Kategorija

Naujienos

Stojantieji į aukštąsias mokyklas sudarė 20,3 tūkst. sutarčių

By | Naujienos | No Comments

2020-09-08

Šiemet naujus mokslo metus pradės 20 269 pirmakursiai (2019 m. – 19 302) iš kurių 13 465 studijuos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose (2019 m. – 11 770). Universitetuose stojantieji sudarė 11 708 studijų sutartis (2019 m. – 10 696), o kolegijose – 8 561 sutartį (2019 m. – 8 606). Šių metų Lietuvos abiturientai sudarė 11 372 studijų sutartis (2019 m. – 11 974).

Bendrojo priėmimo metu stojantiesiems buvo pasiūlyta 618 studijų programų (2019 m. – 614). Priėmimas įvyko į 581 programą (2019 m. – 546). Aukštųjų mokyklų nustatytus reikalavimus tenkino 23 926 stojantieji (2019 m. – 23 901). Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 16 869 asmenys (2019 m. – 16 291).

Studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose pradės 2 080 stojančiųjų, turinčių bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2019 m. – 1 765), iš kurių 1 607 – šių metų abiturientai (2019 m. – 1 386). Daugiausia šimtukininkų studijuos Vilniaus universitete (863).

Stojantieji į universitetus prioritetą skyrė Socialinių mokslų studijų krypčių grupės programoms. Jas rinkosi 19,31 proc. stojančiųjų. Stipendijomis paskatinti stojantieji šiemet noriai rinkosi Ugdymo mokslų studijų programas. Pedagogines studijų programas į savo prašymus pirmuoju prioritetu įtraukė beveik dukart daugiau stojančiųjų, nei pernai: šiemet – 4,27 proc., pernai – 2,38 proc. Trauka šiek tiek paaugo į Teisės, Verslo ir viešosios vadybos krypčių programas.

Kolegijose populiariausia išliko Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė. Šios grupės programas savo prašymuose aukščiausiu pageidavimu nurodė 27,77 proc. stojančiųjų (2019 m. – 28,32). Čia taip pat reikšmingai išaugo norinčiųjų studijuoti ugdymo mokslus skaičius. Šiemet šios krypties studijų programas pasirinko 5,15 proc., pernai – 3,22 proc. stojančiųjų. Kolegijose taip pat paaugo norinčiųjų studijuoti socialinius mokslus skaičius. Pernai šios krypties programas rinkosi 8,38 proc., o šiemet – 9,44 proc. aukštojo mokslo siekiančių jaunuolių.

Universitetuose sudarytos 9 163 sutartys dėl valstybės finansuojamų vietų (2019 m. – 7 096). Čia studijuosiančiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 7,56, aukščiausias jis yra priimtųjų į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (9,85).

Daugiausia tokių sutarčių sudaryta su Vilniaus universitetu (3 868), Vilniaus Gedimino technikos universitetu (1 173) ir Kauno technologijos universitetu (1 150). Didžiausią studentų skaičių surinko Vilniaus universiteto Teisės studijų programa (250), Kauno technologijos universiteto Programų sistemų (237) ir Vilniaus universiteto Ekonomikos studijų programos (205).

Su kolegijomis stojantieji sudarė 4 302 valstybės finansuojamas studijų sutartis (2019 m. –  4 674). Jų vidutinis konkursinis balas siekia 6,03 ir didžiausias jis yra Vilniaus dizaino kolegijos studentų (9,06).

Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų studijų sutarčių stojantieji sudarė su Vilniaus kolegija (1 314), Kauno kolegija (1 044) ir Klaipėdos valstybine kolegija (352). Didžiausią studentų skaičių surinko Vilniaus kolegijoje vykdoma Tarptautinio verslo studijų programa, kurioje studijuos 179 studentai, čia taip pat populiarios Programų sistemos, kurias pasirinko 96 asmenys. Kauno kolegijoje 80 sutarčių sudarė stojantieji į Logistikos studijų programą.

