LAMA BPO informacinėje sistemoje užsiregistravo stojančiųjų39 712
Iš jų bendrojo lavinimo mokyklas baigę 2014 m.21 247
Iš viso į įvairias studijų programas pareikšta pageidavimų261 301
Į universitetines studijų programas pareikšta pageidavimų158 341
Į kolegines studijų programas pareikšta pageidavimų102 960

 

Universitetinių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu)
socialiniai mokslai9 242
biomedicinos mokslai5 152
technologijos mokslai3 279
humanitariniai mokslai1 888
fiziniai mokslai1 872
menai1 108

 

Koleginių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu)
socialiniai mokslai5 102
technologijos mokslai3 673
biomedicinos mokslai3 255
menai607
fiziniai mokslai235
humanitariniai mokslai137

 

Stojančiųjų, įgijusių išsilavinimą anksčiau negu 2010 m., kurie pristatė savo brandos atestatą į vieną iš LAMA BPO duomenų tvarkymo punktų3 523

 

LAMA BPO informacinėje sistemoje užsiregistravo stojančiųjų39 712
Iš jų bendrojo lavinimo mokyklas baigę 2014 m.21 247
Iš viso į įvairias studijų programas pareikšta pageidavimų261 301
Į universitetines studijų programas pareikšta pageidavimų158 341
Į kolegines studijų programas pareikšta pageidavimų102 960

 

Universitetinių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu)
socialiniai mokslai9 242
biomedicinos mokslai5 152
technologijos mokslai3 279
humanitariniai mokslai1 888
fiziniai mokslai1 872
menai1 108

 

Koleginių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu)
socialiniai mokslai5 102
technologijos mokslai3 673
biomedicinos mokslai3 255
menai607
fiziniai mokslai235
humanitariniai mokslai137

 

Stojančiųjų, įgijusių išsilavinimą anksčiau negu 2010 m., kurie pristatė savo brandos atestatą į vieną iš LAMA BPO duomenų tvarkymo punktų3 523