Šiais metais bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas sistemoje užsiregistravo 32 846 asmenys  2016 m. – 33 598), iš jų prašymus ir brandos atestatų duomenis pateikė 28 068 asmenys (2016 m. – 29 197), iš jų  16 162 stojantieji vidurinį išsilavinimą įgijo 2017 m. (2016 m. – 16 787 abiturientai). 2017 m., lygiai kaip ir 2016 m., įstoti bando 68 proc. brandos atestatus turinčių bendrojo lavinimo mokyklų abiturientų. 58 proc. asmenų (2016 m. – 61 proc.) aukščiausiu prioritetu rinkosi universitetų studijų programas, 42 proc. (2016 m. – 39 proc.) – kolegijų.

Universitetuose pirmuoju prioritetu stojantieji dažniausiai renkasi sveikatos mokslus, kolegijose – antruoju, tačiau pagal stojančiųjų skaičių tiek kolegijose (2 735), tiek universitetuose (2 818) šios krypties studijų programas renkasi panašus skaičius asmenų. Verslo ir viešąją vadybą daugiau stojančiųjų rinkosi kolegijose (3 361) nei universitetuose (2 153), o socialinius mokslus stojantieji daugiau kaip tris kartus dažniau renkasi universitetuose (2 520), nei kolegijose (748). Universitetuose dvigubai daugiau stojančiųjų rinkosi informatikos mokslus (2 011, kolegijose – 1 007). Tiek humanitarinius mokslus, tiek teisę ir fizinius mokslus stojantieji linkę rinktis universitetuose.

Pagal pirmąjį prioritetą universitetuose

Pagal pirmąjį prioritetą kolegijose

Studijų krypčių grupė

Stojančiųjų skaičius

Stojančiųjų, %Studijų krypčių grupė

Stojančiųjų skaičius

Stojančiųjų, %
Sveikatos mokslai2 81816,68Verslo ir viešoji vadyba3 36127,99
Socialiniai mokslai2 52014,92Sveikatos mokslai2 73522,78
Verslo ir viešoji vadyba2 15312,74Inžinerijos mokslai2 14217,84
Informatikos mokslai2 01111,90Informatikos mokslai1 0078,39
Inžinerijos mokslai1 71710,16Socialiniai mokslai7486,23
Humanitariniai mokslai1 4698,70Menai5354,46
Teisė9005,33Technologijų mokslai5074,22
Menai8565,07Ugdymo mokslai3823,18
Ugdymo mokslai4802,84Žemės ūkio mokslai1661,38
Gyvybės mokslai4102,43Teisė1591,32
Fiziniai mokslai2931,73Humanitariniai mokslai1351,12
Sportas2881,70Veterinarijos mokslai1160,97
Žemės ūkio mokslai2741,62Fiziniai mokslai130,11
Matematikos mokslai2551,51   
Veterinarijos mokslai2391,41
Technologijų mokslai2111,25

Populiariausių universitetų, kurių studijų programas stojantieji dažniausiai nurodo savo prašymuose pirmuoju prioritetu, penketukas išliko nepakitęs nuo praėjusių metų. Didžiausio susidomėjimo sulaukė Vilniaus, Kauno technologijos, Lietuvos sveikatos mokslų, Vilniaus Gedimino technikos  ir Vytauto Didžiojo universitetai. Kolegijose norintieji studijuoti dažniausiai renkasi Vilniaus, Kauno, Klaipėdos valstybinę, Vilniaus technologijų ir dizaino bei Kauno technikos kolegijas.

Nuo praėjusių metų stojančiųjų prioritetai keitėsi nežymiai – didžiausio dėmesio susilaukė dar pernai populiariausiųjų studijų programų dešimtuke atsidūrusios programos. Keletą metų iš eilės universitetuose pirmųjų pozicijų neapleidžia medicinos studijų programa Lietuvos sveikatos mokslų universitete (724 stojantieji) ir Vilniaus universitete (519). Šiek tiek išaugo susidomėjimas odontologija (425) Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Šiemet, priešingai nei pernai, daugiau stojančiųjų rinkosi Vilniaus universitete vykdomą programų sistemų (377) programą, nei Kauno technologijos universitete (361). Į populiariausių programų dešimtuką pateko skandinavistikos studijų programa Vilniaus universitete, kurią pirmuoju prioritetu pasirinko 239 asmenys. Toks pat skaičius stojančiųjų rinkosi ir psichologiją Vilniaus universitete bei veterinarinę mediciną Lietuvos sveikatos mokslų universitete.