Valstybės nefinansuojamose studijų vietose sudarytos 6 804 sutartys (2019 m. – 7 532): universitetuose – 2 545 (2019 m. – 3 600), kolegijose – 4 259 (2019 m. – 3 932). Mokėsiančių už studijas universiteto studentų vidutinis konkursinis balas siekia 6,83, kolegijų – 4,72.

Universitetų sektoriuje daugiausia valstybės nefinansuojamų studentų sulaukė Vilniaus universitetas (700), Vytauto Didžiojo universitetas (401) ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (367). Kolegijose –  Socialinių mokslų kolegija (1 349), Vilniaus kolegija (710) ir Kauno kolegija (530).

Motyvacijos vertinime, kuris būtinas pretenduojant į ugdymo mokslų studijų programas, dalyvavo net 1 633 stojantieji (2019 m. – 760). Teigiamą įvertinimą gavo 1 579 asmenys (2019 m. – 703). Studijas pedagogo kvalifikaciją teikiančiose studijų programose pradės 901 pirmakursis (2019 m. – 429), iš jų 580 – valstybės finansuojamose vietose (2019 m. – 249). Daugiausia būsimų pedagogikos studentų pasirinko Mokomojo dalyko pedagogikos studijas Vytauto Didžiojo universitete (123), Vaikystės pedagogiką Vilniaus kolegijoje (98) ir Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą Kauno kolegijoje (82).

Į aukštąsias mokyklas priimtų studentų skaičius (2020-09-08)

Aukštoji mokyklaSutarčių dėl valstybės finansuojamų, studijų stipendijų vietų skaičiusPokytis, proc. (vf+
vnf/st)
Sutarčių dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf) skaičiusPokytis proc.

(vnf)

Bendras pokytis, proc.
2020 m.2019 m.2020 m.2019 m.
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje00040351414
Europos humanitarinis universitetas0001000
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija97674500045
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas4687-4711372570
Kauno technologijos universitetas1 1501 180-3108181-40-8
Kazimiero Simonavičiaus universitetas00017107070
Klaipėdos universitetas1841215285100-1522
LCC tarptautinis universitetas1000000
Lietuvos muzikos ir teatro akademija176150172442-434
Lietuvos sporto universitetas1388464101141-286
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas57443233367488-252
Mykolo Romerio universitetas335116189306311-250
Šiaulių universitetas1165212336321381
Vilniaus dailės akademija2742451282691913
Vilniaus Gedimino technikos universitetas1 1731 1076164578-72-21
Vilniaus universitetas3 8682 82737700976-2820
Vytauto Didžiojo universitetas1 03162864401565-2920
Iš viso universitetuose9 1637 096292 5453 600-299

Kolegijos

Alytaus kolegija95879924013047
Kauno kolegija1 0441 213-14530535-1-10
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija118165-281184715111
Kauno technikos kolegija240280-1441110-63-28
Klaipėdos valstybinė kolegija352318114562448744
Kolpingo kolegija0006775-11-11
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla83812717012
Lietuvos verslo kolegija2331-263565-46-40
Marijampolės kolegija985675552512089
Panevėžio kolegija105110-51526214549
Socialinių mokslų kolegija0001 3491 504-10-10
Šiaulių valstybinė kolegija225196158895-78
Šv. Ignaco Lojolos kolegija132661002939-2653
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla013-1009816513238
Utenos kolegija95130-27102117-13-20
Vilniaus dizaino kolegija2930-364473621
Vilniaus kolegija1 3151 595-1871061316-8
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija348303156964814
Vilniaus verslo kolegija000133164-19-19
Iš viso kolegijose4 3024 674-84 2593 9328-1
IŠ VISO13 46511 770146 8047 532-105

 

Studijų sutartis sudariusiųjų vidutinis konkursinis balas (2020-09-08)

