2017 m. bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) per visus etapus buvo pateikti 29 538 prašymai (2016 m. – 30 302). Aukštųjų mokyklų nustatytus reikalavimus tenkino 26 873 asmenys (2016 m. – 29 115), iš jų 15 584 – šių metų abiturientai (2016 m. – 16 375). Švietimo ir mokslo ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 20 825 asmenys (2016 m. – 22 545). Stojantieji su aukštosiomis mokyklomis sudarė 21 448 studijų sutartis (2016 m. – 23 663), iš jų 12  321 studijų sutartį sudarė šių metų abiturientai (2016 m. – 14 832).

56 proc. stojančiųjų (2016 m. – 60 proc.) aukščiausiu prioritetu rinkosi universitetų studijų programas, 44 proc. (2016 m. – 40 proc.) – kolegijų.

Iš visų 14 035 (2016 m. – 16 246) pakviestųjų studijuoti universitetuose stojantieji sudarė 11 413 (2016 m. – 13 294) studijų sutarčių. Su kolegijomis pasirašytos 10 035 (2016 m. – 10 408) sutartys, šiemet čia studijuoti buvo kviečiami 14 047 stojantieji (2016 m. – 14 257).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose sudarytos 13 886 sutartys (2016 m. – 14 325), iš kurių 7 622 – universitetuose (2016 m. – 7 714), 6 264 – kolegijose (2016 m. –  6 611), o studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose – 7 562 sutartys (2016 m. – 9 338): universitetuose – 3 791 (2016 m. – 5 580), kolegijose – 3 771 (2016 m. – 3 758).

Valstybės finansuojamų studijų vietų sutartis su universitetais pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 6,81. Aukščiausią vidutinį konkursinį balą šiemet turi priimtieji į ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą, Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetą. Valstybės nefinansuojamose vietose studijuosiančiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 5,12, jis aukščiausias Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Valstybės finansuojamų studijų vietų sutartis su kolegijomis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 4,16, o nefinansuojamose – 2,83. Aukščiausią balų vidurkį turi įstojusieji į valstybės finansuojamas vietas Vilniaus dizaino, Šv. Ignaco Lojolosr Kauno kolegijose. Aukščiausias už studijas mokėsiančių studentų balų vidurkis – Vilniaus dizaino, Kauno ir Vilniaus kolegijose.

Į aukščiausiu prioritetu nurodytą pageidavimą įstojo ir studijų sutartis pasirašė 40 proc. studentų (2016 m. –  61,9 proc.): 39 proc. –  universitetuose (2016 m. – 63,4  proc.), 41 proc. – kolegijose (2016 m. – 60,1 proc.).

Universitetuose pirmuoju prioritetu stojantieji dažniausiai rinkosi sveikatos mokslų krypties studijų programas (17 proc.), kiek mažiau – 15 proc. stojančiųjų – rinkosi socialinius mokslus, 13 proc. – verslo ir viešąją vadybą. Norinčiųjų studijuoti verslo ir viešosios vadybos studijų krypties programas kolegijose du kartus daugiau negu universitetuose – kolegijose šios studijų krypties programas rinkosi 28 proc. asmenų. Sveikatos mokslus kolegijose rinkosi 23 proc., inžinerijos – 18 proc. stojančiųjų.

Nuo praėjusių metų nedaug pakito populiariausiųjų programų dešimtukai. Universitetų dešimtuke pirmųjų pozicijų neapleidžia Programų sistemų studijų programa Kauno technologijos universitete ir Medicina Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Dešimtuko septintojoje pozicijoje šiemet atsidūrė Vilniaus Gedimino technikos universitete vykdoma Programų inžinerijos studijų programa, o štai Vilniaus universiteto Programų sistemų programos šių metų dešimtuke nebematyti (priimtųjų skaičių apribojo universitetas).

Kolegijose pirmąsias keturias dešimtuko vietas užima Vilniaus kolegijos vykdomos studijų programos. Čia iš pernai buvusios ketvirtosios vietos į pirmąją vietą šoktelėjo Programų sistemų studijų programa Vilniaus kolegijoje. Antrojoje vietoje liko Tarptautinio verslo programa, trečiojoje – Bendrosios praktikos slauga. Dešimtuke nebematyti Kompiuterinių tinklų administravimo ir Automobilių techninio eksploatavimo studijų programų, kurios užleido pozicijas ketvirtojoje dešimtuko vietoje atsidūrusiai Informacijos sistemų studijų programai ir septintojoje – Autotransporto elektronikos programai.

Šių metų priėmime studijų sutartis sudarė 1 546 (2016 m. – 1 290) asmenys, turintys bent po vieną šimto balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimą.

2017 m. stojantiesiems pasiūlytos 768 studijų programos (2016 m. – 837), iš jų 37 – naujos (2016 m. – 61). Priėmimas įvyko į 603 programas (2016 m. – 760).

