LT EN

Dalyvavusieji pirmajame pagrindinio priėmimo etape sudarė 9 484 studijų sutartis su universitetais (2018 m. –  9 762) ir 6 875  su kolegijomis (2018 m. –  7 985). Norintieji dalyvauti antrajame etape jau nuo šiandien gali teikti prašymus ir pretenduoti į po pirmojo etapo likusias 2 847 laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas ir 64 studijų stipendijas.

Iš visų pasirašiusiųjų studijų sutartis 10 574 yra šių metų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų abiturientai (2018 – 11 035), iš jų universitetuose – 7 035 (2018 –  7 288), kolegijose – 3 539 (2018 –  3 747). Sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų universitetuose sudarė 4 987 šių metų abiturientai (2018 – 5 001), kolegijose – 2 064 (2018 – 1 476). Sutartis sudarė 1 332 abiturientai, gavę 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2018 m. – 1 345).

Universitetinių studijų sektoriuje valstybės finansuojamose vietose ir su studijų stipendijomis pasirašytos 6 567 sutartys (2018 m. – 6 655). Daugiausia tokių sutarčių sudaryta Vilniaus universitete (2 639), Kauno technologijos universitete (1 128) ir Vilniaus Gedimino technikos universitete (1 030). Daugiausia studentų surinko tokios studijų programos, kaip Programų sistemos Kauno technologijos universitete (282), Teisė (162) ir Politikos mokslai (130) Vilniaus universitete ir Programų inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitete (126).

Valstybės nefinansuojamose studijų vietose sudaryta 2 917 sutarčių (2018 m. – 3 107). Daugiausia jų Vilniaus universitete (819), Vytauto Didžiojo universitete (443), Lietuvos sveikatos mokslų universitete (427) ir Vilniaus Gedimino technikos universitete (427).

Norintys studijuoti kolegijose sudarė 3 919 sutarčių valstybės finansuojamose vietose ir su studijų stipendijomis (2018 m. – 4 259). Daugiausia jų sudaryta Vilniaus kolegijoje (1 360) ir Kauno kolegijoje (1 020). Daugiausia gavusių valstybės finansavimą kolegijose studijuos Tarptautinį verslą (144), Bendrosios praktikos slaugą (109), Programų sistemas (106) ir Reklamos vadybą (82) Vilniaus kolegijoje. Bendrosios praktikos slaugą nemažai asmenų studijuos ir Kauno kolegijoje, čia sutartis sudarė 77 moksleiviai.

Kolegijose studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamų studijų vietų sudarė 2 956 stojantieji (2018 m. – 3 726). Gausiausia jų Socialinių mokslų kolegijoje (1 087), Vilniaus kolegijoje (483) ir Kauno kolegijoje (402).

Daugiausia studentų, tiek nemokančių, tiek mokančių už studijas, sulaukė Kauno technologijos universiteto Programų sistemų studijų programa (295). Po jos – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos (287), Vilniaus universiteto Teisės (240), Medicinos (167) ir Politikos mokslų (150) studijų programos. Kolegijose daugiausia studentų studijuos Estetinę kosmetologiją Socialinių mokslų kolegijoje (207), Tarptautinį verslą (195), Bendrosios praktikos slaugą (175) ir Programų sistemas (135) Vilniaus kolegijoje.

Jau šiandien, rugpjūčio 1 d., nuo 12 val. iki rugpjūčio 3 d. 12 val. stojantieji gali dalyvauti antrajame pagrindinio priėmimo etape. Jame šiais metais savo prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje kviečiami teikti ir asmenys, nedalyvavę pirmajame etape.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad stojantysis, pasirašęs studijų sutartį į valstybės finansuojamą vietą ar valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija, net ir nutraukęs ją pirmojo etapo metu, antrajame etape galės pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

 