Kolegijose populiariausia programa išlieka logistika, ją Kauno kolegijoje studijuoti pageidauja 251 stojantysis. Vilniaus kolegijoje 226 stojantieji susidomėjo bendrosios praktikos slauga, 225 – programų sistemomis, o 219 – higienine ir dekoratyvine kosmetologija. Šiemet šiek tiek mažesnio susidomėjimo susilaukė kosmetologijos studijų programa (216) Kauno kolegijoje, pernai ši programa buvo antra pagal populiarumą kolegijose. Dešimtuke šiemet atsidūrė Vilniaus kolegijos tarptautinio verslo studijų programą, kurią pasirinko 193 asmenys.

Studijų programų, pateiktų prašymuose pagal pirmąjį prioritetą universitetuose, dešimtukas
2017 m.
Eil. nr.Aukštoji mokyklaPrograma

Stojančiųjų skaičius

1Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina724 (2016 – 679)
2Vilniaus universitetasMedicina519 (2016 – 504)
3Lietuvos sveikatos mokslų universitetasOdontologija425 (2016 – 366)
4Vilniaus universitetasProgramų sistemos377 (2016 – 375)
5Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos361 (2016 – 378)
6Vilniaus universitetasTeisė260 (2016 – 268)
7Vilniaus universitetasEkonomika259 (2016 – 233)
8Vilniaus universitetasPolitikos mokslai258 (2016 – 234)
9Lietuvos sporto universitetasTreniravimo sistemos253 (2016 – 235)
10Vilniaus universitetasPsichologija239 (2016 – 211)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetasVeterinarinė medicina239 (2016 – 234)
Vilniaus universitetasSkandinavistika239

 

Studijų programų, pateiktų prašymuose pagal pirmąjį prioritetą kolegijose, dešimtukas
2017 m.
Eil. nr.Aukštoji mokyklaPrograma

Stojančiųjų skaičius

1Kauno kolegijaLogistika251 (2016 – 255)
2Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga226 (2016 -225)
3Vilniaus kolegijaProgramų sistemos225 (2016 -157)
4Vilniaus kolegijaHigieninė ir dekoratyvinė kosmetologija219 (2016 -217)
5Kauno kolegijaKosmetologija216 (2016 -246)
6Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas193
7Vilniaus kolegijaKineziterapija184 (2016 – 156)
8Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijaTransporto logistika182 (2016 – 164)
9Kauno kolegijaBendrosios praktikos slauga173 (2016 -166)
10Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas160 (2016 -196)

Liepos 24 d. stojančiajam bus paskelbtas vienas kvietimas užimti valstybės finansuojamą studijų vietą arba nefinansuojamą studijų vietą su stipendija ar be jos. Kiekvienam internetu prašymą pateikusiam asmeniui bus siunčiami elektroniniai laiškai apie kvietimą studijuoti ir kita svarbi informacija, šią informaciją kiekvienas stojantysis galės matyti ir prisijungęs prie savo prašymo paskyros.

Sutartys su pakviestaisiais studijuoti aukštosiose mokyklose bus sudaromos nuo liepos 25 d. iki liepos 27 d. 17 val. Dalis didžiųjų aukštųjų mokyklų sudarys galimybę studijų sutartis pasirašyti elektroniniu būdu.

Nuo liepos 28 d. 12 val. iki liepos 30 d. 17 val. vyks antrasis pagrindinio priėmimo etapas, kurio metu LAMA BPO informacinėje sistemoje stojantieji galės atnaujinti savo prašymą keisdami pirmojo etapo prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą, tačiau negalės įtraukti naujų pageidavimų ar keisti finansavimo pobūdžio.

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

 

LAMA BPO atstovė spaudai
Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė
El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Mob. tel. +370 616 45915