Aukštoji mokyklaStudijų sutartis sudariusiųjų

vidutinis konkursinis balas

2020 m.2019 m.
vf+vnf/stvnfvf+vnf/stvnf
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje –20,35 –30,86
Europos humanitarinis universitetas –9 – –
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija7,356,75
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas9,277,478,906,57
Kauno technologijos universitetas7,176,387,356,43
Kazimiero Simonavičiaus universitetas –6,57 –5,94
Klaipėdos universitetas6,826,187,206,25
LCC tarptautinis universitetas9,04 – – –
Lietuvos muzikos ir teatro akademija9,858,4110,099,02
Lietuvos sporto universitetas6,726,387,206,40
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas8,137,878,617,84
Mykolo Romerio universitetas6,816,247,485,92
Šiaulių universitetas7,037,037,556,87
Vilniaus dailės akademija98,098,797,69
Vilniaus Gedimino technikos universitetas6,856,287,065,89
Vilniaus universitetas7,846,698,216,82
Vytauto Didžiojo universitetas7,156,637,556,57

Vidutinis konkursinis balas universitetuose*

7,566,837,866,68

Kolegijos

Alytaus kolegija5,934,56,075,06
Kauno kolegija6,195,526,195,52
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija6,074,046,185,03
Kauno technikos kolegija5,355,365,485,18
Klaipėdos valstybinė kolegija5,754,435,795,24
Kolpingo kolegija –3,93 –3,67
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla5,513,185,614,72
Lietuvos verslo kolegija5,955,475,585,27
Marijampolės kolegija5,765,75,975,12
Panevėžio kolegija5,824,625,925,72
Socialinių mokslų kolegija –4,124,03
Šiaulių valstybinė kolegija5,75,325,675,19
Šv. Ignaco Lojolos kolegija6,725,786,845,19
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla –3,786,065,05
Utenos kolegija5,935,386,145,23
Vilniaus dizaino kolegija9,067,98,647,37
Vilniaus kolegija6,055,386,035,54
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija6,215,646,116,02
Vilniaus verslo kolegija –4,03 –4,38

Vidutinis konkursinis balas kolegijose

6,034,726,034,82

* be Balstogės universiteto filialo Vilniuje

 

Daugiausia valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų surinkusios studijų programos (2020-09-08)

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaPasirašiusieji sutartis dėl vf vietų
Universitetai
1Vilniaus universitetasTeisė250
2Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos237
3Vilniaus universitetasEkonomika205
4Vilniaus universitetasMedicina171
5Vilniaus universitetasPolitikos mokslai165
6Vilniaus Gedimino technikos universitetasKūrybinės industrijos129
7Vilniaus universitetasTarptautinis verslas127
8Vilniaus universitetasProgramų sistemos124
9Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina116
10–11Vytauto Didžiojo universitetasPsichologija114
10–11Lietuvos sveikatos mokslų universitetasVeterinarinė medicina114
Kolegijos
1Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas179
2Vilniaus kolegijaProgramų sistemos96
3Kauno kolegijaLogistika80
4Vilniaus kolegijaReklamos vadyba76
5Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga73
6Vilniaus kolegijaBuhalterinė apskaita64
7Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas63
8Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijaGrafinis dizainas62
9Vilniaus kolegijaRyšiai su visuomene61
10Kauno kolegijaBendrosios praktikos slauga58

 

Studijų krypčių grupių populiarumas stojančiųjų prašymuose pagal pirmąjį prioritetą (2020-09-08)

Studijų kryptis2020 m.2019 m.
Stojančiųjų

universitetuose, %

Stojančiųjų

kolegijose, %

Stojančiųjų

universitetuose, %

Stojančiųjų

kolegijose, %

Fiziniai mokslai1,70,131,620,23
Gyvybės mokslai2,562,55
Humanitariniai mokslai7,111,448,321,27
Informatikos mokslai8,797,3110,27,34
Inžinerijos mokslai8,215,69,3917,36
Matematikos mokslai1,461,6
Menai6,084,576,023,93
Socialiniai mokslai19,319,4418,838,38
Sportas1,952,26
Sveikatos mokslai15,7322,1715,6223,04
Technologijų mokslai0,732,461,053,03
Teisė5,841,724,71,75
Ugdymo mokslai4,275,152,383,22
Verslo ir viešoji vadyba13,5327,7712,628,32
Veterinarijos mokslai1,140,731,160,87
Žemės ūkio mokslai1,591,51,691,26

Spausdinimui

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. info@lamabpo.lt

atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Dar 3,3 tūkst. stojančiųjų kviečiama sudaryti studijų sutartis

By | Naujienos | No Comments

2020-09-04

Šį rytą kvietimus studijuoti universitetuose gavo 1 430 (2019 m. – 585), o kolegijose – 1 850 asmenų (2019 m. – 998). 1 275  kviečiamieji yra šių metų abiturientai (2019 m. – 528). Kvietimai studijuoti išsiųsti elektroniniais laiškais, taip pat juos galima matyti prisijungus prie savo prašymo paskyros.

