308
3. Vilniaus universitetas Teisė 267
4. Vilniaus universitetas Medicina 185
5. Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kūrybinės industrijos 169
6. Vilniaus universitetas Politikos mokslai 167
7. Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 138
8. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Veterinarinė medicina 133
9. Vilniaus Gedimino technikos universitetas Multimedija ir kompiuterinis dizainas 132
10. Vilniaus universitetas Vadyba

131

Kolegijos

1. Socialinių mokslų kolegija Estetinė kosmetologija 406
2. Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 233
3. Socialinių mokslų kolegija Kūrybos ir pramogų industrijos 224
4. Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 206
5. Socialinių mokslų kolegija Transporto ir logistikos verslas 201
6. Socialinių mokslų kolegija Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika 173
7. Socialinių mokslų kolegija Teisė 170
8. Socialinių mokslų kolegija Marketingas ir reklamos kūrimas 156
9. Vilniaus kolegija Programų sistemos 153
10. Socialinių mokslų kolegija Turizmas ir poilsis 129

 

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. info@lamabpo.lt

atstovas.spaudai@lamabpo.lt

 

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt