LT EN

Bendrojo priėmimo rezultatai

Informacija apie stojančiuosius

Informacija apie 2015 m. stojančiuosius

Užregistruotų prašymų (skirtingų asmenų pateikusių pageidavimus) 36 894
Pagrindinio priėmimo metu pageidavimus pateikė 33 198
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo universitetines programas 24 648
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo kolegines programas 21 205
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik universitetines programas 11 993
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik kolegines programas 8 550
Papildomo priėmimo metu pageidavimus pateikė 6 291
Stojamuosius egzaminus į meno srities ir meno pedagogikos studijų programas laikė 2 295
Motyvacijos vertinimą stojimui į pedagogikos studijas laikė 981
2010 – 2015 m. brandos atestatus gavusių stojančiųjų duomenų gavimas tiesiogiai iš Švietimo informacinių technologijų centro 31 317

Priimtųjų į aukštąsias mokyklas 2015 m. skaičius

Priimta į aukštąsias mokyklas iš viso 26 006
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vf, vnf/st ir tf vietas 14 732
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vnf vietas 11 274
Priimta į universitetines studijų programas iš viso 14 675
Priimta į universitetines studijų programas, į vf, vnf/st ir tf vietas 7 775
Priimta į universitetines studijų programas, į vnf vietas 6 900
Priimta į kolegines studijų programas iš viso 11 331
Priimta į kolegines studijų programas, į vf, vnf/st ir tf vietas 6 957
Priimta į kolegines studijų programas, į vnf vietas 4 374
Priimta 2015 m. baigusių vidurinio lavinimo mokyklas 17 286
Priimta ankstesniais metais baigusių vidurinio lavinimo mokyklas 8 720

Mažiausi konkursiniai balai

2015 m. minimalūs pagrindinio ir papildomo priėmimo konkursiniai balai į universitetinių ir koleginių studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija vietas

Kodas Krypčių grupės pavadinimas Minimalūs balai
Pagrindinio priėmimo Papildomo priėmimo
I etapo II etapo
vf + vnf/st vf + vnf/st
Universitetinių studijų
1.1 humanitarinių mokslų studijų sritis 6,08 5,92 5,96
1.2 menų studijų srities muzikos, meno studijų ir rašytinės kūrybos krypčių grupė 7,52 7,48
1.3 menų studijų srities teatro ir kino, šokio krypčių grupė 7,87 7,86
1.4 menų studijų srities dizaino ir architektūros krypčių grupė 6,51 6,48
1.5 menų studijų srities dailės, fotografijos ir medijų krypčių grupė 5,57 5,53
1.6 socialinių mokslų studijų sritis (išskyrus verslo ir vadybos, teisės, švietimo ir ugdymo krypčių grupes, socialinio darbo ir visuomenės saugumo studijų kryptis) 6,34 6,24 6,24
1.7 verslo ir vadybos krypčių grupė 6,76 6,48 6,32
1.8 teisės krypčių grupė 7,14 6,8 7,14
1.9 švietimo ir ugdymo krypčių grupė 5,2 5,14 8,06
1.10 socialinio darbo ir visuomenės saugumo studijų kryptys 5,04 4,82 5,54
1.11 fizinių mokslų studijų sritis (išskyrus informatikos, informacijos sistemų, programų sistemų, sveikatos informatikos, matematikos ir kompiuterių mokslo studijų kryptis) 6,28 5,84 5,62
1.12 informatikos, informacijos sistemų, programų sistemų, sveikatos informatikos, matematikos ir kompiuterių mokslo studijų kryptys 5,88 5,72 6,65
1.13 biologijos, botanikos, zoologijos, genetikos, mikrobiologijos, molekulinės biologijos, biofizikos ir biochemijos krypčių grupė 8,26 8,6 8,76
1.14 žemės ūkio, miškininkystės, maisto studijų, žemės ūkio mokslų krypčių grupė 4,72 4,68 6,3
1.15 ikiklinikinės veterinarinės medicinos, veterinarinės medicinos, žemės ūkio ir veterinarijos krypčių grupė 7,74 7,7 7,66
1.16 medicinos ir sveikatos krypčių grupė (išskyrus visuomenės sveikatos, mitybos, slaugos, medicinos technologijų, medicinos ir sveikatos kryptis) 9,08 9,04
1.17 visuomenės sveikatos, mitybos, slaugos, medicinos technologijų, medicinos ir sveikatos krypčių grupė 7,5 7,6 7,64
1.18 sporto ir gyvybės mokslų krypčių grupė 6 6,54 6,71
1.19 informatikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, maisto technologijos krypčių grupė 4,18 3,84 4,56
1.20 technologijos mokslų studijų sritis (išskyrus informatikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, maisto technologijos kryptis) 3,88 3,76 4,23
Koleginių studijų
2.1 humanitarinių mokslų studijų sritis 4,15 3,64 4,44
2.2 menų studijų srities muzikos, rašytinės kūrybos, teatro ir kino, šokio krypčių grupė 3,16 6,28
2.3 menų studijų srities dailės, dizaino, fotografijos ir medijų, meno studijų krypčių grupė 6,4 6,37
2.4 socialinių mokslų studijų sritis (išskyrus verslo ir vadybos, teisės, švietimo ir ugdymo krypčių grupes) 2,48 1,74 3,27
2.5 verslo ir vadybos krypčių grupė 3,45 3,25 3,68
2.6 teisės krypčių grupė 4,99 4,88 6,44
2.7 švietimo ir ugdymo krypčių grupė 2,4 2,26 6,66
2.8 fizinių mokslų studijų sritis 3,42 2,74 5,38
2.9 biomedicinos mokslų studijų sritis (išskyrus medicinos ir sveikatos krypčių grupę) 0,83 0,88 0,84
2.10 biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos krypčių grupė 3,49 3,38 3,47
2.11 technologijos mokslų studijų sritis 1,71 1,3 2,62

Populiariausios studijos

2015 m. populiariausios universitetų studijų programos tarp stojančiųjų (pirmu pageidavimu)

Nr. Universitetas Studijų programa Pageidavimų skaičius
1 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 748
2 Vilniaus universitetas Medicina 570
3 Vilniaus universitetas Teisė 416
4 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Odontologija 411
5 Vilniaus universitetas Ekonomika 335
6 Vilniaus universitetas Programų sistemos 322
7 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 295
8 Mykolo Romerio universitetas Teisė ir ikiteisminis procesas 272
9 Lietuvos sporto universitetas Treniravimo sistemos 267
10 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 265

 

2015 m. populiariausios kolegijų studijų programos tarp stojančiųjų (pirmu pageidavimu)

Nr. Kolegija Studijų programa Pageidavimų skaičius
1 Kauno kolegija Kosmetologija 280
2 Vilniaus kolegija Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija 260
3 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 237
4 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika 195
5 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 193
6 Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 179
7 Kauno kolegija Bendrosios praktikos slauga 174
7 Kauno kolegija Logistika 174
8 Klaipėdos valstybinė kolegija Grožio terapija 169
9 Kauno kolegija Kineziterapija 165
10 Vilniaus kolegija Buhalterinė apskaita 162