2018 m. bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) buvo pateikti 32 499  prašymai (2017 m. – 29 538). Aukštųjų mokyklų nustatytus reikalavimus tenkino 25 619 asmenų (2017 m. – 26 873), iš jų 14 246 – šių metų abiturientai (2017 m. – 15 584). Švietimo ir mokslo ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 16 993  asmenys (2017 m. – 20 825).

2018 m. stojantiesiems pasiūlytos 639 studijų programos (2017 m. – 768). Priėmimas įvyko į 584 programas (2017 m. – 603). Stojantieji su aukštosiomis mokyklomis sudarė 20 805 studijų sutartis (2017 m. – 21 448), iš jų  12 787 studijų sutartis sudarė šių metų abiturientai (2017 m. – 12  321). Pastaraisiais metais daugėja priimtųjų, gavusių bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą. Šiais metais tokių asmenų priimta 1 729 (2017 m. – 1 546).

57 proc. stojančiųjų (2017 m. – 56 proc.) pirmuoju prioritetu rinkosi universitetų studijų programas, 43 proc. (2017 m. – 44 proc.) – kolegijų. Iš visų 13 184 pakviestųjų (2017 m. – 14 035) studijuoti universitetuose stojantieji sudarė 10 803 studijų sutartis (2017 m. – 11 413). Su kolegijomis pasirašytos 10 002 sutartys (2017 m. – 10 035), šiemet čia studijuoti buvo kviečiama 14 260 stojančiųjų (2017 m. – 14 047).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose sudaryta 12 112 sutarčių (2017 m. – 13 886), iš kurių 7 125 – universitetuose (2017 m. – 7 622), 4 987 – kolegijose (2017 m. –  6 264), o studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose – 8 693 sutartys (2017 m. – 7 562): universitetuose – 3 678 (2017 m. – 3 791), kolegijose – 5 015 (2017 m. – 3 771).

Valstybės finansuojamų studijų vietų sutartis su universitetais pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 6,85 (2017 m. – 6,81). Valstybės nefinansuojamose vietose studijuosiančiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 5,38 (2017 m. – 5,12). Aukščiausią vidutinį konkursinį balą šiemet turi priimtieji į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (Balstogės universitete ir Europos humanitariniame universitete taikoma kita balų skaičiavimo sistema, todėl jie nelyginami).

Sutartis su kolegijomis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas valstybės finansuojamose studijų vietose siekia 4,32 (2017 m. – 4,16), o nefinansuojamose – 3,20 (2017 m. – 2,83). Aukščiausią balų vidurkį turi studijas pasirašiusieji su Vilniaus dizaino kolegija tiek valstybės finansuojamose, tiek nefinansuojamose vietose.

Universitetuose daugiausia stojančiųjų pirmuoju prioritetu rinkosi Sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programas (16,31 proc.), kiek mažiau – 15,4 proc. stojančiųjų rinkosi Socialinius mokslus, 11,95 proc. – Verslo ir viešosios vadybos. Gausiausiai studijų sutarčių pasirašyta Vilniaus universitete, Kauno technologijos universitete ir Vilniaus Gedimino technikos universitete. Didžiausią studentų skaičių valstybės finansuojamose studijų vietose surinko Kauno technologijos universiteto Programų sistemų studijų programa, Vilniaus universiteto Teisės ir Politikos mokslų studijų programos.

Universitetų sektoriuje daugiausia valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų sulaukė Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Mykolo Romerio universitetas.

Kolegijose stojantieji labiausiai rinkosi Verslo ir viešosios vadybos mokslų krypties studijų programas (28,95 proc.), kiek mažiau – 23,18 proc. stojančiųjų rinkosi Sveikatos mokslus, 17,28 proc. – Inžinerijos mokslus. Norintieji studijuoti kolegijų vykdomose studijų programose daugiausia sutarčių sudarė su Vilniaus kolegija, Kauno kolegija ir Socialinių mokslų kolegija. Didžiausią studentų skaičių valstybės finansuojamose studijų vietose surinko Vilniaus kolegijoje vykdomos Tarptautinio verslo ir Programų sistemų programos, surinkusios vienodą skaičių studentų. Kolegijose stojantieji nemažai studijų sutarčių pasirašė ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje vykdomoje Transporto logistikos programoje.

Kolegijose didžiausią valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų skaičių surinko Socialinių mokslų kolegija, Vilniaus kolegija ir Kauno kolegija.

Motyvacijos vertinime, kuris būtinas pretenduojant į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijų programas, šiemet užsiregistravo 1 204 asmenys. Teigiamą motyvacijos įvertinimą, kuris reikalingas stojant į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijų programas, gavo 696 jame dalyvavusieji asmenys (2017 m. – 592). Studijuoti ugdymo studijų programose pasirašyta 651 studijų sutartis.

Šiais metais po 0,25 papildomo balo gavo 59 stojantieji už savanorišką veiklą, trukusią ne trumpiau nei 3 mėnesius, ir 122 stojantieji už brandos darbą. 629 stojantieji, baigusieji bazinius karinius mokymus ar privalomąją karo tarnybą, gavo papildomus pusę balo.

Su aukštosiomis mokyklomis pasirašytų studijų sutarčių skaičius

Aukštoji mokyklaSutarčių dėl valstybės finansuojamų, studijų stipendijų vietų skaičiusPokytis, proc. (vf+
vnf/st)
Sutarčių dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf) skaičiusVnf pokytis, proc.Bendras pokytis, proc.
2018 m.2017 m.2018 m.2017 m.
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas93187-50,3%6780-16,3%-40,1%
Balstogės universiteto filialas Vilniuje00322339,1%39,1%
Europos humanitarinis universitetas01
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija5258-10,3%00-10,3%
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas1231184,2%58100-42,0%-17,0%
Kauno technologijos universitetas1 3321 596-16,5%195316-38,3%-20,1%
Kazimiero Simonavičiaus universitetas01-100,0%59-44,4%-50,0%
Klaipėdos universitetas133139-4,3%145168-13,7%-9,4%
LCC tarptautinis universitetas6450,0%0050,0%
Lietuvos edukologijos universitetas111-100,0%124-100,0%-100,0%
Lietuvos muzikos ir teatro akademija127137-7,3%25250,0%-6,2%
Lietuvos sporto universitetas71701,4%27524114,1%11,3%
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas48243610,6%493615-19,8%-7,2%
Mykolo Romerio universitetas9298-6,1%45030149,5%35,8%
Šiaulių universitetas40400,0%794671,7%38,4%
Vilniaus dailės akademija2342244,5%826330,2%10,1%
Vilniaus Gedimino technikos universitetas1 0981 322-16,9%265373-29,0%-19,6%
Vilniaus universitetas2 6962 6063,5%1 05890017,6%7,1%
Vytauto Didžiojo universitetas54547415,0%4464079,6%12,5%

Iš viso universitetuose

7 1247 621-6,5%3 6763 791-3,0%-5,4%

Kolegijos

Alytaus kolegija1669869,4%4062-35,5%28,8%
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla038-100,0%-100,0%
Kauno kolegija11241425-21,1%84358943,1%-2,3%
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija155163-4,9%4165-36,9%-14,0%
Kauno technikos kolegija323476-32,1%239118102,5%-5,4%
Klaipėdos valstybinė kolegija430544-21,0%37834310,2%-8,9%
Kolpingo kolegija00605215,4%15,4%
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla105174-39,7%635221,2%-25,7%
Lietuvos verslo kolegija33330,0%1016360,3%39,6%
Marijampolės kolegija7885-8,2%4270-40,0%-22,6%
Panevėžio kolegija1751740,6%1949898,0%35,7%
Socialinių mokslų kolegija001 29381957,9%57,9%
Šiaulių valstybinė kolegija245308-20,5%14912717,3%-9,4%
Šv. Ignaco Lojolos kolegija4568-33,8%5058-13,8%-24,6%
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla2326-11,5%5561-9,8%-10,3%
Utenos kolegija139150-7,3%18514924,2%8,4%
Vilniaus dizaino kolegija31303,3%654932,7%21,5%
Vilniaus kolegija1 4711 855-20,7%95964748,2%-2,9%
Vilniaus kooperacijos kolegija16-100,0%26-100,0%-100,0%
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija432607-28,8%2022020,0%-21,6%
Vilniaus verslo kolegija1232-62,5%5680-30,0%-39,3%
Iš viso kolegijose4 9876 264-20,4%5 0153 76833,1%-0,3%
IŠ VISO12 11113 885-12,8%8 6917 55915,0%-3,0%

 

 Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas

Aukštoji mokyklaStudijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas

2018 m.

Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas

2017 m.

vf+vnf/stvnfvf+vnf/stvnf
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas5,214,654,914,09
Balstogės universiteto filialas Vilniuje21,7035,59
Europos humanitarinis universitetas9,13
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija5,845,53
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas7,524,898,345,18
Kauno technologijos universitetas6,224,636,414,56
Kazimiero Simonavičiaus universitetas5,217,204,25
Klaipėdos universitetas6,315,055,904,65
LCC tarptautinis universitetas6,927,62
Lietuvos edukologijos universitetas5,794,61
Lietuvos muzikos ir teatro akademija9,247,258,046,41
Lietuvos sporto universitetas6,274,906,614,24
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas7,957,247,916,80
Mykolo Romerio universitetas6,014,076,214,31
Šiaulių universitetas7,006,216,075,48
Vilniaus dailės akademija7,445,877,535,37
Vilniaus Gedimino technikos universitetas5,764,855,954,44
Vilniaus universitetas7,385,387,495,19
Vytauto Didžiojo universitetas6,715,486,374,97

Vidutinis konkursinis balas universitetuose*

6,855,386,815,12

Kolegijos

Alytaus kolegija4,153,504,212,54
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla2,88
Kauno kolegija4,693,814,503,14
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija4,173,603,372,80
Kauno technikos kolegija3,702,993,272,84
Klaipėdos valstybinė kolegija4,103,363,932,92
Kolpingo kolegija1,861,87
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla4,062,823,572,21
Lietuvos verslo kolegija3,582,913,712,52
Marijampolės kolegija3,812,853,581,88
Panevėžio kolegija3,963,304,042,49
Socialinių mokslų kolegija2,472,41
Šiaulių valstybinė kolegija3,783,053,932,55
Šv. Ignaco Lojolos kolegija4,502,834,832,81
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla3,513,074,282,64
Utenos kolegija4,193,294,392,71
Vilniaus dizaino kolegija7,886,507,996,48
Vilniaus kolegija4,503,584,463,14
Vilniaus kooperacijos kolegija3,362,71
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija3,983,113,673,03
Vilniaus verslo kolegija4,753,094,372,90

Vidutinis konkursinis balas kolegijose

4,323,204,162,83

* be Balstogės universiteto filialo Vilniuje

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaPasirašiusieji sutartis dėl vf vietų
Universitetai
1Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos306
2Vilniaus universitetasTeisė153
3Vilniaus universitetasPolitikos mokslai150
4Vilniaus universitetasMedicina140
5Vilniaus Gedimino technikos universitetasProgramų inžinerija136
6Vilniaus universitetasEkonomika135
7Vilniaus universitetasProgramų sistemos130
8Vilniaus Gedimino technikos universitetasMultimedija ir kompiuterinis dizainas116
9Vilniaus universitetasPsichologija111
10Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina106

Kolegijos

1Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas170
1Vilniaus kolegijaProgramų sistemos170
2Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijaTransporto logistika91
3Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga83
4Kauno kolegijaKompiuterinių tinklų administravimas81
5Vilniaus kolegijaBuhalterinė apskaita78
5Kauno kolegijaMultimedijos technologija78
6Vilniaus kolegijaReklamos vadyba77
7Alytaus kolegijaBendrosios praktikos slauga76
8Kauno technikos kolegijaStatybos inžinerija74
9Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas73
10Kauno technikos kolegijaAutotransporto elektronika69

Didžiausią valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų su stipendija ar be jos (vf+vnf/st+vnf) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaPasirašiusieji sutartis dėl vf+vnf/st+vnf vietų
Universitetai
1Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos328
2Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina307
3Vilniaus universitetasTeisė251
4Lietuvos sporto universitetasTreniravimo sistemos196
5Vilniaus universitetasMedicina183
5Vilniaus universitetasEkonomika183
6Vilniaus universitetasPolitikos mokslai167
7Vilniaus Gedimino technikos universitetasProgramų inžinerija156
8Lietuvos sveikatos mokslų universitetasVeterinarinė medicina146
9Vilniaus universitetasProgramų sistemos134
10Vilniaus Gedimino technikos universitetasMultimedija ir kompiuterinis dizainas124

Kolegijos

1Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas255
2Socialinių mokslų kolegijaEstetinė kosmetologija228
3Vilniaus kolegijaProgramų sistemos222
4Socialinių mokslų kolegijaTarptautinė prekyba ir muitinės logistika190
5Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga175
6Socialinių mokslų kolegijaKūrybos ir pramogų industrijos172
7Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijaTransporto logistika150
7Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas150
8Socialinių mokslų kolegijaTransporto ir logistikos verslas147
9Socialinių mokslų kolegijaMarketingas ir reklamos kūrimas143
10Kauno technikos kolegijaStatybos inžinerija118
10Kauno technikos kolegijaAutotransporto elektronika118

 

Studijų krypčių populiarumas stojančiųjų prašymuose pagal pirmąjį prioritetą

Studijų kryptis2018 m.2017 m.
Stojančiųjų

universitetuose, %

Stojančiųjų

kolegijose, %

Stojančiųjų

universitetuose, %

Stojančiųjų

kolegijose, %

Fiziniai mokslai1,680,131,730,11
Gyvybės mokslai2,822,43
Humanitariniai mokslai9,961,188,71,12
Informatikos mokslai11,087,811,98,39
Inžinerijos mokslai9,2617,2810,1617,84
Matematikos mokslai1,411,51
Menai6,223,675,074,46
Socialiniai mokslai15,46,8814,926,23
Sportas1,771,7
Sveikatos mokslai16,3123,1816,6822,78
Technologijų mokslai1,243,491,254,22
Teisė5,461,895,331,32
Ugdymo mokslai2,513,72,843,18
Verslo ir viešoji vadyba11,9528,9512,7427,99
Veterinarijos mokslai1,370,871,410,97
Žemės ūkio mokslai1,560,981,621,38