LAMA BPO informacinėje sistemoje užsiregistravo stojančiųjų36 894
Iš jų bendrojo lavinimo mokyklas baigę 2015 m.20 714
Iš viso į įvairias studijų programas pareikšta pageidavimų254 697
Į universitetines studijų programas pareikšta pageidavimų144 024
Į kolegines studijų programas pareikšta pageidavimų110 673

 

Universitetinių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu)
Socialiniai mokslai7996
Biomedicinos mokslai4663
Technologijos mokslai2989
Fiziniai mokslai1921
Humanitariniai mokslai1755
Menai946

 

Koleginių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu)
Socialiniai mokslai4868
Technologijos mokslai3798
Biomedicinos mokslai3322
Menai514
Fiziniai mokslai297
Humanitariniai moklai129

 

Stojančiųjų, įgijusių išsilavinimą anksčiau negu 2010 m., kurie pristatė savo brandos atestatą į vieną iš LAMA BPO duomenų tvarkymo punktų3 141