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose kviečiami 1 410 asmenų (2019 m. – 559): universitetuose – 838 (2019 m. – 223), kolegijose – 572 (2019 m. – 336). Daugiausia jų kviečiama studijuoti Vilniaus universitete (391), kolegijų sektoriuje – Vilniaus kolegijoje (174).

Valstybės nefinansuojamos vietos siūlomos 1 870 (2019 m. – 1 024) stojančiųjų: universitetuose – 592 (2019 m. – 362), kolegijose – 1 278 (2019 m. –  662). Daugiausia mokėsiančių už studijas asmenų kviečiama studijuoti Vilniaus universitete (182), o kolegijose – Socialinių mokslų kolegijoje (389).

Papildomame priėmime kvietimus studijuoti ugdymo mokslus gavo 159 stojantieji (2019 m. – 48). Studijuoti menų  krypčių studijų programas kviečiamas 121 asmuo (2019 m. – 41).

Nuo rugsėjo 5 d. iki rugsėjo 7 d. 17 val. kvietimus gavę stojantieji galės pasirašyti studijų sutartis aukštosiose mokyklose. Stojančiųjų patogumui daugelis aukštųjų mokyklų suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu būdu. Šių mokyklų sąrašą galima rasti čia: http://bakalauras.lamabpo.lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/ .

 

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. info@lamabpo.lt

atstovas.spaudai@lamabpo.lt

 

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt

Dar 3,3 tūkst. stojančiųjų kviečiama sudaryti studijų sutartis

By | Naujienos | No Comments

Šį rytą kvietimus studijuoti universitetuose gavo 1 430 (2019 m. – 585), o kolegijose – 1 850 asmenų (2019 m. – 998). 1 275  kviečiamieji yra šių metų abiturientai (2019 m. – 528). Kvietimai studijuoti išsiųsti elektroniniais laiškais, taip pat juos galima matyti prisijungus prie savo prašymo paskyros.

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose kviečiami 1 410 asmenų (2019 m. – 559): universitetuose – 838 (2019 m. – 223), kolegijose – 572 (2019 m. – 336). Daugiausia jų kviečiama studijuoti Vilniaus universitete (391), kolegijų sektoriuje – Vilniaus kolegijoje (174).

Valstybės nefinansuojamos vietos siūlomos 1 870 (2019 m. – 1 024) stojančiųjų: universitetuose – 592 (2019 m. – 362), kolegijose – 1 278 (2019 m. –  662). Daugiausia mokėsiančių už studijas asmenų kviečiama studijuoti Vilniaus universitete (182), o kolegijose – Socialinių mokslų kolegijoje (389).

Papildomame priėmime kvietimus studijuoti ugdymo mokslus gavo 159 stojantieji (2019 m. – 48). Studijuoti menų  krypčių studijų programas kviečiamas 121 asmuo (2019 m. – 41).

Nuo rugsėjo 5 d. iki rugsėjo 7 d. 17 val. kvietimus gavę stojantieji galės pasirašyti studijų sutartis aukštosiose mokyklose. Stojančiųjų patogumui daugelis aukštųjų mokyklų suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu būdu. Šių mokyklų sąrašą galima rasti čia: http://bakalauras.lamabpo.lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/ .

 

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. info@lamabpo.lt

atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt

Prasidėjo papildomas priėmimas į šalies aukštąsias mokyklas

By | Naujienos | No Comments

2020-08-28

Nuo rugpjūčio 28 d. ­iki rugpjūčio 31 d. 14 val. stojantieji į Lietuvos aukštąsias mokyklas gali registruoti prašymus ir dalyvauti papildomame priėmime. Papildomame priėmime galima pretenduoti į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį.

