LT EN

Bendrojo priėmimo rezultatai

2017 m. bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) per visus etapus buvo pateikti 29 538 prašymai (2016 m. – 30 302). Aukštųjų mokyklų nustatytus reikalavimus tenkino 26 873 asmenys (2016 m. – 29 115), iš jų 15 584 – šių metų abiturientai (2016 m. – 16 375). Švietimo ir mokslo ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 20 825 asmenys (2016 m. – 22 545). Stojantieji su aukštosiomis mokyklomis sudarė 21 448 studijų sutartis (2016 m. – 23 663), iš jų 12  321 studijų sutartį sudarė šių metų abiturientai (2016 m. – 14 832).

56 proc. stojančiųjų (2016 m. – 60 proc.) aukščiausiu prioritetu rinkosi universitetų studijų programas, 44 proc. (2016 m. – 40 proc.) – kolegijų.

Iš visų 14 035 (2016 m. – 16 246) pakviestųjų studijuoti universitetuose stojantieji sudarė 11 413 (2016 m. – 13 294) studijų sutarčių. Su kolegijomis pasirašytos 10 035 (2016 m. – 10 408) sutartys, šiemet čia studijuoti buvo kviečiami 14 047 stojantieji (2016 m. – 14 257).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose sudarytos 13 886 sutartys (2016 m. – 14 325), iš kurių 7 622 – universitetuose (2016 m. – 7 714), 6 264 – kolegijose (2016 m. –  6 611), o studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose – 7 562 sutartys (2016 m. – 9 338): universitetuose – 3 791 (2016 m. – 5 580), kolegijose – 3 771 (2016 m. – 3 758).

Valstybės finansuojamų studijų vietų sutartis su universitetais pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 6,81. Aukščiausią vidutinį konkursinį balą šiemet turi priimtieji į ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą, Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetą. Valstybės nefinansuojamose vietose studijuosiančiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 5,12, jis aukščiausias Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Valstybės finansuojamų studijų vietų sutartis su kolegijomis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 4,16, o nefinansuojamose – 2,83. Aukščiausią balų vidurkį turi įstojusieji į valstybės finansuojamas vietas Vilniaus dizaino, Šv. Ignaco Lojolosr Kauno kolegijose. Aukščiausias už studijas mokėsiančių studentų balų vidurkis – Vilniaus dizaino, Kauno ir Vilniaus kolegijose.

Į aukščiausiu prioritetu nurodytą pageidavimą įstojo ir studijų sutartis pasirašė 40 proc. studentų (2016 m. –  61,9 proc.): 39 proc. –  universitetuose (2016 m. – 63,4  proc.), 41 proc. – kolegijose (2016 m. – 60,1 proc.).

Universitetuose pirmuoju prioritetu stojantieji dažniausiai rinkosi sveikatos mokslų krypties studijų programas (17 proc.), kiek mažiau – 15 proc. stojančiųjų – rinkosi socialinius mokslus, 13 proc. – verslo ir viešąją vadybą. Norinčiųjų studijuoti verslo ir viešosios vadybos studijų krypties programas kolegijose du kartus daugiau negu universitetuose – kolegijose šios studijų krypties programas rinkosi 28 proc. asmenų. Sveikatos mokslus kolegijose rinkosi 23 proc., inžinerijos – 18 proc. stojančiųjų.

Nuo praėjusių metų nedaug pakito populiariausiųjų programų dešimtukai. Universitetų dešimtuke pirmųjų pozicijų neapleidžia Programų sistemų studijų programa Kauno technologijos universitete ir Medicina Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Dešimtuko septintojoje pozicijoje šiemet atsidūrė Vilniaus Gedimino technikos universitete vykdoma Programų inžinerijos studijų programa, o štai Vilniaus universiteto Programų sistemų programos šių metų dešimtuke nebematyti (priimtųjų skaičių apribojo universitetas).

