Pagrindinis priėmimasPrašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2022-06-01 – 2022-07-25 12 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas2022-07-29 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose2022-08-01 9 val. – 2022-08-02 17 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas2022-07-29 15 val. – 2022-08-02 17 val.

 

Papildomas priėmimasPrašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2022-08-03 – 2022-08-05
Kvietimo studijuoti paskelbimas2022-08-10 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose2022-08-11 8 val. – 2022-08-12 17 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas2022-08-10 15 val. – 2022-08-12

 

Pavasario stojamųjų egzaminų sesijaNuotoliniu būdu organizuojami egzaminai2022-03-01 – 2022-03-31
Stojamųjų egzaminų sesija*Egzaminai tvarkaraštyje nurodytose vietose2022-06-13 – 2022-07-22
Nuotoliniu būdu organizuojami egzaminai2022-06-13 – 2022-07-22
Rezultatų paskelbimasIki 2022-07-24
Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimasNuotolinis vertinimas prašymų teikimo laikotarpiu2022-06-13 – 2022-07-23

2022-08-04 – 2022-08-05

* – Jei papildomo priėmimo metu atsirastų poreikis, gali būti organizuojama trumpa stojamųjų egzaminų sesija.

Bendrojo priėmimo datos spausdinimui