Pirmąją  bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas savaitę Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje užsiregistravo per 10 tūkst. stojančiųjų. Norintieji stoti į meno krypties ir ugdymo mokslų studijų programas raginami suskubti savo prašymus registruoti pirmoje birželio mėnesio pusėje. Šias programas įtraukti į savo prašymą galima ne vėliau, kaip 24 val. iki prasidedant stojamajam egzaminui, testui arba motyvacijos vertinimui.

Iki šios dienos asmenų, pageidaujančių laikyti vieną ar daugiau stojamųjų egzaminų į meno krypties studijų programas, užsiregistravo daugiau kaip 1 tūkst., o motyvacijos vertinimo, reikalingo stojant į ugdymo mokslų studijų programas – beveik 500. Tiek motyvacijos vertinimo, tiek stojamųjų egzaminų sesija vyks nuo birželio 17 d. iki liepos 5 dienos. Jų neišlaikęs stojantysis negali dalyvauti konkurse meno krypčių ir ugdymo mokslų studijų programose.

Aukščiausiu pageidavimu universitetuose ir kolegijose per pirmąją savaitę stojantieji savo prašymuose dažniausiai nurodė Sveikatos mokslų, Menų, Verslo ir viešosios vadybos bei Socialinių mokslų studijų krypčių grupių programas.

Siekiantys universitetinio išsilavinimo asmenys savo prašymuose pirmuoju pageidavimu dažniausiai nurodo Vilniaus universitetą, Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, Vytauto Didžiojo universitetą. Populiariausiųjų viršuje šiuo metu – Medicinos studijų programa Lietuvos sveikatos mokslų universitete, kurią pasirinko 167 stojantieji. Kiek mažiau stojančiųjų – 149 – analogišką studijų programą rinkosi Vilniaus universitete. Jame nemažai asmenų – 81 – pasirinko ir Psichologijos studijas, šiuo metu atsidūrusias populiariausių programų trejetuke.

Norintys studijuoti kolegijose daugiausia pageidavimų pirmuoju prioritetu nurodė Kauno kolegiją arba Vilniaus kolegiją, nemažai asmenų pageidauja mokytis Klaipėdos valstybinėje kolegijoje. Koleginiame sektoriuje daugiausia dėmesio sulaukė Bendrosios praktikos slaugos studijų programa, vykdoma Vilniaus kolegijoje. Čia ją pasirinko 60 stojančiųjų. Ši programa nemažai dėmesio sulaukė ir Kauno kolegijoje, kurią pasirinko 40 asmenų. 52 stojantieji aukščiausiu prioritetu pasirinko Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programą Kauno kolegijoje ir 49 – Vaikystės pedagogikos programą Vilniaus kolegijoje.

Primename, kad savo prašymus teikti ir koreguoti pretenduojantieji studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose gali iki liepos 22 d. 15 val. Kadangi siunčiamas tik vienas kvietimas studijuoti, labai svarbu teisingai užpildyti prašymą. Pirmuoju pageidavimu stojantysis turėtų nurodyti labiausiai norimą studijų programą su pasirinktu finansavimo šaltiniu ir atitinkamai pagal svarbą išrikiuoti kitus pageidavimus.

Atkreipiame dėmesį, kad viso bendrojo priėmimo metu taip pat būtina skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus, kuriais pranešama apie duomenų neatitikimą ir prašoma juos patikslinti, papildomi pranešimai apie kvietimą studijuoti bei kita svarbi informacija.

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915