Kolegijose pirmąsias keturias dešimtuko vietas užima Vilniaus kolegijos vykdomos studijų programos. Čia iš pernai buvusios ketvirtosios vietos į pirmąją vietą šoktelėjo Programų sistemų studijų programa Vilniaus kolegijoje. Antrojoje vietoje liko Tarptautinio verslo programa, trečiojoje – Bendrosios praktikos slauga. Dešimtuke nebematyti Kompiuterinių tinklų administravimo ir Automobilių techninio eksploatavimo studijų programų, kurios užleido pozicijas ketvirtojoje dešimtuko vietoje atsidūrusiai Informacijos sistemų studijų programai ir septintojoje – Autotransporto elektronikos programai.

Šių metų priėmime studijų sutartis sudarė 1 546 (2016 m. – 1 290) asmenys, turintys bent po vieną šimto balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimą.

2017 m. stojantiesiems pasiūlytos 768 studijų programos (2016 m. – 837), iš jų 37 – naujos (2016 m. – 61). Priėmimas įvyko į 603 programas (2016 m. – 760).

Su aukštosiomis mokyklomis pasirašytų studijų sutarčių skaičius

Aukštoji mokykla Sutarčių dėl valstybės finansuojamų, studijų stipendijų vietų skaičius (ir tikslinio finansavimo vietų 2016 m.) Pokytis, proc. (vf+
vnf/st)
Sutarčių dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf) skaičius Vnf pokytis, proc. Bendras pokytis, proc.
2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m.

Universitetai

Aleksandro Stulginskio universitetas 187 243 -23 80 313 -74 -52,0
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 0 0 0 23 18 +27 27,8
Europos humanitarinis universitetas 0 0 0 0 9 -100 -100,0
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 58 53 +9 0 0 0 9,4
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 118 107 +10 100 101 -1 4,8
Kauno technologijos universitetas 1 596 1 546 +3 316 407 -22 -2,1
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 1 2 -50 9 37 -75 -74,4
Klaipėdos universitetas 139 189 -26 168 377 -55 -45,8
LCC tarptautinis universitetas 4 8 -50 0 0 0 -50,0
Lietuvos edukologijos universitetas 111 227 -51 124 250 -50 -50,7
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 137 136 +1 25 37 -32 -6,4
Lietuvos sporto universitetas 70 88 -20 241 299 -19 -19,6
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 436 413 +5 615 679 -9 -3,8
Mykolo Romerio universitetas 99 174 -43 301 663 -54 -52,2
Šiaulių universitetas 40 111 -63 46 106 -56 -60,4
Vilniaus dailės akademija 224 233 -3 63 67 -5 -4,3
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1 322 1 309 +1 373 625 -40 -12,4
Vilniaus universitetas 2 606 2 363 +10 900 1 010 -10 3,9
Vytauto Didžiojo universitetas 474 512 -7 407 582 -30 -19,5

Iš viso universitetuose

7 622 7 714 -1 3 791 5 580 -32 -14,1

Kolegijos

Alytaus kolegija 98 131 -25 62 92 -32 -28,3
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 0 1 -100 38 15 +153 137,5
Kauno kolegija 1 425 1 428 0 589 625 -5 -1,9
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 163 226 -27 65 35 +85 -12,6
Kauno technikos kolegija 476 493 -3 118 127 -7 -4,2
Klaipėdos valstybinė kolegija 544 623 -12 343 345 0 -8,4
Kolpingo kolegija 0 0 0 52 36 +44 44,4
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 174 208 -16 52 53 -1 -13,4
Lietuvos verslo kolegija 33 26 +26 63 76 -17 -5,9
Marijampolės kolegija 85 111 -23 70 67 +4 -12,9
Panevėžio kolegija 174 178 -2 98 128 -23 -11,1
Socialinių mokslų kolegija 0 134 -100 819 531 +54 23,2
Šiaulių valstybinė kolegija 308 354 -12 127 166 -23 -16,3
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 68 44 +54 58 105 -44 -15,4
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 26 20 +30 61 87 -29 -18,7
Utenos kolegija 150 215 -30 152 208 -26 -28,6
Vilniaus dizaino kolegija 30 35 -14 49 54 -9 -11,2
Vilniaus kolegija 1 855 1 742 +6 647 660 -1 4,2
Vilniaus kooperacijos kolegija 16 15 +6 26 36 -27 -17,6
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 607 616 -1 202 234 -13 -4,8
Vilniaus verslo kolegija 32 11 +190 80 78 +2 25,8

