Pagrindinio priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas antrajame etape sudaryta dar 1 410 (2016 m. – 1 542) sutarčių, iš kurių 893 sutartis (2016 m. – 923) sudarė šių metų abiturientai.

Universitetuose sudarytos 676 (2016 m. – 749) sutartys, kolegijose – 734 (2016 m. – 793).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pasirašytos 928 sutartys (2016 m. – 894), iš kurių 446 universitetuose (2016 m. – 399), 482 kolegijose (2016 m. –  495), o studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose – 482 sutartys (2016 m. – 648): universitetuose 230 (2016 m. – 350), kolegijose 252 (2016 m. – 298).

 Pagrindinio priėmimo antrojo etapo metu pasirašiusiųjų studijų sutartis stojančiųjų skaičius 2017 ir 2016 m.

Aukštoji mokyklaII etape pasirašiusiųjų studijų sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų ir studijų stipendijųII etape pasirašiusiųjų studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamų vietų
2017 m.2016 m.2017 m.2016 m.
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas1023714
Balstogės universiteto filialas Vilniuje0000
Europos humanitarinis universitetas0000
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija0100
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas17533
Kauno technologijos universitetas47542027
Kazimiero Simonavičiaus universitetas0002
Klaipėdos universitetas109425
LCC tarptautinis universitetas0100
Lietuvos edukologijos universitetas312617
Lietuvos muzikos ir teatro akademija4013
Lietuvos sporto universitetas561413
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas39193841
Mykolo Romerio universitetas13131634
Šiaulių universitetas1505
Vilniaus dailės akademija5225
Vilniaus Gedimino technikos universitetas79673051
Vilniaus universitetas1631356887
Vytauto Didžiojo universitetas50472123

Iš viso universitetuose

446399230350

Kolegijos

Alytaus kolegija710105
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla0000
Kauno kolegija1341116965
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija5602
Kauno technikos kolegija172362
Klaipėdos valstybinė kolegija35582525
Kolpingo kolegija0001
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla3715
Lietuvos verslo kolegija5447
Marijampolės kolegija7515
Panevėžio kolegija111837
Socialinių mokslų kolegija0254439
Šiaulių valstybinė kolegija2629412
Šv. Ignaco Lojolos kolegija32713
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla3207
Utenos kolegija81357
Vilniaus dizaino kolegija2335
Vilniaus kolegija1821596164
Vilniaus kooperacijos kolegija3214
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija2418816
Vilniaus verslo kolegija7007
Iš viso kolegijose482495252298
IŠ VISO928894482648

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt

 

LAMA BPO atstovė spaudai
Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė
El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Mob. tel. +370 616 45915