LT EN
LAMA BPO informacinėje sistemoje užsiregistravo stojančiųjų 36 894
Iš jų bendrojo lavinimo mokyklas baigę 2015 m. 20 714
Iš viso į įvairias studijų programas pareikšta pageidavimų 254 697
Į universitetines studijų programas pareikšta pageidavimų 144 024
Į kolegines studijų programas pareikšta pageidavimų 110 673

 

Universitetinių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu)
Socialiniai mokslai 7996
Biomedicinos mokslai 4663
Technologijos mokslai 2989
Fiziniai mokslai 1921
Humanitariniai mokslai 1755
Menai 946

 

Koleginių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu)
Socialiniai mokslai 4868
Technologijos mokslai 3798
Biomedicinos mokslai 3322
Menai 514
Fiziniai mokslai 297
Humanitariniai moklai 129

 

Stojančiųjų, įgijusių išsilavinimą anksčiau negu 2010 m., kurie pristatė savo brandos atestatą į vieną iš LAMA BPO duomenų tvarkymo punktų 3 141