LT EN

Pagrindinio priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas antrajame etape sudaryta dar 2 039 (2017 m. – 1 410) sutartys: universitetuose sudarytos 882 (2017 m. – 676) sutartys, kolegijose – 1 157 (2017 m. – 734). Šiame etape 1329 sutartis (2017 m. – 893) sudarė šių metų abiturientai.

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pasirašyta 571 sutartis (2017 m. – 928), iš kurių 348 universitetuose (2017 m. – 446), 223 kolegijose (2017 m. –  482), o studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose – 1 468 sutartys (2017 m. – 482): universitetuose 534 (2017 m. – 230), kolegijose 934 (2017 m. – 252).

Rugpjūčio 13 d. prasideda papildomas priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Jame stojantieji savo prašymus galės registruoti iki rugpjūčio 17 d. 15 valandos. Papildomame priėmime galės dalyvauti ir tie asmenys, kurie savo prašymo nebuvo užregistravę Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pagrindinio priėmimo metu.

Pagrindinio priėmimo antrojo etapo metu pasirašiusiųjų studijų sutartis stojančiųjų skaičius 2017 ir 2018 m.

Aukštoji mokykla

II etape pasirašiusiųjų studijų sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų ir studijų stipendijų II etape pasirašiusiųjų studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamų vietų
2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m.

Universitetai

Aleksandro Stulginskio universitetas 5 10 16 7
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 0 0 0 0
Europos humanitarinis universitetas 0 0 0 0
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 2 0 0 0
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 5 17 6 3
Kauno technologijos universitetas 32 47 28 20
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 0 0 0 0
Klaipėdos universitetas 6 10 17 4
LCC tarptautinis universitetas 1 0 0 0
Lietuvos edukologijos universitetas 3 6
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 2 4 8 1
Lietuvos sporto universitetas 8 5 36 14
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 33 39 29 38
Mykolo Romerio universitetas 13 13 76 16
Šiaulių universitetas 0 1 10 0
Vilniaus dailės akademija 9 5 14 2
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 40 79 43 30
Vilniaus universitetas 156 163 172 68
Vytauto Didžiojo universitetas 36 50 79 21

Iš viso universitetuose

348 446 534 230
Kolegijos
Alytaus kolegija 5 7 4 10
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 0 0
Kauno kolegija 59 134 200 69
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 2 5 5 0
Kauno technikos kolegija 10 17 43 6
Klaipėdos valstybinė kolegija 22 35 75 25
Kolpingo kolegija 0 0 11 0
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 0 3 7 1
Lietuvos verslo kolegija 0 5 18 4
Marijampolės kolegija 3 7 11 1
Panevėžio kolegija 11 11 23 3
Socialinių mokslų kolegija 0 0 233 44
Šiaulių valstybinė kolegija 10 26 20 4
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 7 3 17 7
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 0 3 8 0
Utenos kolegija 10 8 34 5
Vilniaus dizaino kolegija 0 2 9 3
Vilniaus kolegija 74 182 182 61
Vilniaus kooperacijos kolegija 3 1
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 10 24 29 8
Vilniaus verslo kolegija 0 7 5 0

Iš viso kolegijose

223 482 934 252

IŠ VISO

571 928 1 468 482

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915