Šiemet bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu į ugdymo studijų programas, kurioms reikalingas motyvacijos vertinimas, užsiregistravo 1 010 stojančiųjų. 1 735 stojantieji užsiregistravo į meno studijų programas, į kurias stojant reikalingi stojamieji egzaminai.

2 902 stojantieji laikė egzaminus į universitetų meno studijų programas , čia teigiamai įvertintas 1 051 asmuo. Iš 893 laikiusių egzaminus į kolegijose vykdomas meno studijų programas teigiamai išlaikė 608 asmenys.

Daugiausia, 395 stojantieji, egzaminus išlaikė į dizaino krypties koleginių studijų programas ir 291 – į dizaino universitetinių studijų programas. Egzaminus į muzikos krypties universitetinių studijų programas išlaikė 195 stojantieji, dailės krypties – 181. Panašus skaičius išlaikė egzaminus į architektūros (138) ir teatro (136) krypčių universitetinių studijų programas ir medijų meno (134) krypties koleginių studijų programas.

Stojamuosius egzaminus į studijų programas, į kurias egzaminus ar testus vykdo pačios aukštosios mokyklos, laikė 482 stojantieji. Universitetuose teigiamus įvertinimus gavo 262 stojantieji iš 458, kolegijose – 67 stojantieji iš 147.

Į motyvacijos vertinimą atvyko 575 stojantieji, iš kurių 523 gavo teigiamą įvertinimą. Jiems prie konkursinio balo bus pridėti 1 arba 2 balai. 0 balų įvertinimą gavęs stojantysis laikomas neišlaikiusiu ir negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas.

Rugpjūčio 16 d. vyksiančiame papildomame priėmime asmenims, pretenduosiantiems į ugdymo studijų programas, yra numatyta galimybė praeiti motyvacijos vertinimą. Šią dieną galės dalyvauti tik tie, kurie nepretendavo į ugdymo studijų programas pagrindinėje sesijoje.

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą, studijų programas, stojamųjų egzaminų laikymo ir motyvacijos vertinimo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

 

LAMA BPO atstovė spaudai
Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė
El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Mob. tel. +370 616 45915