Papildomame priėmime gali dalyvauti tiek Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) pagrindinio priėmimo metu savo prašymą įregistravę asmenys, tiek jo neįregistravusieji. Norintieji jame dalyvauti kviečiami teikti prašymus BPIS, jungiantis per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) tinklalapį. Šiame etape teikiamas naujas prašymas, kuriame galima nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus.

Papildomo priėmimo laikotarpiu vyks ir stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas, ir kai kurie stojamieji egzaminai į meno krypčių programas.

Kvietimai studijuoti bus siunčiami elektroniniu paštu rugsėjo 4 dieną. Juos stojantieji taip pat matys prisijungę prie savo prašymo paskyros. Nuo rugsėjo 5 d. iki rugsėjo 7 d. 17 val. vyks studijų sutarčių sudarymas su aukštosiomis mokyklomis. Stojančiųjų patogumui daugelis aukštųjų mokyklų suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu būdu. Šių mokyklų sąrašą galima rasti čia: http://bakalauras.lamabpo.lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/ .

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ragina stojančiuosius rinktis valstybei reikalingas žemės ūkio ir miškininkystės studijas, taip pat regionų plėtrai aktualias informatikos, matematikos ir inžinerijos studijas Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio regionuose veikiančiuose universitetuose ir kolegijose. Šias studijų kryptis pasirinkusiems pirmakursiams bus mokamos 200 eurų stipendijos. 142 žemės ūkio ir miškininkystės studijų pirmakursiams stipendijas kas mėnesį nuo šio rudens iki metų pabaigos skirs Žemės ūkio ministerija. Ekonomikos ir inovacijų ministerija numato 200 eurų mėnesines stipendijas visą studijų laikotarpį mokėti 420 studentų, pasirinkusių regionų plėtrai aktualias informatikos, matematikos ir inžinerijos studijas Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio regionuose veikiančiuose universitetuose ir kolegijose.

 

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. info@lamabpo.lt

atstovas.spaudai@lamabpo.lt

 

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt

Universitetuose ir kolegijose sudaryta 18,2 tūkst. studijų sutarčių

By | Naujienos | No Comments

2020-08-27

Per pagrindinį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas stojantieji sudarė 18 189 studijų sutartis (2019 m. – 16 359), iš jų 12 311 – valstybės finansuojamose studijų vietose (2019 m. – 10 486). Universitetuose studijas pradės 10 768 pirmakursiai (2019 m. –  9 484), iš jų 8 484 – valstybės finansuojamose vietose (2019 m. – 6 567). Kolegijose sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų sudarė 3 827 (2019 m. – 3 919), iš viso šiame sektoriuje studijuos 7 421 asmenys (2019 m. – 6 875).

Šių metų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų abiturientai sudarė 10 575 sutartis (2019 m. – 10 575): universitetuose – 7 314 (2019 – 7 036), kolegijose – 3 261 (2019 – 3 539). Valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose studijuos 7 161 šiemet brandos atestatus gavusių asmenų (2019 m. – 7 151): universitetuose – 5 717 (2019 m. – 5 065), kolegijose 1 444 (2019 m. – 2 086).

Studijų sutartis sudarė 2 016 asmenų, gavusių bent po vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2019 m. – 1 668), iš kurių 1 565 yra šių metų abiturientai (2019 m. – 1 332).

Daugiausia studijų sutarčių valstybės finansuojamose studijų vietose sudaryta Vilniaus universitete (3 551), Vilniaus Gedimino technikos universitete (1 116) ir Kauno technologijos universitete (1 113). Universitetuose stojantieji labiausiai rinkosi studijuoti Teisę Vilniaus universitete (239), Programų sistemas Kauno technologijos universitete (235) ir Ekonomiką Vilniaus universitete (195). Kolegijų trejetuke: Vilniaus kolegija (1 181), Kauno kolegija (947) ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (316). Šiame sektoriuje populiariausia Tarptautinio verslo studijų programa Vilniaus kolegijoje, kurią pasirinko 164 asmenys, šioje kolegijoje 83 pirmakursiai mokysis Programų sistemas, 76 asmenys pasirinko Kauno kolegijoje vykdomą Logistikos studijų programą.