Iš viso kolegijose

6 264 6 611 -5 3 771 3 758 0 -3,2

IŠ VISO

13 886 14 325 -3 7 562 9 338 -19 -9,4


 

Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas

Aukštoji mokykla Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas
vf+vnf/st vnf

Universitetai

Aleksandro Stulginskio universitetas 4,9 4,08
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 35,58
Europos humanitarinis universitetas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 5,53
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 8,34 5,18
Kauno technologijos universitetas 6,41 4,56
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 7,2 4,24
Klaipėdos universitetas 5,9 4,65
LCC tarptautinis universitetas 7,61
Lietuvos edukologijos universitetas 5,78 4,61
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 8,04 6,41
Lietuvos sporto universitetas 6,6 4,23
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 7,9 6,79
Mykolo Romerio universitetas 6,2 4,3
Šiaulių universitetas 6,06 5,48
Vilniaus dailės akademija 7,52 5,37
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 5,94 4,43
Vilniaus universitetas 7,49 5,18
Vytauto Didžiojo universitetas 6,37 4,97

Vidutinis konkursinis balas universitetuose

6,81    5,12*

Kolegijos

Alytaus kolegija 4,21 2,54
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 2,87
Kauno kolegija 4,5 3,14
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 3,37 2,8
Kauno technikos kolegija 3,27 2,84
Klaipėdos valstybinė kolegija 3,92 2,91
Kolpingo kolegija 1,86
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 3,56 2,21
Lietuvos verslo kolegija 3,71 2,51
Marijampolės kolegija 3,58 1,87
Panevėžio kolegija 4,04 2,49
Socialinių mokslų kolegija 2,41
Šiaulių valstybinė kolegija 3,93 2,54
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 4,82 2,8
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 4,27 2,63
Utenos kolegija 4,38 2,71
Vilniaus dizaino kolegija 7,99 6,47
Vilniaus kolegija 4,45 3,13
Vilniaus kooperacijos kolegija 3,36 2,7
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 3,67 3,03
Vilniaus verslo kolegija 4,36 2,9

Vidutinis konkursinis balas kolegijose

4,16 2,83

 * be Balstogės universiteto filialo Vilniuje

 

Informacija apie stojančiuosius

Informacija apie 2017 m. stojančiuosius

Užregistruotų prašymų (skirtingų asmenų pateikusių pageidavimus) 29 538
Pagrindinio priėmimo metu pageidavimus pateikė 28 900
Papildomo priėmimo metu pageidavimus pateikė 5 884
Stojamuosius egzaminus į menų ir meno pedagogikos studijų programas laikė 1 756
Motyvacijos vertinimą stojimui į ugdymo studijas laikė 649
2010 – 2017 m. brandos atestatus gavusių stojančiųjų duomenų gavimas tiesiogiai iš Švietimo informacinių technologijų centro 25 637
Patvirtinta ir suvesta stojančiųjų, įgijusių išsilavinimą anksčiau negu 2010 m., el. vidurinio išsilavinimo dokumentų kopijų 3 389

 

Priimtųjų į aukštąsias mokyklas 2017 m. skaičius

Priimta į aukštąsias mokyklas iš viso 21 448
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vf ir vnf/st vietas 13 886
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vnf vietas 7 562
Priimta į universitetines studijų programas iš viso 11 413
Priimta į universitetines studijų programas, į vf ir vnf/st vietas 7 622
Priimta į universitetines studijų programas, į vnf vietas 3 791
Priimta į kolegines studijų programas iš viso 10 035
Priimta į kolegines studijų programas, į vf ir vnf/st vietas 6 264
Priimta į kolegines studijų programas, į vnf vietas 3 771
Priimta 2017 m. baigusių vidurinio lavinimo mokyklas 12 321
Priimta ankstesniais metais baigusių vidurinio lavinimo mokyklas 9 127

