Liepos 26 d. stojantieji į universitetus ir kolegijas gavo kvietimus studijuoti. Pirmajame etape dalyvavusieji kvietimus gali matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros. Informacija apie kvietimą užimti valstybės finansuojamą studijų vietą arba nefinansuojamą studijų vietą su stipendija ar be jos taip pat išsiųsta elektroniniu laišku. Kvietimus gavo 11 164 pretendentai studijuoti universitetuose ir 10 645 – kolegijose.

Šiais metais bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas sistemoje įsiregistravo 35 116 asmenų (2017 m. – 32 846), iš jų prašymus pateikė 27 700 asmenų (2017 m. – 28 068). Aukštųjų mokyklų nustatytus reikalavimus, taip pat švietimo ir mokslo ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 23 720 asmenų (2017 m. – 25 322), iš jų 14 935 – šių metų abiturientai (2017 m. – 15 169).

Aukštosios mokyklos stojantiesiems šiemet pasiūlė 639 studijų programas (neišskiriant pasikartojančių filialuose), iš kurių 55 minimalaus studentų skaičiaus nepasiekė ir į jas stojantieji nepakviesti. Dar 5 programos dėmesio nesulaukė tik filialuose. Daugiausia programų – po 8 – neteko Klaipėdos universitetas ir Marijampolės kolegija, Aleksandro Stulginskio universitete nerentabiliomis pripažintos 7 studijų programos.

Kvietimus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose gavo 21 809 stojantieji (2017 m. – 22 677). Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesti 12 473 (2017 m. – 14 062) asmenys: universitetuose – 7 320 (2017 m. – 7 678), kolegijose – 5 153 (2017 m. – 6 384). Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesti 9 336 stojantieji (2017 m. – 8 615): universitetuose – 3 844 (2017 m. – 4 200), kolegijose – 5 492 (2017 m. – 4 415).

Daugiausia kvietimų studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose sulaukė stojantieji į Programų sistemas (319) Kauno technologijos universitete. Ši studijų programa pirmauja ir kolegijų sektoriuje – Vilniaus kolegijoje į šią programą pakviesti 177 stojantieji. Toje pačioje kolegijoje tik vienu kvietimu mažiau sulaukė ir stojantieji į Tarptautinį verslą. Vilniaus universitete studijuoti Teisę pakviesti 159, Politikos mokslus – 157, o Mediciną – 143 stojantieji. Panašus skaičius stojančiųjų gavo kvietimus studijuoti Programų inžineriją (140) Vilniaus Gedimino technikos universitete, Ekonomiką (138) ir Programų sistemas (132) Vilniaus universitete.

Kolegijose panašaus skaičiaus kvietimų sulaukė norintys studijuoti Transporto logistiką (88) Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, Bendrosios praktikos slaugą Vilniaus kolegijoje ir Multimedijos technologiją Kauno kolegijoje, į kurias pakviesta po 87 asmenis. 85 stojantieji pakviesti studijuoti Kompiuterinių tinklų administravimą Kauno kolegijoje. Vilniaus kolegijoje nemažai asmenų pakviesta studijuoti Reklamos vadybą (84) ir Buhalterinę apskaitą (81).

Iš viso, studijuoti valstybės finansuojamoje ar nefinansuojamoje studijų vietoje su studijų stipendija ar be jos, daugiausiai pakviesta į Programų sistemų studijų programą (344) Kauno technologijos universitete ir Mediciną (308) Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Kolegijose daugiausia kvietimų išsiųsta studijuoti Estetinę kosmetologiją (270) Socialinių mokslų kolegijoje, Tarptautinį verslą (252) ir Programų sistemas (232) Vilniaus kolegijoje.

Šie metai pirmieji, kai stojantieji, atlikę savanorystę ar rašę brandos darbą, gali gauti papildomus balus. Už brandos darbą šiemet papildomus 0,25 balo gavo 139 stojantieji. Brandos darbas gali būti įskaitytas tik iš to dalyko, kuris konkursinio balo sandaroje nurodytas kaip pirmasis arba antrasis dalykas. Papildomus 0,25 balus gavo ir 57 stojantieji, atlikę ne trumpesnę nei 3 mėnesių savanorišką veiklą.