Valstybės nefinansuojamų studijų sutarčių gausiausia Vilniaus universitete (648), Vytauto Didžiojo universitete (345), Lietuvos sveikatos mokslų universitete (327). Kolegijose didžiausias skaičius valstybės nefinansuojamų studijų sutarčių Socialinių mokslų kolegijoje (1 192), Vilniaus kolegijoje (606) ir Kauno kolegijoje (422).

Pagrindinio priėmimo metu 772 asmenys sudarė studijų sutartis dėl ugdymo mokslų studijų programų (2019 m. – 369): 517 valstybės finansuojamose vietose (2019 m. – 244), 255 – nefinansuojamose (2019 m. – 125). Daugiausia šių sutarčių sudaryta Vytauto Didžiojo universiteto Mokomojo dalyko pedagogikos, Vilniaus kolegijos Vaikystės pedagogikos, Kauno kolegijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programose.

Nuo rugpjūčio 28 d. iki rugpjūčio 31 d. 14 val. stojantieji gali teikti prašymus dalyvauti papildomame priėmime. Į valstybės finansuojamą studijų vietą gali pretenduoti tik pagrindinio priėmimo metu nesudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį.

Sudariusiųjų studijų sutartis aukštosiose mokyklose skaičius:

Aukštoji mokyklaSudariusiųjų studijų sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų  ir studijų stipendijų (vf+vnf/st)Pokytis proc.

(vf+

vnf/st)

Sudariusiųjų studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf) 

 

Pokytis proc.

(vnf)

Bendras pokytis proc.

(vf+

vnf/st+

vnf)

2020 m.2019 m.2020 m.2019 m.
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje40322525
Europos humanitarinis universitetas1
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija103675454
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas3882-541096763-1
Kauno technologijos universitetas1 1131 128-198140-30-4
Kazimiero Simonavičiaus universitetas1378686
Klaipėdos universitetas158107487879-127
LCC tarptautinis universitetas1
Lietuvos muzikos ir teatro akademija156132182436-337
Lietuvos sporto universitetas119726586119-287
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas52539134327427-234
Mykolo Romerio universitetas304832662742411478
Šiaulių universitetas97421312325-879
Vilniaus dailės akademija2522291078554216
Vilniaus Gedimino technikos universitetas1 1161 0308140427-67-14
Vilniaus universitetas3 5512 63935648819-2121
Vytauto Didžiojo universitetas95156568345443-2229

Iš viso universitetuose

8 4846 567292 2842 917-2214

Kolegijos

Alytaus kolegija856335742618579
Kauno kolegija9471 020-74224025-4
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija96127-24883813212
Kauno technikos kolegija228244-73189-65-22
Klaipėdos valstybinė kolegija3072641639319210554
Kolpingo kolegija575466
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla747145750148
Lietuvos verslo kolegija2022-93053-43-33
Marijampolės kolegija814965481816793
Panevėžio kolegija8586-11234418060
Socialinių mokslų kolegija1 1921 0871010
Šiaulių valstybinė kolegija200163238380416
Šv. Ignaco Lojolos kolegija10057752129-2841
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla12-1008410740282
Utenos kolegija7896-198485-1-10
Vilniaus dizaino kolegija29261257385034
Vilniaus kolegija1 1811 360-1360648325-3
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija3162592262521922
Vilniaus verslo kolegija82126-35-35
Iš viso kolegijose3 8273 919-23 5942 956228
IŠ VISO12 31110 486175 8785 87311

*į LAMA BPO pateiktus duomenis neįeina tiesiogiai į aukštąsias mokyklas priimtųjų skaičius.

