LT EN

Bendrojo priėmimo rezultatai

Mokslo metus universitetuose ir kolegijose šiemet pradės 19 302 pirmakursiai (2018 m. – 20 805), iš jų 11 974 – šių metų Lietuvos abiturientai (2018 m. – 12 787) arba 46 proc. nuo visų 26 163 brandos atestatus gavusių 2019 m. laidos Lietuvos abiturientų (21 988 brandos atestatus išdavė bendrojo ugdymo mokyklos, 4 170 brandos atestatų išdavė profesinio mokymo įstaigos; praėjusiais metais šie skaičiai buvo atitinkamai 23 640 ir 4 727). Universitetuose stojantieji sudarė 10 696 studijų sutartis (2018 m. – 10 803), kolegijose – 8 606 sutartis (2018 m. – 10 002). Studijų sutartis sudarė 85 asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję užsienio bendrojo ugdymo įstaigose (2018 m. – 74).

Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuos 1 762 stojantieji, turintys bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2018 m. – 1 698), iš kurių 1 386 – šių metų abiturientai (2018 m. – 1 414). Tokių šimtukininkų daugiausia studijuos Vilniaus universitete (887).

Stojantiesiems buvo pasiūlyta 614 studijų programų (2018 m. – 639). Priėmimas įvyko į 562 programas (2018 m. – 584). Aukštųjų mokyklų nustatytus reikalavimus tenkino 23 901 asmuo (2018 m. – 25 619). Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 16 292  asmenys (2018 m. – 16 993).

Šiemet daugiau stojančiųjų į universitetus prioritetą skyrė Socialinių mokslų studijų krypčių grupės programoms. Jas rinkosi 18,83 proc. stojančiųjų, pernai – 15,4 proc. 15,62 proc. jaunuolių į savo prašymus pirmuoju prioritetu įtraukė Sveikatos mokslų krypčių studijų programas, o 12,6 proc. – Verslo ir viešosios vadybos krypčių programas. Kolegijose populiariausia Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė. Šios grupės programas savo prašymuose aukščiausiu pageidavimu nurodė 28,32 proc. stojančiųjų. Populiarios Sveikatos (23,04 proc.) ir Inžinerijos (17,36 proc.) mokslų studijų krypčių grupių programos.

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose sudaryta 11 770 sutarčių (2018 m. – 12 112). 7 096 sutartys sudarytos universitetuose (2018 m. – 7 125). Čia studijuosiančiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 7,86, o aukščiausias jis yra priimtųjų į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (10).

Daugiausia valstybės finansuojamų studijų sutarčių pasirašyta su Vilniaus universitetu (2 827), Kauno technologijos universitetu (1 180) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu (1 107). Didžiausią studentų skaičių valstybės finansuojamose studijų vietose, kaip ir pernai, surinko Kauno technologijos universiteto Programų sistemų studijų programa (286), Vilniaus universiteto Teisės (170) ir Politikos mokslų (141) studijų programos.

Su kolegijomis stojantieji sudarė 4 674 valstybės finansuojamas studijų sutartis (2018 m. –  4 987). Jų vidutinis konkursinis balas siekia 6,03 ir didžiausias jis yra Vilniaus dizaino kolegijos studentų (8,64).

Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų studijų sutarčių stojantieji sudarė su Vilniaus kolegija (1 595), Kauno kolegija (1 213) ir Klaipėdos valstybine kolegija (318). Didžiausią studentų skaičių surinko Vilniaus kolegijoje vykdoma Tarptautinio verslo studijų programa, kurioje studijuos 173 studentai. Šioje aukštojoje mokykloje po 124 sutartis sudarė stojantieji į Bendrosios praktikos slaugytojo ir Programų sistemų studijų programas, 92 – į Reklamos vadybą.

Valstybės nefinansuojamose studijų vietose sudarytos 7 532 sutartys (2018 m. – 8 693): universitetuose – 3 600 (2018 m. – 3 678), kolegijose – 3 932 (2018 m. – 5 015). Mokėsiančių už studijas universiteto studentų vidutinis konkursinis balas siekia 6,68, kolegijų – 4,82.

Universitetų sektoriuje daugiausia valstybės nefinansuojamų studentų sulaukė Vilniaus universitetas (976), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (578) ir Vytauto Didžiojo universitetas (565). Kolegijose –  Socialinių mokslų kolegija (1 504), Vilniaus kolegija (613) ir Kauno kolegija (535).

Nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio daugiausia studentų rugsėjo mėnesį pradės Medicinos studijų programą Lietuvos sveikatos mokslų universitete (320). 299 asmenys Kauno technologijos universitete studijuos Programų sistemų studijų programą, 252 – Teisės studijų programą Vilniaus universitete. Kolegijų sektoriuje daugiausia sutarčių sudaryta Socialinių mokslų kolegijoje dėl Estetinės kosmetologijos studijų programos (271), Vilniaus kolegijoje – dėl Tarptautinio verslo (238) ir Bendrosios praktikos slaugos (198) studijų programų.

Motyvacijos vertinime, kuris būtinas pretenduojant į ugdymo studijų programas, šiemet dalyvavo 760 stojančiųjų (2018 m. – 737). Teigiamą įvertinimą gavo 703 asmenys (2018 m. – 696). Studijuoti pedagogo kvalifikaciją teikiančiose studijų programose pasirašytos 429 studijų sutartys (2018 m. – 651), iš jų 249 – į valstybės finansuojamas vietas (2018 m. – 236).

Laikyti vieną ar daugiau stojamųjų egzaminų į meno krypčių studijų programas atvyko 1 350 stojančiųjų (2018 m. – 1 574). Bent vieną stojamąjį egzaminą išlaikė 1 292 asmenys (2018 m. – 1 463). Šiemet stojantieji turėjo galimybę stojamuosius egzaminus laikyti ir anksčiau – kovo mėnesį vykusioje pavasario stojamųjų egzaminų sesijoje. Joje teigiamus įvertinimus gavo 48 stojantieji. Meno studijų programose studijuos 996 pirmakursiai (2018 m. – 1 012).

 

Į aukštąsias mokyklas priimtų studentų skaičius

Aukštoji mokykla Sutarčių dėl valstybės finansuojamų, studijų stipendijų vietų skaičius Pokytis, proc. (vf+
vnf/st)
Sutarčių dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf) skaičius Pokytis proc.

(vnf)

Bendras pokytis, proc.
2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m.
Universitetai  
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 35 32 9
Europos humanitarinis universitetas 1
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 67 52 29
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 87 123 -29 72 58 24 -12
Kauno technologijos universitetas 1 180 1 332 -11 181 195 -7 -11
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 10 5 100
Klaipėdos universitetas 121 133 -9 100 145 -31 -21
LCC tarptautinis universitetas 6
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 150 127 18 42 25 68 26
Lietuvos sporto universitetas 84 71 18 141 275 -49 -35
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 432 482 -10 488 493 -1 -6
Mykolo Romerio universitetas 116 92 26 311 450 -31 -21
Šiaulių universitetas 52 40 30 32 79 -59 -29
Vilniaus dailės akademija 245 234 5 69 82 -16 -1
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1 107 1 098 1 578 265 118 24
Vilniaus universitetas 2 827 2 696 5 976 1 058 -8 1
Vytauto Didžiojo universitetas 628 638 -2 565 513 10 4

Iš viso universitetuose

7 096 7 124 3 600 3 676 -2 -1

Kolegijos

 
Alytaus kolegija 87 166 -48 40 40 -38
Kauno kolegija 1 213 1124 8 535 843 -37 -11
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 165 155 6 47 41 15 8
Kauno technikos kolegija 280 323 -13 110 239 -54 -31
Klaipėdos valstybinė kolegija 318 430 -26 244 378 -35 -30
Kolpingo kolegija 75 60 25
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 81 105 -23 70 63 11 -10
Lietuvos verslo kolegija 31 33 -6 65 101 -36 -28
Marijampolės kolegija 56 78 -28 25 42 -40 -33
Panevėžio kolegija 110 175 -37 62 194 -68 -53
Socialinių mokslų kolegija 1 504 1 293 16
Šiaulių valstybinė kolegija 196 245 -20 95 149 -36 -26
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 66 45 47 39 50 -22 11
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 13 23 -43 16 55 -71 -63
Utenos kolegija 130 139 -6 117 185 -37 -24
Vilniaus dizaino kolegija 30 31 -3 47 65 -28 -20
Vilniaus kolegija 1 595 1 471 8 613 959 -36 -9
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 303 432 -30 64 202 -68 -42
Vilniaus verslo kolegija 12 164 56 193
Iš viso kolegijose 4 674 4 987 -6 3 932 5 015 -22 -14
IŠ VISO 11 770 12 111 -3 7 532 8 691 -13 -7

Įstojusiųjų konkursiniai balai

Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas

Aukštoji mokykla Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas

2019 m.

vf+vnf/st vnf
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje  – 30,86
Europos humanitarinis universitetas  –  –
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 6,75
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 8,90 6,57
Kauno technologijos universitetas 7,35 6,43
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 5,94
Klaipėdos universitetas 7,20 6,25
LCC tarptautinis universitetas  –  –
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 10,09 9,02
Lietuvos sporto universitetas 7,20 6,40
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 8,61 7,84
Mykolo Romerio universitetas 7,48 5,92
Šiaulių universitetas 7,55 6,87
Vilniaus dailės akademija 8,79 7,69
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 7,06 5,89
Vilniaus universitetas 8,21 6,82
Vytauto Didžiojo universitetas 7,55 6,57