Sutartys su pakviestaisiais studijuoti aukštosiose mokyklose bus sudaromos nuo liepos 27 d. iki liepos 31 d. 17 val., išskyrus liepos 28 ir 29 dienas. Stojančiųjų patogumui, kai kurios aukštosios mokyklos suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu būdu. Šių mokyklų sąrašą galima rasti čia: http://bakalauras.lamabpo.lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/.

Nuo rugpjūčio 1 d. 12 val. vyks antrasis pagrindinio priėmimo etapas. Pageidaujantys jame dalyvauti savo ketinimą turi pažymėti Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Antrajame etape galios tas pats įregistruotas prašymas, todėl šiame etape galės dalyvauti tik tie, kurie savo prašymus registravo pirmajame etape.

Šiame etape stojantieji galės atnaujinti savo prašymą iki rugpjūčio 3 d. 16 val. keisdami pirmojo etapo prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą, išbraukdami nereikalingus pageidavimus arba įrašydami naujų, bet tik į valstybės nefinansuojamą vietą. Šio etapo rezultatus stojantieji sužinos rugpjūčio 7 d. iki 12 valandos.

Antrajame etape stojantieji gali pretenduoti:

  • tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija ar be jos, jeigu pirmojo etapo metu sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla (bet negavo studijų stipendijos);
  • tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija ar be jos, jeigu negavo jokio kvietimo;
  • tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, jeigu pirmajame etape sudarė valstybės finansuojamų ar valstybės nefinansuojamų su studijų stipendija studijų sutartį su aukštąja mokykla.
Aukštoji mokyklaKvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas (vf+vnf/st) skaičiusPokytis proc.

(vf + vnf/st)

Kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf) skaičiusPokytis proc.

(vf + vnf/st + vnf)

2018 m.2017 m.2018 m.2017 m.

Universitetai

Aleksandro Stulginskio universitetas86183-539389-34
Balstogės universiteto filialas Vilniuje000524030
Europos humanitarinis universitetas00023-33
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija65617007
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas1401231473134-17
Kauno technologijos universitetas1 3711 610-15194325-19
Kazimiero Simonavičiaus universitetas3250914-25
Klaipėdos universitetas134138-3143183-14
LCC tarptautinis universitetas542516-40
Lietuvos edukologijos universitetas105132
Lietuvos muzikos ir teatro akademija127136-72329-9
Lietuvos sporto universitetas7074-5265264-1
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas4994687511660-10
Mykolo Romerio universitetas96103-742829731
Šiaulių universitetas3741-10724822
Vilniaus dailės akademija224213581689
Vilniaus Gedimino technikos universitetas1 1221 306-14312407-16
Vilniaus universitetas2 7872 66251 1231 0057
Vytauto Didžiojo universitetas554449234624968

Iš viso universitetuose

7 3207 678 3 8444 200 

Kolegijos

Alytaus kolegija13910631666718
Kauno kolegija1 2121 487-18823619-3
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija124149-174657-17
Kauno technikos kolegija322469-31221110-6
Klaipėdos valstybinė kolegija434555-22392384-12
Kolpingo kolegija0001021020
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla114181-376550-23
Lietuvos verslo kolegija393681348642
Marijampolės kolegija6579-185489-29
Panevėžio kolegija166163220610638
Socialinių mokslų kolegija0001 49598452
Šiaulių valstybinė kolegija247292-15189162-4
Šv. Ignaco Lojolos kolegija6276-186893-23
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla2730-105981-23
Utenos kolegija126145-13181194-9
V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla0058
Vilniaus dizaino kolegija3131072702
Vilniaus kolegija1 6001 944-18969709-3
Vilniaus kooperacijos kolegija1533
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija433593-27260220-15
Vilniaus verslo kolegija1233-6490141-41
Iš viso kolegijose5 1536 384 5 4924 415 
IŠ VISO12 47314 062 9 3368 615 

*į LAMA BPO pateiktus duomenis neįeina tiesiogiai į aukštąsias mokyklas priimtųjų skaičius.