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaSudariusieji sutartis dėl vf vietų
Universitetai
1.Vilniaus universitetasTeisė239
2.Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos235
3.Vilniaus universitetasEkonomika195
4.Vilniaus universitetasMedicina167
5.Vilniaus universitetasPolitikos mokslai156
6.Vilniaus Gedimino technikos universitetasKūrybinės industrijos122
7.Vilniaus universitetasProgramų sistemos118
8.Lietuvos sveikatos mokslų universitetasVeterinarinė medicina111
9.Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina110
10–11.Vytauto Didžiojo universitetasPsichologija104

10–11.

Vilniaus Gedimino technikos universitetasProgramų inžinerija

104

Kolegijos

1.Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas164
2.Vilniaus kolegijaProgramų sistemos83
3.Kauno kolegijaLogistika76
4.Vilniaus kolegijaReklamos vadyba70
5.Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga67
6.Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas60
7.Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijaGrafinis dizainas57
8.Vilniaus kolegijaBuhalterinė apskaita56
9–10–11.Vilniaus kolegijaRyšiai su visuomene53
9–10–11.Vilniaus kolegijaVaikystės pedagogika53

9–10–11.

Vilniaus kolegijaFinansai

53

Spausdinimui

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. info@lamabpo.lt

atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt

 

 

Studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose kviečiama per 22 tūkst. stojančiųjų

By | Naujienos | No Comments

2020-08-22

Šių metų pagrindinio priėmimo į universitetus ir kolegijas metu 22 271 stojantysis gavo kvietimus studijuoti (2019 m. – 20 403). Kvietimus savo prašymo paskyroje ir elektroniniuose laiškuose jau gali matyti 12 122 jaunuoliai, pretenduojantys studijuoti universitetuose (2019 m. – 10 914), ir 10 149 – kolegijose (2019 m. – 9 489).

Iš visų 29 431 prašymą studijuoti pateikusių asmenų (2019 m. – 26 793) bent vienam pageidavimui nustatytus valstybės finansuojamos ar nefinansuojamos vietos reikalavimus tenkino 23 924 asmenys (2019 m. – 22 081). Turinčių teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas yra 16 184 (2019 m. – 15 530). Iš jų – 8 589 šių metų abiturientai (2019 m. – 9 983), kurių šiemet yra 24 667 (2019 m. – 26 081).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesti 13 654 asmenys (2019 m. – 11 894): universitetuose – 9 226 (2019 m. – 7 230), kolegijose – 4 428 (2019 m. – 4 664). Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesta 8 617 stojančiųjų (2019 m. – 8 509): universitetuose – 2 896 (2019 m. – 3 684), kolegijose – 5 721 (2019 m. – 4 825).

Gausiausio stojančiųjų būrio sulauks Vilniaus universitetas, kuriame sudaryti studijų sutartis kviečiami 4 682 asmenys, taip pat Vytauto Didžiojo universitetas (1 516), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (1 400). Kolegijose daugiausia stojančiųjų kviečiama mokytis Vilniaus kolegijoje (2 237), Socialinių mokslų kolegijoje (2 074) ir Kauno kolegijoje (1 664).

Aukštosios mokyklos stojantiesiems šiemet pasiūlė 619 studijų programų (2019 m. – 614). Priėmimas įvyko į 583 studijų programas (2019 m. – 562), kuriose pasiektas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas mažiausias studentų skaičius.

Daugiausia kvietimų studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose sulaukė stojantieji į Teisės studijų programą Vilniaus universitete (258), Programų sistemas Kauno technologijos universitete (246) ir Ekonomiką Vilniaus universitete (207). Mokytis Vilniaus universiteto Medicinos studijų programoje kviečiami 178, Politikos mokslų – 177 stojantieji.

Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų studijų vietų turėtų užimti į Vilniaus kolegijos Tarptautinio verslo studijų programą kvietimus gavę stojantieji (181). Šioje kolegijoje studijuoti Programų sistemas kviečiama 90 asmenų, Reklamos vadybą – 82, Bendrosios praktikos slaugą – 79 asmenys. Kauno kolegijoje daugiausia kviečiama studijuoti Logistiką (81).

