2016 m. bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) buvo pateiktas 30 931 prašymas (2015 m. – 32 568). Aukštųjų mokyklų nustatytus reikalavimus, taip pat švietimo ir mokslo ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 29 114 asmenų (2015 m. – 32 571), iš jų 16 375 – šių metų abiturientai (2015 m. – 19 600). Per tris etapus vykusius konkursus įveikė ir studijų sutartis su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 23 468 stojantieji (2015 m. – 26 005), iš jų 14 832 – šių metų abiturientai (2015 m. – 17 369). 235 asmenys pasirašė po dvi studijų sutartis, todėl galiojančių studijų sutarčių – 23 703.

60 proc. stojančiųjų (2015 m. – 60,2 proc.) aukščiausiu prioritetu rinkosi universitetų studijų programas, 40 proc. (2015 m. – 39,8 proc.) – kolegijų.

98,9 proc. studijuosiančių universitetuose konkursinis balas viršija 2 balus (2015 m. – 96,3 proc.), 90,1 proc.– 3 balus (2015 m. – 87,9 proc.). Kolegijų sektoriuje 2 balus viršija 80,3 proc. (2015 m. – 78,2 proc.), 3 balus – 54,7 proc. (2015 m. – 54 proc.) įstojusiųjų.

Valstybės finansuojamų studijų vietų sutartis su universitetais pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 6,73. Aukščiausią vidutinį konkursinį balą šiemet turi priimtieji į ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą, Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetą. Valstybės nefinansuojamose vietose studijuosiančiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 4,48, jis aukščiausias Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir Vilniaus universitete.

Valstybės finansuojamų studijų vietų sutartis su kolegijomis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 3,93, o nefinansuojamose – 2,70. Aukščiausią balų vidurkį turi įstojusieji į valstybės finansuojamas vietas Vilniaus dizaino, Šv. Ignaco Lojolos ir Vilniaus verslo kolegijose. Aukščiausias už studijas mokėsiančių studentų balų vidurkis – Vilniaus dizaino, Vilniaus ir Kauno kolegijose.

Iš pakviestųjų studijuoti universitetuose 13 294 sutartis sudarė 13 154 asmenys (2015 m. – 14 482). Daugiausia jų priimta į Kauno technologijos universiteto studijų programą Programų sistemos. Iš pakviestųjų studijuoti kolegijose mokslus rudenį pradės 10 362 studentai (2015 m. – 11 274), kurie pasirašė 10 408 sutartis. Kolegijose populiariausiųjų studijų programų sąrašo viršuje Kauno technikos kolegijos studijų programa Automobilių techninis eksploatavimas.

Į aukščiausiu prioritetu nurodytą pageidavimą įstojo ir pasirašė studijų sutartis 61,9 proc. studentų (2015 m. – 54,5 proc.): 63,4 proc. –  universitetuose (2015 m. – 55,6 proc.), 60,1 proc. – kolegijose (2015 m. – 53,1 proc.).

Sutartis studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pasirašė 13 914 asmenų, tai yra 2,6 proc. mažiau negu pernai (2015 m. – 14 289), valstybės nefinansuojamose studijų vietose – 16,7 proc. mažiau – 9 286 asmenys (2015 m. – 11 153).

Šiemet valstybė skyrė 592 tikslinio finansavimo vietas (2015 m. – 518). Sutartis pasirašė 418 jaunuolių (2015 m. – 442): universitetuose – 367 (2015 m. – 423), kolegijose – 51 (2015 m. – 19).

Šiemet tiek universitetuose, tiek kolegijose socialinius mokslus rinkosi panaši dalis stojančiųjų: universitetuose – 37 proc., kolegijose – 38 proc. Nors universitetuose pagal pirmąjį prioritetą biomedicinos mokslai yra gerokai populiaresni už technologijos mokslus, kolegijose šias dvi mokslų sritis renkasi panašus stojančiųjų skaičius: universitetuose biomedicinos mokslus renkasi apie 23 proc., o technologijos – apie 15 proc., kolegijose – po 27 proc. Kolegijose stojantieji taip pat dažniau renkasi menus (4 proc.) nei fizinius (3 proc.) ar humanitarinius (1 proc.) mokslus. Universitetuose už menus (5 proc.) populiaresni fiziniai (11 proc.) ir humanitariniai (8 proc.) mokslai.

Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet populiariausiųjų studijų programų trejetuke išlieka medicina ir teisė, tačiau pirmąją poziciją užima Kauno technologijų universiteto studijų programa Programų sistemos, surinkusi gerokai daugiau studentų nei pernai. Analogiška studijų programa pritraukė daugiau studentų ir į Vilniaus universitetą. Ekonomikos studijų programoje, kuri pernai populiariausiųjų dešimtuke užėmė antrąją vietą, šiemet studijuos beveik ketvirtadaliu mažiau įstojusiųjų. Teisė ir muitinės veikla bei Teisė ir ikiteisminis procesas, pernai buvusios vienos iš daugiausiai studentų surinkusių studijų programų, šiemet užleido pozicijas Veterinarinei medicinai.

Palyginti su praėjusiais metais, kolegijose išaugo priimtųjų į Tarptautinio verslo ir Bendrosios praktikos slaugos studijų programas skaičius. Priimtųjų skaičius į automobilių techninį eksploatavimą Kauno technikos kolegijoje išliko panašus, tad nuo praėjusių metų išlieka dešimtuko, pagal priimtųjų kolegijose skaičių, viršuje. Nebematyti pernai trejetuke pagal priimtųjų skaičių atsidūrusios miško ūkio studijų programos taip pat nemažai studentų surinkusios statybos studijų programos, kurios šiemet užleido pozicijas estetinės kosmetologijos ir kompiuterinių tinklų administravimo studijų programoms.

