LT EN
LAMA BPO informacinėje sistemoje užsiregistravo stojančiųjų 39 712
Iš jų bendrojo lavinimo mokyklas baigę 2014 m. 21 247
Iš viso į įvairias studijų programas pareikšta pageidavimų 261 301
Į universitetines studijų programas pareikšta pageidavimų 158 341
Į kolegines studijų programas pareikšta pageidavimų 102 960

 

Universitetinių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu)
socialiniai mokslai 9 242
biomedicinos mokslai 5 152
technologijos mokslai 3 279
humanitariniai mokslai 1 888
fiziniai mokslai 1 872
menai 1 108

 

Koleginių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu)
socialiniai mokslai 5 102
technologijos mokslai 3 673
biomedicinos mokslai 3 255
menai 607
fiziniai mokslai 235
humanitariniai mokslai 137

 

Stojančiųjų, įgijusių išsilavinimą anksčiau negu 2010 m., kurie pristatė savo brandos atestatą į vieną iš LAMA BPO duomenų tvarkymo punktų 3 523

 

LAMA BPO informacinėje sistemoje užsiregistravo stojančiųjų 39 712
Iš jų bendrojo lavinimo mokyklas baigę 2014 m. 21 247
Iš viso į įvairias studijų programas pareikšta pageidavimų 261 301
Į universitetines studijų programas pareikšta pageidavimų 158 341
Į kolegines studijų programas pareikšta pageidavimų 102 960

 

Universitetinių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu)
socialiniai mokslai 9 242
biomedicinos mokslai 5 152
technologijos mokslai 3 279
humanitariniai mokslai 1 888
fiziniai mokslai 1 872
menai 1 108

 

Koleginių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu)
socialiniai mokslai 5 102
technologijos mokslai 3 673
biomedicinos mokslai 3 255
menai 607
fiziniai mokslai 235
humanitariniai mokslai 137

 

Stojančiųjų, įgijusių išsilavinimą anksčiau negu 2010 m., kurie pristatė savo brandos atestatą į vieną iš LAMA BPO duomenų tvarkymo punktų 3 523