 

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) kviečiamųjų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaPakviestųjų į vf vietas sk.
Universitetai
1.Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos319
2.Vilniaus universitetasTeisė159
3.Vilniaus universitetasPolitikos mokslai157
4.Vilniaus universitetasMedicina143
5.Vilniaus Gedimino technikos universitetasProgramų inžinerija140
6.Vilniaus universitetasEkonomika138
7.Vilniaus universitetasProgramų sistemos132
8.Vilniaus Gedimino technikos universitetasMultimedija ir kompiuterinis dizainas120
9.Vilniaus universitetasPsichologija115
10-11.Vilniaus universitetasAnglų ir kita užsienio kalba101
10-11.Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina101
12.Lietuvos muzikos ir teatro akademijaMuzikos atlikimas88
13.Vilniaus Gedimino technikos universitetasAviacijos mechanikos inžinerija83
14.Lietuvos sveikatos mokslų universitetasVeterinarinė medicina79
15.Vilniaus Gedimino technikos universitetasStatybos inžinerija78

Kolegijos

1.Vilniaus kolegijaProgramų sistemos177
2.Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas176
3.Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijaTransporto logistika88
4-5.Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga87
4-5.Kauno kolegijaMultimedijos technologija87
6.Kauno kolegijaKompiuterinių tinklų administravimas85
7.Vilniaus kolegijaReklamos vadyba84
8.Vilniaus kolegijaBuhalterinė apskaita81
9-10-11.Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas72
9-10-11.Kauno technikos kolegijaAutotransporto elektronika72
9-10-11.Vilniaus kolegijaFinansai72
12-13.Kauno kolegijaLogistika69
12-13.Kauno technikos kolegijaStatybos inžinerija69
14-15.Vilniaus kolegijaInformacijos sistemos61
14-15.Kauno kolegijaSocialinis darbas61

 

Didžiausią valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų su stipendija ar be jos (vf+vnf/st+vnf) kviečiamųjų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaPakviestųjų sk.
Universitetai
1.Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos344
2.Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina308
3.Vilniaus universitetasTeisė261
4.Lietuvos sporto universitetasTreniravimo sistemos202
5.Vilniaus universitetasEkonomika192
6.Vilniaus universitetasMedicina185
7.Vilniaus universitetasPolitikos mokslai170
8.Vilniaus Gedimino technikos universitetasProgramų inžinerija158
9.Lietuvos sveikatos mokslų universitetasVeterinarinė medicina150
10.Vilniaus universitetasProgramų sistemos138
11.Vilniaus Gedimino technikos universitetasMultimedija ir kompiuterinis dizainas126
12-13.Vilniaus universitetasAnglų ir kita užsienio kalba120
12-13.Vilniaus universitetasPsichologija120
14.Vilniaus universitetasKūrybos komunikacija110
15.Vilniaus universitetasTarptautinis verslas108

Kolegijos

1.Socialinių mokslų kolegijaEstetinė kosmetologija270
2.Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas252
3.Vilniaus kolegijaProgramų sistemos232
4.Socialinių mokslų kolegijaKūrybos ir pramogų industrijos206
5.Socialinių mokslų kolegijaTarptautinė prekyba ir muitinės logistika184
6.Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga182
7.Socialinių mokslų kolegijaMarketingas ir reklamos kūrimas171
8.Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijaTransporto logistika149
9.Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas145
10.Socialinių mokslų kolegijaTeisė134
11.Socialinių mokslų kolegijaTransporto ir logistikos verslas129
12.Vilniaus kolegijaBuhalterinė apskaita119
13.Socialinių mokslų kolegijaTurizmas ir poilsis116
14.Kauno technikos kolegijaAutotransporto elektronika113
15.Kauno kolegijaKompiuterinių tinklų administravimas110

 

Daugiau išsamios informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt

 

LAMA BPO atstovė spaudai
Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė
El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Mob. tel. +370 616 45915