Šių metų priėmime dalyvavo 1 500 asmenų (2015 m. – 1 677), turinčių bent po vieną šimto balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimą, iš jų 1 290 (2015 m. – 1 459) sudarė studijų sutartis.

Šiemet studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose siekė 182 išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečiai bei užsienyje vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys (pernai – 175). Konkursus laimėjo ir sutartis su aukštosiomis mokyklomis sudarė 103 asmenys (pernai – 105). Daugiausia jų, kaip ir pernai, atvyko iš Lenkijos, D. Britanijos, Rusijos, Airijos, JAV, Baltarusijos ir Norvegijos. Didžioji dalis išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių rinkosi medicinos, ekonomikos ir programų sistemų studijų programas.

2016 m. stojantiesiems pasiūlytos 837 studijų programos (2015 m. – 850), iš jų 61 – naujos (2015 m. – 39). Dėl per mažo pasirinkusiųjų skaičiaus priėmimas nutrauktas į 77 studijų programas (2015 m. – 71), įskaitant 12 naujų programų. Į naujas programas studijuoti pakviesti 1 166 asmenys (2015 m. – 619).

Su aukštosiomis mokyklomis pasirašytų studijų sutarčių skaičius

Aukštoji mokyklaSutarčių dėl valstybės finansuojamų, studijų stipendijų ir tikslinio finansavimo vietų (vf+vnf/st+tf) skaičiusSutarčių dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf) skaičiusVisų pasirašytų sutarčių (vf+vnf/st+tf+vnf) skaičius
2016 m.2015 m.2016 m.2015 m.2016 m.2015 m.
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas243262313448556710
Balstogės universiteto filialas Vilniuje0018101810
Europos humanitarinis universitetas009696
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija5363005363
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas10764101132208196
Kauno technologijos universitetas1 5461 4624074381 9531 900
Kazimiero Simonavičiaus universitetas2337533956
Klaipėdos universitetas189203377449566652
LCC tarptautinis universitetas840084
Lietuvos edukologijos universitetas227291250265477556
Lietuvos muzikos ir teatro akademija1361503724173174
Lietuvos sporto universitetas88102299378387480
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas4134536796621 0921 115
Mykolo Romerio universitetas17419866311948371 392
Šiaulių universitetas111112106135217247
Vilniaus dailės akademija2332416761300302
Vilniaus Gedimino technikos universitetas1 3091 1996257411 9341 940
Vilniaus universitetas2 36324431 0101 1473 3733 590
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla23739
Vytauto Didžiojo universitetas5125245827201 0941 244
Iš viso universitetuose7 7147 7765 5806 90013 29414 676
Kolegijos
Alytaus kolegija1311259266227191
Kauno kolegija1 42814586257232 0532 181
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija2262393554261293
Kauno technikos kolegija493413127198620611
Klaipėdos valstybinė kolegija6236683454199681 087
Kolpingo kolegija02436403664
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla20824253111261353
Lietuvos verslo kolegija26187685102103
Marijampolės kolegija11115367118178271
Panevėžio kolegija178228128172306400
Socialinių mokslų kolegija134140531468665608
Šiaulių valstybinė kolegija354405166206520611
Šiaurės Lietuvos kolegija8331263929
Šv. Ignaco Lojolos kolegija4425105131149156
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla20248789107113
Utenos kolegija215202208235423437
V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla1115241625
Vilniaus dizaino kolegija353654498985
Vilniaus kolegija1 7421 71366060624022 319
Vilniaus kooperacijos kolegija155536345189
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija6166872343658501052
Vilniaus verslo kolegija11277813289159
Žemaitijos kolegija692392
Iš viso kolegijose6 6196 9553 7894 37410 40811 329
IŠ VISO14 33314 7319 36911 27423 70226 005

Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas

Aukštoji mokyklaStudijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas
vf+vnf/st+tfvnf*
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas4,462,79
Balstogės universiteto filialas Vilniuje28,00
Europos humanitarinis universitetas2,46
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija5,11
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas8,204,70
Kauno technologijos universitetas6,383,82
Kazimiero Simonavičiaus universitetas7,833,79
Klaipėdos universitetas6,263,56
LCC tarptautinis universitetas7,07
Lietuvos edukologijos universitetas6,884,22
Lietuvos muzikos ir teatro akademija8,076,14
Lietuvos sporto universitetas6,713,82
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas7,896,61
Mykolo Romerio universitetas5,423,54
Šiaulių universitetas5,583,54
Vilniaus dailės akademija6,904,99
Vilniaus Gedimino technikos universitetas5,983,91
Vilniaus universitetas7,535,13
Vytauto Didžiojo universitetas6,354,31
Iš viso universitetuose6,734,48
Kolegijos
Alytaus kolegija4,192,21
Kauno kolegija4,293,01
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija2,952,35
Kauno technikos kolegija3,102,17
Klaipėdos valstybinė kolegija3,582,67
Kolpingo kolegija1,92
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla3,292,14
Lietuvos verslo kolegija4,212,47
Marijampolės kolegija3,002,29
Panevėžio kolegija3,932,41
Socialinių mokslų kolegija4,482,36
Šiaulių valstybinė kolegija3,502,37
Šiaurės Lietuvos kolegija3,872,64
Šv. Ignaco Lojolos kolegija6,042,97
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla4,982,32
Utenos kolegija3,902,57
V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla3,901,81
Vilniaus dizaino kolegija7,836,00
Vilniaus kolegija4,253,05
Vilniaus kooperacijos kolegija3,572,92
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija3,622,63
Vilniaus verslo kolegija5,482,35
Iš viso kolegijose3,932,70

* – vnf vietų konkursinis balas apskaičiuojamas pagal aukštosios mokyklos taisykles