Su aukštosiomis mokyklomis pasirašytų studijų sutarčių skaičius

Aukštoji mokyklaSutarčių dėl valstybės finansuojamų, studijų stipendijų vietų skaičius (ir tikslinio finansavimo vietų 2016 m.)Pokytis, proc. (vf+
vnf/st)
Sutarčių dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf) skaičiusVnf pokytis, proc.Bendras pokytis, proc.
2017 m.2016 m.2017 m.2016 m.
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas187243-2380313-74-52,0
Balstogės universiteto filialas Vilniuje0002318+2727,8
Europos humanitarinis universitetas00009-100-100,0
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija5853+90009,4
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas118107+10100101-14,8
Kauno technologijos universitetas1 5961 546+3316407-22-2,1
Kazimiero Simonavičiaus universitetas12-50937-75-74,4
Klaipėdos universitetas139189-26168377-55-45,8
LCC tarptautinis universitetas48-50000-50,0
Lietuvos edukologijos universitetas111227-51124250-50-50,7
Lietuvos muzikos ir teatro akademija137136+12537-32-6,4
Lietuvos sporto universitetas7088-20241299-19-19,6
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas436413+5615679-9-3,8
Mykolo Romerio universitetas99174-43301663-54-52,2
Šiaulių universitetas40111-6346106-56-60,4
Vilniaus dailės akademija224233-36367-5-4,3
Vilniaus Gedimino technikos universitetas1 3221 309+1373625-40-12,4
Vilniaus universitetas2 6062 363+109001 010-103,9
Vytauto Didžiojo universitetas474512-7407582-30-19,5

Iš viso universitetuose

7 6227 714-13 7915 580-32-14,1

Kolegijos

Alytaus kolegija98131-256292-32-28,3
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla01-1003815+153137,5
Kauno kolegija1 4251 4280589625-5-1,9
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija163226-276535+85-12,6
Kauno technikos kolegija476493-3118127-7-4,2
Klaipėdos valstybinė kolegija544623-123433450-8,4
Kolpingo kolegija0005236+4444,4
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla174208-165253-1-13,4
Lietuvos verslo kolegija3326+266376-17-5,9
Marijampolės kolegija85111-237067+4-12,9
Panevėžio kolegija174178-298128-23-11,1
Socialinių mokslų kolegija0134-100819531+5423,2
Šiaulių valstybinė kolegija308354-12127166-23-16,3
Šv. Ignaco Lojolos kolegija6844+5458105-44-15,4
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla2620+306187-29-18,7
Utenos kolegija150215-30152208-26-28,6
Vilniaus dizaino kolegija3035-144954-9-11,2
Vilniaus kolegija1 8551 742+6647660-14,2
Vilniaus kooperacijos kolegija1615+62636-27-17,6
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija607616-1202234-13-4,8
Vilniaus verslo kolegija3211+1908078+225,8

Iš viso kolegijose

6 2646 611-53 7713 7580-3,2

IŠ VISO

13 88614 325-37 5629 338-19-9,4


 

Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas

Aukštoji mokyklaStudijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas
vf+vnf/stvnf
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas4,94,08
Balstogės universiteto filialas Vilniuje35,58
Europos humanitarinis universitetas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija5,53
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas8,345,18
Kauno technologijos universitetas6,414,56
Kazimiero Simonavičiaus universitetas7,24,24
Klaipėdos universitetas5,94,65
LCC tarptautinis universitetas7,61
Lietuvos edukologijos universitetas5,784,61
Lietuvos muzikos ir teatro akademija8,046,41
Lietuvos sporto universitetas6,64,23
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas7,96,79
Mykolo Romerio universitetas6,24,3
Šiaulių universitetas6,065,48
Vilniaus dailės akademija7,525,37
Vilniaus Gedimino technikos universitetas5,944,43
Vilniaus universitetas7,495,18
Vytauto Didžiojo universitetas6,374,97

Vidutinis konkursinis balas universitetuose

6,81   5,12*

Kolegijos

Alytaus kolegija4,212,54
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla2,87
Kauno kolegija4,53,14
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija3,372,8
Kauno technikos kolegija3,272,84
Klaipėdos valstybinė kolegija3,922,91
Kolpingo kolegija1,86
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla3,562,21
Lietuvos verslo kolegija3,712,51
Marijampolės kolegija3,581,87
Panevėžio kolegija4,042,49
Socialinių mokslų kolegija2,41
Šiaulių valstybinė kolegija3,932,54
Šv. Ignaco Lojolos kolegija4,822,8
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla4,272,63
Utenos kolegija4,382,71
Vilniaus dizaino kolegija7,996,47
Vilniaus kolegija4,453,13
Vilniaus kooperacijos kolegija3,362,7
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija3,673,03
Vilniaus verslo kolegija4,362,9

Vidutinis konkursinis balas kolegijose

4,162,83

 * be Balstogės universiteto filialo Vilniuje