 

Mažiausi konkursiniai balai

2017 m. minimalūs pagrindinio ir papildomo priėmimo konkursiniai balai į universitetinių ir koleginių studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas

 
Kodas
 
Krypčių grupės pavadinimas
Minimalūs balai
Pagrindinio priėmimo Papildomo priėmimo
I etapo II etapo
vf vf vf
Universitetinių studijų
1.1 Matematikos mokslai (A), Fiziniai mokslai (C) 5,1 3,1 4,32
1.2 Informatikos mokslai (B) 4,42 3,94 6,66
1.3 Gyvybės mokslai (D) 8,14 7,96 7,76
1.4 Medicina (G01), Odontologija (G02),
Burnos priežiūra (G03),
Farmacija (G05),
Reabilitacija (G06)
8,98 8,96 9,2
1.5 Visuomenės sveikata (G04),
Mityba (G07),
Slauga ir akušerija (G08),
Medicinos technologijos (G09),
Kosmetologija (G10)
7,44 7,4 7,08
1.6 Veterinarijos mokslai (H) 7,54 7,4 7,68
1.7 Žemės ūkio mokslai (I) 3,14 3 3,06
1.8 Sportas (R) 5,58 5,36 6,2
1.9 Inžinerijos mokslai (E)
Technologijų mokslai (F) (išskyrus Elektros inžinerijos (E08), Elektronikos inžinerijos (E09) ir Aeronautikos inžinerijos (E14) studijų kryptis)
3,24 3 3,28
1.10 Elektros inžinerija (E08)
Elektronikos inžinerija (E09)
3,56 3 5,98
1.11 Aeronautikos inžinerija (E14) 4,78 4,5
1.12 Humanitariniai mokslai (N) 5,06 4,28 5,86
1.13 Socialiniai mokslai (J) (išskyrus Socialinio darbo (J04), Visuomenės saugumo (J08) ir Politikos mokslų (J02) studijų kryptis) 6,06 5,92 5,88
1.14 Socialinis darbas (J04), Visuomenės saugumas (J08) 3,72 3,24 5,44
1.15 Politikos mokslai (J02) 6,78 6,44 6,3
1.16 Teisė (K) 5,84 5,53 7
1.17 Verslo ir viešoji vadyba (L) 6,98 6,72 8,44
1.18 Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6121MX013),
Pradinio ugdymo pedagogika (6121MX023
3,32 3,65
1.19 Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (6121MX044) 3,68 4,22
1.20 Vaikystės pedagogika (6121MX054) 4,14 6,48 5,64
1.21 Socialinė pedagogika (6121MX027) 3,3 3,42
1.22 Psichologija (6121MX025) 4,64 4,64 8,48
1.23 Specialioji pedagogika ir logopedija (6121MX042) 4,84
1.24 Architektūra (P09),
Kraštovaizdžio architektūra (P10)
5,18 5,38
1.25 Keramika (6121PX018) 6,42 7,44
1.26 Grafika (6121PX015) 8,27
1.27 Monumentalioji dailė  (6121PX021) 7,73
1.28 Skulptūra (6121PX023) 4,82 4,84
1.29 Stiklas (6121PX024) 7,1 6,98
1.30 Scenografija (6121PX022) 8,02
1.31 Taikomoji grafika (6121PX025) 8,54
1.33 Taikomoji tekstilė (6121PX027) 7,4
1.34 Tapyba (6121PX028) 7,73
1.35 Tekstilės menas ir dizainas (6121PX029) 6,01
1.36 Metalo menas ir juvelyrika (6121PX020) 6,57 7,14
1.37 Dizainas (6121PX013) 4,33 5,11
1.38 Grafinis dizainas (6121PX016) 5,83 5,77
1.39 Kostiumų dizainas (6121PX019) 6,51
1.40 Interjero dizainas (6121PX017) 3,43 4,76 3,78
1.41 Muzikos atlikimas (6121PX010) 6,29 7,24 6,33
1.42 Kompozicija (6121PX002) 7,49
1.43 Muzikinis folkloras (6121PX007) 6,53
1.44 Muzikos teorija ir kritika (6121PX005) 6,29
1.45 Atlikimo menas (6121PX039) 6,8
1.46 Atlikimo menas (6121PX031) 7,51
1.47 Teatro  menas (6121PX004) 4,74 7,64
1.48 Kino menas (6121PX008) 7,59 7,16
1.49 Scenos ir kino menų istorija ir kritika (6121PX006) 8,24 7,02 4,61
1.50 Lėlių ir objektų teatro režisūra (6121PX042) 7,96
1.51 Šokis (6121PX009) 7,8
1.52 Fotografija ir medijos menas (6121PX014) 5,87
1.53 Naujųjų medijų menas (6121PX034) 5,73
1.54 Animacija (6121PX011) 6,46 6,08
1.55 Dailė ir interjero restauravimas (6121PX012) 7,57 6,9
Koleginių studijų
2.1 Matematikos mokslai (A),
Fiziniai mokslai (C),
Informatikos mokslai (B)
1,6 1,61 2,94
2.2 Inžinerijos mokslai (E),
Technologijų mokslai (F), (išskyrus Elektros inžinerijos (E08), Elektronikos inžinerijos (E09) ir  Aeronautikos inžinerijos (E14) studijų kryptis)
1,6 1,62 1,6
2.3 Elektros inžinerija (E08),
Elektronikos inžinerija (E09)
1,6 2 1,62
2.4 Aeronautikos inžinerija (E14) 2,36 1,64 2,14
2.5 Sveikatos mokslai (G) 3,76 3,54 3,96
2.6 Veterinarijos mokslai (H),
Žemės ūkio mokslai (I)
1,6 1,68 1,66
2.7 Socialiniai mokslai (J) 2,42 1,6 3,86
2.8 Verslo ir viešoji vadyba (L) 3,5 3,26 4,08
2.9 Humanitariniai mokslai (N) 2,84 1,67 2,16
2.10 Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6531MX001), Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX007, 6531MX013), Pradinio ugdymo pedagogika (6531MX002, 6531MX008), Vaikystės pedagogika (6531MX006, 6531MX010) 1,74 2,06 8,52
2.12 Socialinė pedagogika (6531MX003) 4,86 2,36
2.13 Dailė (P01),
Dizainas (P02),
Medijų menas (P07),
Meno objektų restauravimas (P08)
6,48 6,44
2.14 Muzika  (P03),
Teatras (P04)
6,51 6,29

Populiariausios studijos

2017 m. populiariausios universitetų studijų programos tarp stojančiųjų (pirmu pageidavimu)

Nr. Universitetas Studijų programa Pageidavimų skaičius
1 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 724
2 Vilniaus universitetas Medicina 519
3 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Odontologija 425
4 Vilniaus universitetas Programų sistemos 377
5 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 361
6 Vilniaus universitetas Teisė 260
7 Vilniaus universitetas Ekonomika 259
8 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 258
9 Lietuvos sporto universitetas Treniravimo sistemos 253
10 Vilniaus universitetas Psichologija 239
10 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Veterinarinė medicina 239
10 Vilniaus universitetas Skandinavistika 239

2017 m. populiariausios kolegijų studijų programos tarp stojančiųjų (pirmu pageidavimu)

Nr. Kolegija Studijų programa Pageidavimų skaičius
1 Kauno kolegija Logistika 251
2 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 226
3 Vilniaus kolegija Programų sistemos 225
4 Vilniaus kolegija Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija 219
5 Kauno kolegija Kosmetologija 216
6 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 193
7 Vilniaus kolegija Kineziterapija 184
8 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika 182
9 Kauno kolegija Bendrosios praktikos slauga 173
10 Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 160