LT EN
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas*

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2019-06-01 – 2019-07-22 15 val.
Prašymų priimti  studijuoti į menų ir kitas studijų kryptis, kuriose organizuojama pavasario stojamųjų egzaminų sesija, registravimas*** 2019-03-01 – 2019-03-09
Pavasario stojamųjų egzaminų sesija Sesija 2019-03-11 – 2019-03-29
Rezultatų paskelbimas Iki 2019-04-10
Vasaros pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija Sesija 2019-06-17 – 2019-07-05
Rezultatų paskelbimas Iki 2019-07-10
Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija 2019-06-17 – 2019-07-05
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje) Sesija 2019-07-11 – 2019-07-12
Rezultatų paskelbimas 2019-07-16
Papildomas stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija 2019 liepos 15, 16 d. ir

2019 rugpjūčio 14 d.

Pagrindinio priėmimo

pirmasis etapas

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2019-07-26 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2019-07-29 – 2019-07-31 17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2019-08-01 12 val.
Pagrindinio priėmimo

antrasis etapas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas** 2019-08-01 12 val.

2019-08-03 12 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2019-08-06 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2019-08-07 – 2019-08-08 17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2019-08-09 12 val.
Papildomas priėmimas Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas**

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2019-08-12 – 2019-08-15
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2019-08-20 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2019-08-21 – 2019-08-22 17 val.

*          Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.

**        Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų.

***       Kai kuriose aukštosiose mokyklose stojantiesiems stojamuosius egzaminus galima rinktis pavasarį 2019-03-11 – 2019-03-29 arba  vasarą   2019-06-17 – 2019-07-05 dienomis; jų gali būti organizuojama ir papildomo priėmimo metu.