Aukštoji mokykla Sudariusiųjų studijų sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų  ir studijų stipendijų (vf+vnf/st) Sudariusiųjų studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf)
2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m.
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 32 31
Europos humanitarinis universitetas 1
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 67 50
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 82 115 67 50
Kauno technologijos universitetas 1 128 1 285 140 166
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 1 7 5
Klaipėdos universitetas 107 117 79 122
LCC tarptautinis universitetas 5
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 132 123 36 18
Lietuvos sporto universitetas 72 62 119 214
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 391 446 427 445
Mykolo Romerio universitetas 83 76 241 346
Šiaulių universitetas 42 36 25 60
Vilniaus dailės akademija 229 218 55 70
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1 030 1 023 427 232
Vilniaus universitetas 2 639 2 505 819 924
Vytauto Didžiojo universitetas 565 593 443 423

Iš viso universitetuose

6 567 6 655 2 917 3107

Kolegijos

Alytaus kolegija 63 124 26 33
Kauno kolegija 1 020 989 402 617
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 127 108 38 36
Kauno technikos kolegija 244 285 89 178
Klaipėdos valstybinė kolegija 264 368 192 291
Kolpingo kolegija 54 44
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 71 96 50 47
Lietuvos verslo kolegija 22 30 53 76
Marijampolės kolegija 49 55 18 25
Panevėžio kolegija 86 135 44 143
Socialinių mokslų kolegija 1 087 896
Šiaulių valstybinė kolegija 163 201 80 129
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 57 34 29 33
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 12 20 10 39
Utenos kolegija 96 101 85 124
Vilniaus dizaino kolegija 26 31 38 57
Vilniaus kolegija 1 360 1 299 483 743
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 259 372 52 166
Vilniaus verslo kolegija 11 126 49
Iš viso kolegijose 3 919 4 259 2 956 3 726
IŠ VISO 10 486 10 914 5 873 6 833

 

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Sudariusieji sutartis dėl vf vietų
Universitetai
1 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 282
2 Vilniaus universitetas Teisė 162
3 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 130
4 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 126
5 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 120
6 Vilniaus universitetas Programų sistemos 116
7 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Multimedija ir kompiuterinis dizainas 114
7 Vilniaus universitetas Medicina 114
8 Vilniaus universitetas Psichologija 96
9 Vilniaus universitetas Anglų ir kita užsienio kalba 83
10 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aviacijos mechanikos inžinerija 81

Kolegijos

1 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 144
2 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 109
3 Vilniaus kolegija Programų sistemos 106
4 Vilniaus kolegija Reklamos vadyba 82
5 Kauno kolegija Bendrosios praktikos slauga 77
6 Kauno kolegija Multimedijos technologija 67
7 Kauno technikos kolegija Autotransporto elektronika 61
8 Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 60
9 Vilniaus kolegija Finansai 59
10 Kauno kolegija Logistika 56

 

Didžiausią valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų su stipendija ar be jos (vf+vnf/st+vnf) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Sudariusieji sutartis dėl vf+vnf/st+vnf vietų
Universitetai
1 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 295
2 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 287
3 Vilniaus universitetas Teisė 240
4 Vilniaus universitetas Medicina 167
5 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 150
6 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kūrybinės industrijos 144
7 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 130
8 Vilniaus universitetas Vadyba 120
9 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Multimedija ir kompiuterinis dizainas 118
10 Vilniaus universitetas Programų sistemos 116

Kolegijos

1 Socialinių mokslų kolegija Estetinė kosmetologija 207
2 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 195
3 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 175
4 Vilniaus kolegija Programų sistemos 135
5 Socialinių mokslų kolegija Transporto ir logistikos verslas 128
6 Socialinių mokslų kolegija Kūrybos ir pramogų industrijos 123
7 Socialinių mokslų kolegija Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika 117
8 Kauno kolegija Bendrosios praktikos slauga 102
9 Socialinių mokslų kolegija Marketingas ir reklamos kūrimas 94
10 Vilniaus kolegija Reklamos vadyba 90

 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt