Bendrojo priėmimo rezultatai

Mokslo metus universitetuose ir kolegijose šiemet pradės 19 302 pirmakursiai (2018 m. – 20 805), iš jų 11 974 – šių metų Lietuvos abiturientai (2018 m. – 12 787) arba 46 proc. nuo visų 26 163 brandos atestatus gavusių 2019 m. laidos Lietuvos abiturientų (21 988 brandos atestatus išdavė bendrojo ugdymo mokyklos, 4 170 brandos atestatų išdavė profesinio mokymo įstaigos; praėjusiais metais šie skaičiai buvo atitinkamai 23 640 ir 4 727). Universitetuose stojantieji sudarė 10 696 studijų sutartis (2018 m. – 10 803), kolegijose – 8 606 sutartis (2018 m. – 10 002). Studijų sutartis sudarė 85 asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję užsienio bendrojo ugdymo įstaigose (2018 m. – 74).

Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuos 1 762 stojantieji, turintys bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2018 m. – 1 698), iš kurių 1 386 – šių metų abiturientai (2018 m. – 1 414). Tokių šimtukininkų daugiausia studijuos Vilniaus universitete (887).

Stojantiesiems buvo pasiūlyta 614 studijų programų (2018 m. – 639). Priėmimas įvyko į 562 programas (2018 m. – 584). Aukštųjų mokyklų nustatytus reikalavimus tenkino 23 901 asmuo (2018 m. – 25 619). Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 16 292  asmenys (2018 m. – 16 993).

Šiemet daugiau stojančiųjų į universitetus prioritetą skyrė Socialinių mokslų studijų krypčių grupės programoms. Jas rinkosi 18,83 proc. stojančiųjų, pernai – 15,4 proc. 15,62 proc. jaunuolių į savo prašymus pirmuoju prioritetu įtraukė Sveikatos mokslų krypčių studijų programas, o 12,6 proc. – Verslo ir viešosios vadybos krypčių programas. Kolegijose populiariausia Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė. Šios grupės programas savo prašymuose aukščiausiu pageidavimu nurodė 28,32 proc. stojančiųjų. Populiarios Sveikatos (23,04 proc.) ir Inžinerijos (17,36 proc.) mokslų studijų krypčių grupių programos.

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose sudaryta 11 770 sutarčių (2018 m. – 12 112). 7 096 sutartys sudarytos universitetuose (2018 m. – 7 125). Čia studijuosiančiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 7,86, o aukščiausias jis yra priimtųjų į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (10).

Daugiausia valstybės finansuojamų studijų sutarčių pasirašyta su Vilniaus universitetu (2 827), Kauno technologijos universitetu (1 180) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu (1 107). Didžiausią studentų skaičių valstybės finansuojamose studijų vietose, kaip ir pernai, surinko Kauno technologijos universiteto Programų sistemų studijų programa (286), Vilniaus universiteto Teisės (170) ir Politikos mokslų (141) studijų programos.

Su kolegijomis stojantieji sudarė 4 674 valstybės finansuojamas studijų sutartis (2018 m. –  4 987). Jų vidutinis konkursinis balas siekia 6,03 ir didžiausias jis yra Vilniaus dizaino kolegijos studentų (8,64).

Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų studijų sutarčių stojantieji sudarė su Vilniaus kolegija (1 595), Kauno kolegija (1 213) ir Klaipėdos valstybine kolegija (318). Didžiausią studentų skaičių surinko Vilniaus kolegijoje vykdoma Tarptautinio verslo studijų programa, kurioje studijuos 173 studentai. Šioje aukštojoje mokykloje po 124 sutartis sudarė stojantieji į Bendrosios praktikos slaugytojo ir Programų sistemų studijų programas, 92 – į Reklamos vadybą.

Valstybės nefinansuojamose studijų vietose sudarytos 7 532 sutartys (2018 m. – 8 693): universitetuose – 3 600 (2018 m. – 3 678), kolegijose – 3 932 (2018 m. – 5 015). Mokėsiančių už studijas universiteto studentų vidutinis konkursinis balas siekia 6,68, kolegijų – 4,82.

Universitetų sektoriuje daugiausia valstybės nefinansuojamų studentų sulaukė Vilniaus universitetas (976), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (578) ir Vytauto Didžiojo universitetas (565). Kolegijose –  Socialinių mokslų kolegija (1 504), Vilniaus kolegija (613) ir Kauno kolegija (535).

Nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio daugiausia studentų rugsėjo mėnesį pradės Medicinos studijų programą Lietuvos sveikatos mokslų universitete (320). 299 asmenys Kauno technologijos universitete studijuos Programų sistemų studijų programą, 252 – Teisės studijų programą Vilniaus universitete. Kolegijų sektoriuje daugiausia sutarčių sudaryta Socialinių mokslų kolegijoje dėl Estetinės kosmetologijos studijų programos (271), Vilniaus kolegijoje – dėl Tarptautinio verslo (238) ir Bendrosios praktikos slaugos (198) studijų programų.

Motyvacijos vertinime, kuris būtinas pretenduojant į ugdymo studijų programas, šiemet dalyvavo 760 stojančiųjų (2018 m. – 737). Teigiamą įvertinimą gavo 703 asmenys (2018 m. – 696). Studijuoti pedagogo kvalifikaciją teikiančiose studijų programose pasirašytos 429 studijų sutartys (2018 m. – 651), iš jų 249 – į valstybės finansuojamas vietas (2018 m. – 236).

Laikyti vieną ar daugiau stojamųjų egzaminų į meno krypčių studijų programas atvyko 1 350 stojančiųjų (2018 m. – 1 574). Bent vieną stojamąjį egzaminą išlaikė 1 292 asmenys (2018 m. – 1 463). Šiemet stojantieji turėjo galimybę stojamuosius egzaminus laikyti ir anksčiau – kovo mėnesį vykusioje pavasario stojamųjų egzaminų sesijoje. Joje teigiamus įvertinimus gavo 48 stojantieji. Meno studijų programose studijuos 996 pirmakursiai (2018 m. – 1 012).

 

Į aukštąsias mokyklas priimtų studentų skaičius

Aukštoji mokyklaSutarčių dėl valstybės finansuojamų, studijų stipendijų vietų skaičiusPokytis, proc. (vf+
vnf/st)
Sutarčių dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf) skaičiusPokytis proc.

(vnf)

Bendras pokytis, proc.
2019 m.2018 m.2019 m.2018 m.
Universitetai 
Balstogės universiteto filialas Vilniuje35329
Europos humanitarinis universitetas1
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija675229
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas87123-29725824-12
Kauno technologijos universitetas1 1801 332-11181195-7-11
Kazimiero Simonavičiaus universitetas105100
Klaipėdos universitetas121133-9100145-31-21
LCC tarptautinis universitetas6
Lietuvos muzikos ir teatro akademija1501271842256826
Lietuvos sporto universitetas847118141275-49-35
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas432482-10488493-1-6
Mykolo Romerio universitetas1169226311450-31-21
Šiaulių universitetas5240303279-59-29
Vilniaus dailės akademija24523456982-16-1
Vilniaus Gedimino technikos universitetas1 1071 098157826511824
Vilniaus universitetas2 8272 69659761 058-81
Vytauto Didžiojo universitetas628638-2565513104

Iš viso universitetuose

7 0967 1243 6003 676-2-1

Kolegijos

 
Alytaus kolegija87166-484040-38
Kauno kolegija1 21311248535843-37-11
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija16515564741158
Kauno technikos kolegija280323-13110239-54-31
Klaipėdos valstybinė kolegija318430-26244378-35-30
Kolpingo kolegija756025
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla81105-23706311-10
Lietuvos verslo kolegija3133-665101-36-28
Marijampolės kolegija5678-282542-40-33
Panevėžio kolegija110175-3762194-68-53
Socialinių mokslų kolegija1 5041 29316
Šiaulių valstybinė kolegija196245-2095149-36-26
Šv. Ignaco Lojolos kolegija6645473950-2211
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla1323-431655-71-63
Utenos kolegija130139-6117185-37-24
Vilniaus dizaino kolegija3031-34765-28-20
Vilniaus kolegija1 5951 4718613959-36-9
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija303432-3064202-68-42
Vilniaus verslo kolegija1216456193
Iš viso kolegijose4 6744 987-63 9325 015-22-14
IŠ VISO11 77012 111-37 5328 691-13-7

Įstojusiųjų konkursiniai balai

Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas

Aukštoji mokyklaStudijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas

2019 m.

vf+vnf/stvnf
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje –30,86
Europos humanitarinis universitetas – –
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija6,75
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas8,906,57
Kauno technologijos universitetas7,356,43
Kazimiero Simonavičiaus universitetas5,94
Klaipėdos universitetas7,206,25
LCC tarptautinis universitetas – –
Lietuvos muzikos ir teatro akademija10,099,02
Lietuvos sporto universitetas7,206,40
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas8,617,84
Mykolo Romerio universitetas7,485,92
Šiaulių universitetas7,556,87
Vilniaus dailės akademija8,797,69
Vilniaus Gedimino technikos universitetas7,065,89
Vilniaus universitetas8,216,82
Vytauto Didžiojo universitetas7,556,57

Vidutinis konkursinis balas universitetuose*

7,866,68

Kolegijos

Alytaus kolegija6,075,06
Kauno kolegija6,195,52
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija6,185,03
Kauno technikos kolegija5,485,18
Klaipėdos valstybinė kolegija5,795,24
Kolpingo kolegija –3,67
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla5,614,72
Lietuvos verslo kolegija5,585,27
Marijampolės kolegija5,975,12
Panevėžio kolegija5,925,72
Socialinių mokslų kolegija4,03
Šiaulių valstybinė kolegija5,675,19
Šv. Ignaco Lojolos kolegija6,845,19
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla6,065,05
Utenos kolegija6,145,23
Vilniaus dizaino kolegija8,647,37
Vilniaus kolegija6,035,54
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija6,116,02
Vilniaus verslo kolegija –4,38
Vidutinis konkursinis balas kolegijose6,034,82

* be Balstogės universiteto filialo Vilniuje

Populiariausios studijų programos

Daugiausia valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų surinkusios studijų programos

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaPasirašiusieji sutartis dėl vf vietų
Universitetai
1Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos286
2Vilniaus universitetasTeisė170
3Vilniaus universitetasPolitikos mokslai141
4Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina130
5Vilniaus Gedimino technikos universitetasProgramų inžinerija127
6Vilniaus universitetasProgramų sistemos126
7Vilniaus Gedimino technikos universitetasMultimedija ir kompiuterinis dizainas123
8Vilniaus universitetasMedicina119
9Vilniaus universitetasPsichologija103
10Vilniaus universitetasAnglų ir kita užsienio kalba93

Kolegijos

1Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas173
2Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga124
2Vilniaus kolegijaProgramų sistemos124
3Vilniaus kolegijaReklamos vadyba92
4Kauno kolegijaBendrosios praktikos slauga91
5Vilniaus kolegijaRyšiai su visuomene83
6Kauno kolegijaMultimedijos technologija82
7Kauno technikos kolegijaAutotransporto elektronika72
8Vilniaus kolegijaFinansai67
8Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas67
9Kauno kolegijaLogistika62
9Vilniaus kolegijaBuhalterinė apskaita62
9Vilniaus kolegijaInformacijos sistemos62
10Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijaTransporto logistika59

 

 

Daugiausia valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų su stipendija ar be jos (vf+vnf/st+vnf) studentų surinkusios studijų programos

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaPasirašiusieji sutartis dėl vf+vnf/st+vnf vietų
Universitetai
1Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina320
2Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos299
3Vilniaus universitetasTeisė252
4Vilniaus Gedimino technikos universitetasKūrybinės industrijos189
5Vilniaus universitetasMedicina177
6Vilniaus universitetasPolitikos mokslai158
7Vilniaus universitetasVadyba144
8Vilniaus universitetasEkonomika133
9Vilniaus Gedimino technikos universitetasProgramų inžinerija132
10Vilniaus universitetasProgramų sistemos127
10Vilniaus Gedimino technikos universitetasMultimedija ir kompiuterinis dizainas127

Kolegijos

1Socialinių mokslų kolegijaEstetinė kosmetologija271
2Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas238
3Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga198
4Socialinių mokslų kolegijaTransporto ir logistikos verslas185
5Socialinių mokslų kolegijaTarptautinė prekyba ir muitinės logistika167
6Socialinių mokslų kolegijaKūrybos ir pramogų industrijos164
7Vilniaus kolegijaProgramų sistemos162
8Socialinių mokslų kolegijaMarketingas ir reklamos kūrimas131
9Vilniaus kolegijaRyšiai su visuomene121
9Socialinių mokslų kolegijaTeisė121
10Kauno kolegijaBendrosios praktikos slauga120

 

 

Studijų krypčių grupių populiarumas stojančiųjų prašymuose pagal pirmąjį prioritetą

Studijų kryptis2019 m.2018 m.
Stojančiųjų

universitetuose, %

Stojančiųjų

kolegijose, %

Stojančiųjų

universitetuose, %

Stojančiųjų

kolegijose, %

Fiziniai mokslai1,620,231,680,13
Gyvybės mokslai2,552,82
Humanitariniai mokslai8,321,279,961,18
Informatikos mokslai10,27,3411,087,8
Inžinerijos mokslai9,3917,369,2617,28
Matematikos mokslai1,61,41
Menai6,023,936,223,67
Socialiniai mokslai18,838,3815,46,88
Sportas2,261,77
Sveikatos mokslai15,6223,0416,3123,18
Technologijų mokslai1,053,031,243,49
Teisė4,71,755,461,89
Ugdymo mokslai2,383,222,513,7
Verslo ir viešoji vadyba12,628,3211,9528,95
Veterinarijos mokslai1,160,871,370,87
Žemės ūkio mokslai1,691,261,560,98