Šių metų antrajame bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas etape prašymus su pasirinktais pageidavimais pateikė beveik tūkstančiu daugiau stojančiųjų: šiemet 6 798, pernai – 5 831 asmuo. Studijuoti aukštosiose mokyklose pakviesti 3 839 jaunuoliai (2018 m. – 3 279), tarp jų – 2 058 šių metų abiturientai  (2018 m. – 1 986).

„Šiemet antrajame pagrindinio priėmimo etape dalyvavo daugiau stojančiųjų, mat, priešingai nei ankstesniais metais, savo prašymus galėjo registruoti ir asmenys, nedalyvavę pirmajame etape. Šiame etape jie galėjo įtraukti pageidavimus ir į valstybės finansuojamas, ir į nefinansuojamas studijų vietas“, – sako Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) prezidentas prof. Pranas Žiliukas.

Į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas su studijų stipendijomis vietas pakviesti 1 278 asmenys (2018 m. – 834): universitetuose 572 (2018 m. – 473), kolegijose 706 (2018 m. – 361). Daugiausia kviečiama į Vilniaus kolegiją (244), Vilniaus universitetą (235) ir Kauno kolegiją (197).

Studijuoti valstybės nefinansuojamose vietose pakviestas 2 561 stojantysis (2018 m. – 2 445): universitetuose – 1 079 (2018 m. – 842), kolegijose – 1 482 (2018 m. – 1 603). Tikimasi, kad daugiausia šių sutarčių bus sudaryta Socialinių mokslų kolegijoje (661), Vilniaus universitete (302) ir Vilniaus Gedimino technikos universitete (197).

Sudaryti sutartis pakviestieji studijuoti galės nuo rugpjūčio 7 d. iki rugpjūčio 8 d. 17 val. aukštosiose mokyklose arba, jei aukštoji mokykla sudaro galimybes, elektroniniu būdu. Kvietimai studijuoti išsiųsti elektroniniais laiškais, taip pat juos galima matyti prisijungus prie savo prašymo paskyros.

Nuo rugpjūčio 12 d. iki rugpjūčio 15 d. norintieji dalyvauti papildomame priėmime galės registruoti savo prašymus. Papildomo priėmimo metu suteikiama galimybė praeiti motyvacijos vertinimą, kuris vyks rugpjūčio 14 dieną.

 

Aukštoji mokyklaII etapo kvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas (vf+vnf/st) skaičiusII etapo kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf) skaičius
2019 m.2018 m.2019 m.2018 m.
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje812
Europos humanitarinis universitetas1
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija152
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas771011
Kauno technologijos universitetas51395039
Kazimiero Simonavičiaus universitetas1111
Klaipėdos universitetas1493231
LCC tarptautinis universitetas11
Lietuvos muzikos ir teatro akademija632010
Lietuvos sporto universitetas1183356
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas525112569
Mykolo Romerio universitetas3017103107
Šiaulių universitetas4413
Vilniaus dailės akademija10101916
Vilniaus Gedimino technikos universitetas745519753
Vilniaus universitetas235210302282
Vytauto Didžiojo universitetas6360163142

Iš viso universitetuose

5724731 079842

Kolegijos

Alytaus kolegija1961813
Kauno kolegija19798203283
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija18486
Kauno technikos kolegija27122358
Klaipėdos valstybinė kolegija543479122
Kolpingo kolegija6033
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla1121912
Lietuvos verslo kolegija81731
Marijampolės kolegija45616
Panevėžio kolegija20141951
Socialinių mokslų kolegija661442
Šiaulių valstybinė kolegija31122941
Šv. Ignaco Lojolos kolegija7171439
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla111017
Utenos kolegija18144161
Vilniaus dizaino kolegija4816
Vilniaus kolegija244122158297
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija43201757
Vilniaus verslo kolegija928
Iš viso kolegijose7063611 4821 603
IŠ VISO1 2788342 5612 445

 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915