Šiemet bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu į ugdymo studijų programas, kurioms reikalingas motyvacijos vertinimas, užsiregistravo 2 109 stojantieji. Į menų studijų programas, į kurias stojant reikalingi stojamieji egzaminai, užsiregistravo 1 689 stojantieji. Egzaminus išlaikė 1 281 stojantysis.

Į motyvacijos vertinimą atvyko 1 415 stojančiųjų, iš kurių 1 354 gavo teigiamą įvertinimą. Visiems stojantiems į ugdymo mokslus privalomas teigiamas motyvacijos vertinimas. Gavus neigiamą įvertinimą, stojantysis konkurse dalyvauti nebegali. Motyvacijos vertinimas privalomas tiek stojantiesiems į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Iš 1 394 laikiusiųjų egzaminus į universitetų meno studijų programas teigiamai išlaikė 1 237 stojantieji. Atitinkamai į kolegijų meno studijų programas iš 433 stojančiųjų teigiamai išlaikė 428.

Daugiausia, 273 stojantieji, išlaikė koleginių studijų dizaino krypties stojamąjį egzaminą. Universitetuose teigiamai įvertinti 146 stojantieji į architektūros krypčių studijų programas, 109 – į dizaino universitetinių studijų programas.

LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) prašymus į universitetus ir kolegijas teikti ir koreguoti galima iki rugpjūčio 5 d. 12 val.

Papildomas priėmimas vys rugpjūčio 13–16 dienomis. Papildomo priėmimo metu 14–16 dienomis stojantiesiems yra numatyta galimybė praeiti motyvacijos vertinimą, jeigu jie nedalyvavo pagrindinio priėmimo metu.

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. info@lamabpo.lt

atstovas.spaudai@lamabpo.lt

 

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt