LT EN

Bendrojo priėmimo rezultatai

Informacija apie stojančiuosius

Informacija apie 2014 m. stojančiuosius

Užregistruotų prašymų (skirtingų asmenų pateikusių pageidavimus) 35 696
Pagrindinio priėmimo metu pageidavimus pateikė 35 550
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo universitetines programas 27 782
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo kolegines programas 23 773
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik universitetines programas 11 777
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik kolegines programas 7 768
Papildomo priėmimo metu pageidavimus pateikė 12 072
Stojamuosius egzaminus į meno srities ir meno pedagogikos studijų programas laikė 1 812
Motyvacijos vertinimą stojimui į pedagogikos studijas laikė 1 118
2010 – 2014 m. brandos atestatus gavusių stojančiųjų duomenų gavimas tiesiogiai iš Švietimo informacinių technologijų centro 32 039

Priimtųjų į aukštąsias mokyklas 2014 m. skaičius

Priimta į aukštąsias mokyklas iš viso 27 041
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vf, vnf/st ir tf vietas 14 811
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vnf vietas 12 230
Priimta į universitetines studijų programas iš viso 15 798
Priimta į universitetines studijų programas, į vf, vnf/st ir tf vietas 7 997
Priimta į universitetines studijų programas, į vnf vietas 7 801
Priimta į kolegines studijų programas iš viso 11 243
Priimta į kolegines studijų programas, į vf, vnf/st ir tf vietas 6 814
Priimta į kolegines studijų programas, į vnf vietas 4 429
Priimta 2014 m. baigusių vidurinio lavinimo mokyklas 18 627
Priimta ankstesniais metais baigusių vidurinio lavinimo mokyklas 8 405

Mažiausi konkursiniai balai

2014 m. minimalūs pagrindinio ir papildomo priėmimo konkursiniai balai į universitetinių studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija vietas

Eil. Nr. Studijų srities arba studijų krypčių grupės pavadinimas Minimalus konkursinis balas
Pagrindinio priėmimo Papildomo priėmimo
vf ir vnf/st vf ir vnf/st
1 Humanitariniai mokslai 6,08 5,68
2 Muzika, meno studijos ir rašytinė kūryba 7,2
3 Teatras, kinas ir šokis 8,7 8,64
4 Dizainas ir architektūra 6,68 6,63
5 Dailė, fotografija, medijos 6,58
6 Socialiniai mokslai be verslo, teisės, švietimo, socialinių studijų, visuomenės saugumo 5,94 5,29
7 Verslas ir vadyba 5,88 5,52
8 Teisė 6,66 6,22
9 Švietimas ir ugdymas 5,64 5,49
10 Visuomenės saugumas ir socialinės studijos 5,48 2,26
11 Fiziniai mokslai 5,76 4,94
12 Biologija, botanika, genetika, biofizika, biochemija 8,08 7,14
13 Žemės ūkis, miškininkystė, maisto studijos 5,18 4,16
14 Ikiklinikinė veterinarinė medicina, veterinarinė medicina, žemės ūkis ir veterinarija 7,7 7,16
15 Medicina ir sveikata be mitybos, slaugos, visuomenės sveikatos 8,78 8,74
16 Visuomenės sveikata, mityba, slauga 7,64 6,48
17 Sporto ir gyvybės mokslai 5,92 5,92
18 Inžinerija ir maisto technologijos 4,24 3,76
19 Technologijos mokslai 4,04 3,6

2014 m. minimalūs pagrindinio ir papildomo priėmimo konkursiniai balai į koleginių studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija vietas

Eil. Nr. Studijų srities arba studijų krypčių grupės pavadinimas Minimalus konkursinis balas
Pagrindinio priėmimo Papildomo priėmimo
vf ir vnf/st vf ir vnf/st
1 Humanitariniai mokslai 4,98 3,88
2 Muzika, teatras ir kinas, šokis 4,87 4,12
3 Dailė, dizainas, fotografija, medijos 6,67 6,38
4 Socialiniai mokslai be verslo, teisės, švietimo ir ugdymo 2,85 2,55
5 Verslas ir vadyba 3,58 3
6 Teisė 4,56 3,28
7 Švietimas ir ugdymas 4,49 4,38
8 Fiziniai mokslai 3,22 1,97
9 Gyvybės mokslai, žemės ūkis ir veterinarija 2,58 2,1
10 Medicina ir sveikata 3,9 3,59
11 Technologijos mokslai 2,3 1,94

Populiariausios studijos

2014 m. populiariausios universitetų studijų programos tarp stojančiųjų (pirmu pageidavimu)

Nr. Studijų programa Universitetas Pageidavimų skaičius
1 Medicina LSMU 889
2 Medicina VU 545
3 Odontologija LSMU 458
4 Teisė VU 387
5 Ekonomika VU 337
6 Programų sistemos VU 314
7 Treniravimo sistemos LSU 312
8 Teisė ir muitinės veikla MRU 305
9 Teisė ir ikiteisminis procesas MRU 300
10 Veterinarinė medicina LSMU 292

2014 m. populiariausios kolegijų studijų programos tarp stojančiųjų (pirmu pageidavimu)

Nr. Studijų programa Kolegija Pageidavimų skaičius
1 Kosmetologija KK 277
2 Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija VK 260
3 Bendrosios praktikos slauga VK 235
4 Transporto logistika VTDK 229
5 Tarptautinis verslas VK 201
6 Kineziterapija VK 171
7 Grožio terapija KVK 167
8 Miško ūkis KMAIK 164
9 Bendrosios praktikos slauga KK 162
10 Jūrų laivavedyba LAJM 162