LT EN

Populiariausios studijų programos.

Populiariausiųjų programų dešimtukai, palyginti su praėjusiais metais, pakito nedaug. Universitetų visų finansavimo formų dešimtuke pirmųjų pozicijų neapleidžia Medicina Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir Programų sistemų studijų programa Kauno technologijos universitete. Vienuoliktuke yra net 6 Vilniaus universiteto studijų programos, dvi programos atiteko Vilniaus Gedimino technikos universitetui, po vieną – Lietuvos sveikatos mokslų ir Kauno technologijos universitetams (4 lentelė).

Kolegijų sektoriuje pagal visas finansavimo formas 6 pozicijas vienuoliktuke užėmė Socialinių mokslų kolegija, 4 – Vilniaus kolegija, vieną – Kauno kolegija. Pirmoji vieta atiteko Socialinių mokslų kolegijos Estetinės kosmetologijos programai (4 lentelė).

Valstybės finansuojamų vietų dešimtuko lyderis – Kauno technologijos universiteto Programų sistemų programa (5 lentelė). Net šešias vietas dešimtuke užima Vilniaus universiteto programos, dvi –Vilniaus Gedimino technikos universiteto programos, vieną – Lietuvos sveikatos mokslų Medicinos programa. 4 dešimtuko programos priklauso informacinių technologijų kryptims, dvi – medicinai.

Didžiausią studentų skaičių valstybės finansuojamose studijų vietose surinko Vilniaus kolegijoje vykdomos Tarptautinio verslo, Bendrosios praktikos slaugos ir Programų sistemų programos. Kolegijose stojantieji nemažai studijų sutarčių pasirašė ir Socialinių mokslų kolegijoje vykdomoje Transporto ir logistikos verslo ir Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos programose (5 lentelė).

 4 lentelė. Didžiausią visų finansavimo formų studentų skaičių surinkusios studijų programos

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Pasirašiusieji sutartis dėl vf+vnf/st+vnf vietų
Universitetai
1 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina

320

2 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 299
3 Vilniaus universitetas Teisė 252
4 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kūrybinės industrijos 189
5 Vilniaus universitetas Medicina 177
6 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 158
7 Vilniaus universitetas Vadyba 144
8 Vilniaus universitetas Ekonomika 133
9 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 132
10 Vilniaus universitetas Programų sistemos 127

10

Vilniaus Gedimino technikos universitetas Multimedija ir kompiuterinis dizainas 127

Kolegijos

1 Socialinių mokslų kolegija Estetinė kosmetologija 271
2 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 238
3 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 198
4 Socialinių mokslų kolegija Transporto ir logistikos verslas 185
5 Socialinių mokslų kolegija Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika 167
6 Socialinių mokslų kolegija Kūrybos ir pramogų industrijos 164
7 Vilniaus kolegija Programų sistemos 162
8 Socialinių mokslų kolegija Marketingas ir reklamos kūrimas 131
9 Vilniaus kolegija Ryšiai su visuomene 121
9 Socialinių mokslų kolegija Teisė 121
10 Kauno kolegija Bendrosios praktikos slauga 120

Duomenų šaltinis LAMA BPO

 5 lentelė. Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų skaičių surinkusios studijų programos

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Pasirašiusieji sutartis dėl vf vietų
Universitetai
1 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 286
2 Vilniaus universitetas Teisė 170
3 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 141
4 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 130
5 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 127
6 Vilniaus universitetas Programų sistemos 126
7 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Multimedija ir kompiuterinis dizainas 123
8 Vilniaus universitetas Medicina 119
9 Vilniaus universitetas Psichologija 103
10 Vilniaus universitetas Anglų ir kita užsienio kalba 93

Kolegijos

1 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 173
2 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 124
2 Vilniaus kolegija Programų sistemos 124
3 Vilniaus kolegija Reklamos vadyba 92
4 Kauno kolegija Bendrosios praktikos slauga 91
5 Vilniaus kolegija Ryšiai su visuomene 83
6 Kauno kolegija Multimedijos technologija 82
7 Kauno technikos kolegija Autotransporto elektronika 72
8 Vilniaus kolegija Finansai 67
8 Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 67
9 Kauno kolegija Logistika 62
9 Vilniaus kolegija Buhalterinė apskaita 62
9 Vilniaus kolegija Informacijos sistemos 62
10 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika 59

Duomenų šaltinis LAMA BPO