LT EN

2017 m. bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) per visus etapus buvo pateikti 29 538 prašymai (2016 m. – 30 302). Aukštųjų mokyklų nustatytus reikalavimus tenkino 26 873 asmenys (2016 m. – 29 115), iš jų 15 584 – šių metų abiturientai (2016 m. – 16 375). Švietimo ir mokslo ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 20 825 asmenys (2016 m. – 22 545). Stojantieji su aukštosiomis mokyklomis sudarė 21 448 studijų sutartis (2016 m. – 23 663), iš jų 12  321 studijų sutartį sudarė šių metų abiturientai (2016 m. – 14 832).

56 proc. stojančiųjų (2016 m. – 60 proc.) aukščiausiu prioritetu rinkosi universitetų studijų programas, 44 proc. (2016 m. – 40 proc.) – kolegijų.

Iš visų 14 035 (2016 m. – 16 246) pakviestųjų studijuoti universitetuose stojantieji sudarė 11 413 (2016 m. – 13 294) studijų sutarčių. Su kolegijomis pasirašytos 10 035 (2016 m. – 10 408) sutartys, šiemet čia studijuoti buvo kviečiami 14 047 stojantieji (2016 m. – 14 257).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose sudarytos 13 886 sutartys (2016 m. – 14 325), iš kurių 7 622 – universitetuose (2016 m. – 7 714), 6 264 – kolegijose (2016 m. –  6 611), o studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose – 7 562 sutartys (2016 m. – 9 338): universitetuose – 3 791 (2016 m. – 5 580), kolegijose – 3 771 (2016 m. – 3 758).

Valstybės finansuojamų studijų vietų sutartis su universitetais pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 6,81. Aukščiausią vidutinį konkursinį balą šiemet turi priimtieji į ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą, Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetą. Valstybės nefinansuojamose vietose studijuosiančiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 5,12, jis aukščiausias Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Valstybės finansuojamų studijų vietų sutartis su kolegijomis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 4,16, o nefinansuojamose – 2,83. Aukščiausią balų vidurkį turi įstojusieji į valstybės finansuojamas vietas Vilniaus dizaino, Šv. Ignaco Lojolosr Kauno kolegijose. Aukščiausias už studijas mokėsiančių studentų balų vidurkis – Vilniaus dizaino, Kauno ir Vilniaus kolegijose.

Į aukščiausiu prioritetu nurodytą pageidavimą įstojo ir studijų sutartis pasirašė 40 proc. studentų (2016 m. –  61,9 proc.): 39 proc. –  universitetuose (2016 m. – 63,4  proc.), 41 proc. – kolegijose (2016 m. – 60,1 proc.).

Universitetuose pirmuoju prioritetu stojantieji dažniausiai rinkosi sveikatos mokslų krypties studijų programas (17 proc.), kiek mažiau – 15 proc. stojančiųjų – rinkosi socialinius mokslus, 13 proc. – verslo ir viešąją vadybą. Norinčiųjų studijuoti verslo ir viešosios vadybos studijų krypties programas kolegijose du kartus daugiau negu universitetuose – kolegijose šios studijų krypties programas rinkosi 28 proc. asmenų. Sveikatos mokslus kolegijose rinkosi 23 proc., inžinerijos – 18 proc. stojančiųjų.

Nuo praėjusių metų nedaug pakito populiariausiųjų programų dešimtukai. Universitetų dešimtuke pirmųjų pozicijų neapleidžia Programų sistemų studijų programa Kauno technologijos universitete ir Medicina Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Dešimtuko septintojoje pozicijoje šiemet atsidūrė Vilniaus Gedimino technikos universitete vykdoma Programų inžinerijos studijų programa, o štai Vilniaus universiteto Programų sistemų programos šių metų dešimtuke nebematyti (priimtųjų skaičių apribojo universitetas).

Kolegijose pirmąsias keturias dešimtuko vietas užima Vilniaus kolegijos vykdomos studijų programos. Čia iš pernai buvusios ketvirtosios vietos į pirmąją vietą šoktelėjo Programų sistemų studijų programa Vilniaus kolegijoje. Antrojoje vietoje liko Tarptautinio verslo programa, trečiojoje – Bendrosios praktikos slauga. Dešimtuke nebematyti Kompiuterinių tinklų administravimo ir Automobilių techninio eksploatavimo studijų programų, kurios užleido pozicijas ketvirtojoje dešimtuko vietoje atsidūrusiai Informacijos sistemų studijų programai ir septintojoje – Autotransporto elektronikos programai.

Šių metų priėmime studijų sutartis sudarė 1 546 (2016 m. – 1 290) asmenys, turintys bent po vieną šimto balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimą.

2017 m. stojantiesiems pasiūlytos 768 studijų programos (2016 m. – 837), iš jų 37 – naujos (2016 m. – 61). Priėmimas įvyko į 603 programas (2016 m. – 760).

