Inžinerija ir technologijos (be informatikos inžinerijos)

Verslo sektorius kasmet bene labiausiai laukia informacinių technologijų, inžinerijos ir technologijos studijų programų absolventų, į tai atliepdama Vyriausybė ir ŠMSM vietų skaičių šioms studijų krypčių grupėms didina, ypač kolegijų sektoriuje, tačiau jų pradeda studijuoti vis mažiau (16 pav.). Konkurso šiose grupėse neliko, pakanka įveikti mažiausio konkursinio balo ir minimalių rodiklių slenkstį. Kolegijų sektoriuje šiemet net per visus tris priėmimo etapus taip ir liko nepanaudotų 880 valstybės finansuojamų vietų (kartu su informatikos programomis). Čia jau netenka prasmės šią krypčių grupę skaidyti į kryptis, nes jos jau nekonkuruoja viena su kita.

Stebima tendencija itin grėsminga, nes valstybė neparengs pamainos su gamyba, procesų skaitmeninimu susietiems ekonominiams sektoriams ir mažins investicijų Lietuvoje galimybes.

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

16 pav. Priimtųjų į inžinerijos ir technologijų studijų krypčių grupių programas skaičiaus kaita

 

IT specialistų rengimas.

Kasmet vis daugiau skatinama stoti į su informacinėmis technologijomis susijusias studijų programas, skiriama daugiau valstybės finansuojamų vietų (vien universitetams skirta 1 580 valstybės finansuojamų vietų). Deja, šios krypčių grupės stojančiųjų potencialas taip pat išsisėmė (17 pav.). Tą rodo ir informacinių technologijų VBE pasirinkimo tendencijos, ir priimtųjų skaičiai.

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

17 pav. Priimtųjų į IT krypčių studijų programas raida

Menai

Universitetų sektoriuje Menų studijų krypčių grupėje nuo 2017 m. atsisakyta studijų krepšelio modelio, išskyrus architektūros studijas. Kvotos buvo paskirtos atskiroms studijų programoms. Tai suvienodino stojančiųjų į tą pačią studijų programą galimybes, tačiau uždarė galimybę migruoti tarp programų, stojantiesiems tenka laikyti stojamuosius egzaminus į kiekvieną aukštąją mokyklą atskirai. Paklausa formuojant valstybės užsakymą šiemet atspėta neblogai, liko nepanaudota 12 valstybės finansuojamų vietų (universitetų sektoriuje). Priimtųjų skaičiaus kaita, palyginti su kitomis studijų kryptimis, menų studijose nedidelė (18 pav.).

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

18 pav. Priimtųjų į menų krypčių grupės programas skaičiaus kaita

Priėmimas į ugdymo studijų krypčių grupės studijų  programas.

Pastaraisiais metais ugdymo mokslų krypčių grupės studijų programos studentų surenka nelengvai ir netolygiai. Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogikos programos studentų surinko nesunkiai, bet gamtamokslinis ugdymas, kuriame rengiami matematikos, informatikos ir gamtos mokslų mokytojai, abiturientų netraukia. Pastarieji metai rodo, kad mokytojų dalykininkų rengimas labiau tinka profesinių studijų programoms, į kurias stojama jau po bakalauro ar net magistrantūros studijų.

Motyvacijos vertinime, kuris būtinas pretenduojant į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijų programas, šiemet užsiregistravo 1 368 asmenys. Teigiamą motyvacijos įvertinimą, kuris reikalingas stojant į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijų programas, gavo 703 jame dalyvavusieji asmenys (2018 m. – 696). Studijuoti ugdymo studijų programose pasirašyta 429 studijų sutartys (2018 m. – 651).

Universitetai į šias studijas šiemet priėmė 205 studentus (2018 m. – 305) (19 pav.). Kolegijų sektoriuje į švietimo ir ugdymo krypčių grupę priimti 224 studentai (2018 m. –  346) (19 pav.). Verta pabrėžti, kad nuo šių metų už teigiamą motyvacijos įvertinimą papildomų balų neskiriama, todėl priimti asmenys turi geresnius brandos atestatų rodiklius ir yra, manytina, geriau pasirengę studijoms.

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

19 pav. Priimtųjų į ugdymo studijų krypčių grupės programas skaičiaus kaita

Šių metų priėmime studijų sutartis sudarė net 1 762 asmenys, šiais ar ankstesniais metais gavusieji bent po vieną šimto balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimą (2018 m. – 1 729) (20 pav.).

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

20 pav. Pasirašiusių studijų sutartis VBE šimtukininkų skaičius pagal aukštąsias mokyklas

 Studijų programos.

Universitetų ir kolegijų siūlomų priėmimui studijų programų nuosekliai mažėja nuo 2017 m. (21 pav.). 2019 m. stojantiesiems pasiūlyta 614 studijų programų (2018 m. – 683, 2017 m. – 768), per 50 programų atsisakyta jau priėmimo metu. Per 60 programų išliko nerentabiliomis ir priėmimo pabaigoje, priėmimas įvyko į 542 programas, 299  universitetines ir 243 kolegines.

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

21 pav. Studijų programų skaičiaus kaita