LT EN
Pagrindinis priėmimas Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2020-06-01 – 2020-08-18 12 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2020-08-22 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2020-08-24 8 val. – 2020-08-26 17 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas 2020-08-24 8 val. – 2020-08-26 24 val.
 Papildomas priėmimas Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2020-08-28 – 2020-08-31 14 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2020-09-04 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2020-09-05 8 val. – 2020-09-07 17 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas 2020-09-04 15 val. – 2020-09-07 24 val.
 Stojamųjų egzaminų sesija* Egzaminai tvarkaraštyje nurodytose vietose 2020-07-20 – 2020-08-14
Nuotoliniu būdu organizuojami egzaminai 2020-06-25 – 2020-08-14
Rezultatų paskelbimas Iki 2020-08-14
Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas Nuotolinis vertinimas prašymų teikimo laikotarpiu 2020-06-08 – 2020-08-14

2020-08-28–2020-08-31

* – Jei papildomo priėmimo metu atsirastų poreikis, gali būti organizuojama trumpa stojamųjų egzaminų sesija.

Bendrojo priėmimo datos spausdinimui