Su aukštosiomis mokyklomis pasirašytų studijų sutarčių skaičius

Aukštoji mokykla Sutarčių dėl valstybės finansuojamų, studijų stipendijų vietų skaičius (ir tikslinio finansavimo vietų 2016 m.) Pokytis, proc. (vf+
vnf/st)
Sutarčių dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf) skaičius Vnf pokytis, proc. Bendras pokytis, proc.
2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m.
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas 187 243 -23 80 313 -74 -52,0
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 0 0 0 23 18 +27 27,8
Europos humanitarinis universitetas 0 0 0 0 9 -100 -100,0
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 58 53 +9 0 0 0 9,4
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 118 107 +10 100 101 -1 4,8
Kauno technologijos universitetas 1 596 1 546 +3 316 407 -22 -2,1
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 1 2 -50 9 37 -75 -74,4
Klaipėdos universitetas 139 189 -26 168 377 -55 -45,8
LCC tarptautinis universitetas 4 8 -50 0 0 0 -50,0
Lietuvos edukologijos universitetas 111 227 -51 124 250 -50 -50,7
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 137 136 +1 25 37 -32 -6,4
Lietuvos sporto universitetas 70 88 -20 241 299 -19 -19,6
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 436 413 +5 615 679 -9 -3,8
Mykolo Romerio universitetas 99 174 -43 301 663 -54 -52,2
Šiaulių universitetas 40 111 -63 46 106 -56 -60,4
Vilniaus dailės akademija 224 233 -3 63 67 -5 -4,3
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1 322 1 309 +1 373 625 -40 -12,4
Vilniaus universitetas 2 606 2 363 +10 900 1 010 -10 3,9
Vytauto Didžiojo universitetas 474 512 -7 407 582 -30 -19,5

Iš viso universitetuose

7 622 7 714 -1 3 791 5 580 -32 -14,1

Kolegijos

Alytaus kolegija 98 131 -25 62 92 -32 -28,3
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 0 1 -100 38 15 +153 137,5
Kauno kolegija 1 425 1 428 0 589 625 -5 -1,9
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 163 226 -27 65 35 +85 -12,6
Kauno technikos kolegija 476 493 -3 118 127 -7 -4,2
Klaipėdos valstybinė kolegija 544 623 -12 343 345 0 -8,4
Kolpingo kolegija 0 0 0 52 36 +44 44,4
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 174 208 -16 52 53 -1 -13,4
Lietuvos verslo kolegija 33 26 +26 63 76 -17 -5,9
Marijampolės kolegija 85 111 -23 70 67 +4 -12,9
Panevėžio kolegija 174 178 -2 98 128 -23 -11,1
Socialinių mokslų kolegija 0 134 -100 819 531 +54 23,2
Šiaulių valstybinė kolegija 308 354 -12 127 166 -23 -16,3
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 68 44 +54 58 105 -44 -15,4
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 26 20 +30 61 87 -29 -18,7
Utenos kolegija 150 215 -30 152 208 -26 -28,6
Vilniaus dizaino kolegija 30 35 -14 49 54 -9 -11,2
Vilniaus kolegija 1 855 1 742 +6 647 660 -1 4,2
Vilniaus kooperacijos kolegija 16 15 +6 26 36 -27 -17,6
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 607 616 -1 202 234 -13 -4,8
Vilniaus verslo kolegija 32 11 +190 80 78 +2 25,8

Iš viso kolegijose

6 264 6 611 -5 3 771 3 758 0 -3,2

IŠ VISO

13 886 14 325 -3 7 562 9 338 -19 -9,4


 

Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas

Aukštoji mokykla Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas
vf+vnf/st vnf
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas 4,9 4,08
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 35,58
Europos humanitarinis universitetas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 5,53
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 8,34 5,18
Kauno technologijos universitetas 6,41 4,56
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 7,2 4,24
Klaipėdos universitetas 5,9 4,65
LCC tarptautinis universitetas 7,61
Lietuvos edukologijos universitetas 5,78 4,61
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 8,04 6,41
Lietuvos sporto universitetas 6,6 4,23
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 7,9 6,79
Mykolo Romerio universitetas 6,2 4,3
Šiaulių universitetas 6,06 5,48
Vilniaus dailės akademija 7,52 5,37
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 5,94 4,43
Vilniaus universitetas 7,49 5,18
Vytauto Didžiojo universitetas 6,37 4,97

Vidutinis konkursinis balas universitetuose

6,81    5,12*

Kolegijos

Alytaus kolegija 4,21 2,54
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 2,87
Kauno kolegija 4,5 3,14
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 3,37 2,8
Kauno technikos kolegija 3,27 2,84
Klaipėdos valstybinė kolegija 3,92 2,91
Kolpingo kolegija 1,86
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 3,56 2,21
Lietuvos verslo kolegija 3,71 2,51
Marijampolės kolegija 3,58 1,87
Panevėžio kolegija 4,04 2,49
Socialinių mokslų kolegija 2,41
Šiaulių valstybinė kolegija 3,93 2,54
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 4,82 2,8
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 4,27 2,63
Utenos kolegija 4,38 2,71
Vilniaus dizaino kolegija 7,99 6,47
Vilniaus kolegija 4,45 3,13
Vilniaus kooperacijos kolegija 3,36 2,7
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 3,67 3,03
Vilniaus verslo kolegija 4,36 2,9

Vidutinis konkursinis balas kolegijose

4,16 2,83

 * be Balstogės universiteto filialo Vilniuje