Inžinerija ir technologijos (be informatikos inžinerijos)

Verslo sektorius kasmet bene labiausiai laukia informacinių technologijų, inžinerijos ir technologijos studijų programų absolventų, į tai atliepdama Vyriausybė ir ŠMSM vietų skaičių šioms studijų krypčių grupėms didina, ypač kolegijų sektoriuje, tačiau jų pradeda studijuoti vis mažiau (20 pav.). Konkurso šiose grupėse neliko, pakanka įveikti mažiausio konkursinio balo ir minimalių rodiklių slenkstį. Kolegijų sektoriuje šiemet net per du priėmimo etapus taip ir liko nepanaudotos 604 valstybės finansuojamos vietos (kartu su informatikos programomis). Universitetų sektoriuje taip pat liko 342 vietos.

Stebima tendencija itin grėsminga, nes valstybė neparengs pamainos su gamyba, procesų skaitmeninimu susietiems ekonominiams sektoriams ir mažins investicijų Lietuvoje galimybes.

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

20 pav. Priimtųjų į inžinerijos ir technologijų studijų krypčių grupių programas skaičiaus kaita

IT specialistų rengimas.

Kasmet vis daugiau skatinama stoti į su informacinėmis technologijomis susijusias studijų programas, skiriama daugiau valstybės finansuojamų vietų (vien universitetams skirta 1 580 valstybės finansuojamų vietų, nepanaudotų liko pusketvirto šimto). Deja, šios krypčių grupės stojančiųjų potencialas taip pat išsisėmė (21 pav.). Tą rodo ir informacinių technologijų VBE pasirinkimo tendencijos, ir priimtųjų skaičiai.

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

21 pav. Priimtųjų į IT krypčių studijų programas raida

Menai

Universitetų sektoriuje Menų studijų krypčių grupėje nuo 2017 m. atsisakyta studijų krepšelio modelio, išskyrus architektūros studijas. Stojamųjų egzaminų buvo organizuojama daugiau, nes kiekvienas universitetas egzaminus vykdė savarankiškai, todėl stojančiajam, kuris atsargai rinkosi ir kitą aukštąją mokyklą, teko laikyti ne vieną egzaminą. Kvotos buvo paskirtos atskiroms studijų programoms, tačiau papildomo priėmimo metu buvom sudaryta galimybė atsižvelgti į paklausą ir kvotos pakoreguotos. Tai leido panaudoti visus skirtus studijų krepšelius. Lankstesnį principą palydėjo ir didesnis priimtųjų skaičius (22 pav.).

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

22 pav. Priimtųjų į menų krypčių grupės programas skaičiaus kaita

Priėmimas į ugdymo studijų krypčių grupės studijų  programas.

Šiais metais ugdymo mokslų krypčių grupės studijų programos sulaukė didelio stojančiųjų dėmesio. Tikėtina, kad tai paskatino Vyriausybės pritarimas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teiktai iniciatyvai, kuria siekiama skatinti gabius ir motyvuotus stojančiuosius rinktis pedagogo profesiją. 300 eurų stipendijas kas mėnesį gaus visi 2020 m. įstojusieji į valstybės finansuojamas pedagoginių studijų vietas. Stipendijas gaus studentai, kurie studijuoja be skolų. Numatyta, kad tokios stipendijos būtų mokamos 845 pedagogines studijas pasirinkusiems asmenims: 585 įstojusiems į bakalauro studijas, 210 įstojusių į pedagogikos profesines studijas ir 50 pasirinkusių pedagogikos gretutines studijas. 2020-aisiais būsimųjų pedagogų stipendijoms numatoma skirti per 1 mln. eurų.

Motyvacijos vertinime, kuris būtinas pretenduojant į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijų programas, šiemet dalyvavo net 1 633 asmenys. Teigiamą motyvacijos įvertinimą, kuris reikalingas stojant į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijų programas, gavo 1 579 jame dalyvavusieji asmenys (2019 m. – 703). Studijuoti ugdymo studijų programose pasirašyta 901 studijų sutartis (2019 m. – 429), iš jų 580 valstybės finansuojamose vietose (2019 m. – 249).

Universitetai į šias studijas šiemet priėmė 474 studentus (2019 m. – 205) (23 pav.). Kolegijų sektoriuje į švietimo ir ugdymo krypčių grupę priimti 427 studentai (2019 m. –  224) (19 pav.). Verta pabrėžti, kad nuo 2019 metų už teigiamą motyvacijos įvertinimą papildomų balų neskiriama, todėl priimti asmenys turi geresnius brandos atestatų rodiklius ir, manytina, yra geriau pasirengę studijoms.

Daugiausia būsimų pedagogikos studentų pasirinko Mokomojo dalyko pedagogikos studijas Vytauto Didžiojo universitete (123), Vaikystės pedagogiką Vilniaus kolegijoje (98) ir Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą Kauno kolegijoje (82).

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

23 pav. Priimtųjų į ugdymo studijų krypčių grupės programas skaičiaus kaita

Priėmimas į socialinių mokslų studijų programas

Trauka į socialinius mokslus auga nuo 2017 metų, šiemet ji itin juntama, ypač universitetų sektoriuje (24 pav.).

24 pav. Priimtųjų į socialinių mokslų studijų krypčių grupės programas skaičiaus kaita

Priėmimas į verslo ir viešosios vadybos studijų programas

Trauka į verslo ir viešosios vadybos studijų programas kolegijų sektoriuje pradėjo mažėti, čia liko daugiau kaip 700 laisvų valstybės finansuojamų vietų, tačiau studentų pastebimai ūgtelėjo universitetų sektoriuje (25 pav.).

25 pav. Priimtųjų į verslo ir viešosios vadybos studijų programas skaičiaus kaita

100 balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus gavę stojantieji.

Šių metų priėmime studijų sutartis sudarė net 2 080 asmenų, šiais ar ankstesniais metais gavusių bent po vieną šimto balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimą (2019 m. – 1 762) (26 pav.).

26 pav. Pasirašiusių studijų sutartis VBE šimtukininkų skaičius pagal aukštąsias mokyklas

Studijų programos.

Universitetų ir kolegijų siūlomų priėmimui studijų programų nuosekliai mažėja nuo 2017 m. (27 pav.). 2020 m. stojantiesiems pasiūlyta 618 studijų programų (2019 m. – 614, 2018 m. – 683). 37 programos liko nerentabilios ir priėmimo pabaigoje, priėmimas įvyko į 581 studijų programą.

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

27 pav. Studijų programų skaičiaus kaita