Vidutinis konkursinis balas universitetuose*

7,86 6,68

Kolegijos

Alytaus kolegija 6,07 5,06
Kauno kolegija 6,19 5,52
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 6,18 5,03
Kauno technikos kolegija 5,48 5,18
Klaipėdos valstybinė kolegija 5,79 5,24
Kolpingo kolegija  – 3,67
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 5,61 4,72
Lietuvos verslo kolegija 5,58 5,27
Marijampolės kolegija 5,97 5,12
Panevėžio kolegija 5,92 5,72
Socialinių mokslų kolegija 4,03
Šiaulių valstybinė kolegija 5,67 5,19
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 6,84 5,19
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 6,06 5,05
Utenos kolegija 6,14 5,23
Vilniaus dizaino kolegija 8,64 7,37
Vilniaus kolegija 6,03 5,54
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 6,11 6,02
Vilniaus verslo kolegija  – 4,38
Vidutinis konkursinis balas kolegijose 6,03 4,82

* be Balstogės universiteto filialo Vilniuje

Populiariausios studijų programos

Daugiausia valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų surinkusios studijų programos

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Pasirašiusieji sutartis dėl vf vietų
Universitetai
1 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 286
2 Vilniaus universitetas Teisė 170
3 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 141
4 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 130
5 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 127
6 Vilniaus universitetas Programų sistemos 126
7 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Multimedija ir kompiuterinis dizainas 123
8 Vilniaus universitetas Medicina 119
9 Vilniaus universitetas Psichologija 103
10 Vilniaus universitetas Anglų ir kita užsienio kalba 93

Kolegijos

1 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 173
2 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 124
2 Vilniaus kolegija Programų sistemos 124
3 Vilniaus kolegija Reklamos vadyba 92
4 Kauno kolegija Bendrosios praktikos slauga 91
5 Vilniaus kolegija Ryšiai su visuomene 83
6 Kauno kolegija Multimedijos technologija 82
7 Kauno technikos kolegija Autotransporto elektronika 72
8 Vilniaus kolegija Finansai 67
8 Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 67
9 Kauno kolegija Logistika 62
9 Vilniaus kolegija Buhalterinė apskaita 62
9 Vilniaus kolegija Informacijos sistemos 62
10 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika 59

 

 

Daugiausia valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų su stipendija ar be jos (vf+vnf/st+vnf) studentų surinkusios studijų programos

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Pasirašiusieji sutartis dėl vf+vnf/st+vnf vietų
Universitetai
1 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 320
2 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 299
3 Vilniaus universitetas Teisė 252
4 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kūrybinės industrijos 189
5 Vilniaus universitetas Medicina 177
6 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 158
7 Vilniaus universitetas Vadyba 144
8 Vilniaus universitetas Ekonomika 133
9 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 132
10 Vilniaus universitetas Programų sistemos 127
10 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Multimedija ir kompiuterinis dizainas 127

Kolegijos

1 Socialinių mokslų kolegija Estetinė kosmetologija 271
2 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 238
3 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 198
4 Socialinių mokslų kolegija Transporto ir logistikos verslas 185
5 Socialinių mokslų kolegija Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika 167
6 Socialinių mokslų kolegija Kūrybos ir pramogų industrijos 164
7 Vilniaus kolegija Programų sistemos 162
8 Socialinių mokslų kolegija Marketingas ir reklamos kūrimas 131
9 Vilniaus kolegija Ryšiai su visuomene 121
9 Socialinių mokslų kolegija Teisė 121
10 Kauno kolegija Bendrosios praktikos slauga 120

 

 

Studijų krypčių grupių populiarumas stojančiųjų prašymuose pagal pirmąjį prioritetą

Studijų kryptis 2019 m. 2018 m.
Stojančiųjų

universitetuose, %

Stojančiųjų

kolegijose, %

Stojančiųjų

universitetuose, %

Stojančiųjų

kolegijose, %

Fiziniai mokslai 1,62 0,23 1,68 0,13
Gyvybės mokslai 2,55 2,82
Humanitariniai mokslai 8,32 1,27 9,96 1,18
Informatikos mokslai 10,2 7,34 11,08 7,8
Inžinerijos mokslai 9,39 17,36 9,26 17,28
Matematikos mokslai 1,6 1,41
Menai 6,02 3,93 6,22 3,67
Socialiniai mokslai 18,83 8,38 15,4 6,88
Sportas 2,26 1,77
Sveikatos mokslai 15,62 23,04 16,31 23,18
Technologijų mokslai 1,05 3,03 1,24 3,49
Teisė 4,7 1,75 5,46 1,89
Ugdymo mokslai 2,38 3,22 2,51 3,7
Verslo ir viešoji vadyba 12,6 28,32 11,95 28,95
Veterinarijos mokslai 1,16 0,87 1,37 0,87
Žemės ūkio mokslai 1,69 1,26 1,56 0,98