Šiemet pagausėjo norinčiųjų studijuoti ugdymo mokslų studijų programas. Į valstybės finansuojamas vietas pakviestas 541 asmuo (2019 m. – 254), į nefinansuojamas – 303 (2019 m. – 134). Daugiausia būsimų pedagogikos studentų tikimasi sulaukti Vytauto Didžiojo universiteto Mokomosios pedagogikos, Vilniaus kolegijos Vaikystės pedagogikos, Kauno kolegijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programose.

Tarp kviečiamųjų studijuoti – 2 301 stojantysis, turintis bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2019 m. – 1 894), iš kurių 1 739 – šių metų abiturientai (2019 m. – 1 471). Daugiausia šimtukininkų – 1 185 – kviečiami studijuoti Vilniaus universitete.

Nuo rugpjūčio 24 d. 8 val. iki rugpjūčio 26 d. 17 val. kvietimus gavę stojantieji kviečiami sudaryti sutartis su aukštosiomis mokyklomis. Kai kurios aukštosios mokyklos suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu būdu nuo rugpjūčio 24 d. 8 val. iki rugpjūčio 26 d. 24 valandos. Šių mokyklų sąrašą galima rasti čia: https://bakalauras.lamabpo.lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/.

Papildomo priėmimo prašymų teikimas vyks rugpjūčio 28–31 d. 14 val. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ragina stojančiuosius šiame etape rinktis valstybei reikalingas žemės ūkio ir miškininkystės studijas, taip pat regionų plėtrai aktualias informatikos, matematikos ir inžinerijos studijas Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio regionuose veikiančiuose universitetuose ir kolegijose.

Šias specialybes pasirinkusiems pirmakursiams bus mokamos 200 eurų stipendijos. Žemės ūkio ministerija stipendijas kas mėnesį nuo šio rudens iki metų pabaigos skirs 142 žemės ūkio ir miškininkystės studijas pasirinkusiems pirmakursiams. Ekonomikos ir inovacijų ministerija numato 200 eurų mėnesines stipendijas mokėti visą studijų laikotarpį, jas galėtų gauti 420 studentų, regionų plėtrai aktualias informatikos, matematikos ir inžinerijos studijas Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio regionuose veikiančiuose universitetuose ir kolegijose.

 

Kvietimų mokytis aukštosiose mokyklose skaičius:

Aukštoji mokyklaKvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas (vf+vnf/st) skaičiusPokytis proc.

(vf+

vnf/st)

Kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf) skaičius 

 

Pokytis proc.

(vnf)

Bendras pokytis proc.

(vf+

vnf/st+

vnf)

2020 m.2019 m.2020 m.2019 m.
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje56511010
Europos humanitarinis universitetas3  
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija110852929
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas4593-521168340-9
Kauno technologijos universitetas1 1751 212-3130174-25-6
Kazimiero Simonavičiaus universitetas31233535
Klaipėdos universitetas18811958102112-926
LCC tarptautinis universitetas1 –2250
Lietuvos muzikos ir teatro akademija163136203245-298
Lietuvos sporto universitetas1338360117151-237
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas57043332413516-204
Mykolo Romerio universitetas34192271318304566
Šiaulių universitetas9949102303063
Vilniaus dailės akademija2622381087692614
Vilniaus Gedimino technikos universitetas1 2031 1277197573-66-18
Vilniaus universitetas3 8852 94532797982-1919
Vytauto Didžiojo universitetas1 05161870465569-1828

Iš viso universitetuose

9 2267 230282 8963 684-2111

Kolegijos

Alytaus kolegija977824112676744
Šv. Ignaco Lojolos kolegija12572745071-3022
Kauno kolegija1 0781 232-13586608-4-10
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija107139-231195212918
Kolpingo kolegija –12812622
Kauno technikos kolegija253272-741120-66-25
Klaipėdos valstybinė kolegija3553051661325813872
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla89897768136
Lietuvos verslo kolegija2426-86597-33-28
Marijampolės kolegija895853662615485
Panevėžio kolegija109114-42147518571
Socialinių mokslų kolegija02 0741 94966
Šiaulių valstybinė kolegija240187281371171724
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla19-10016724596288
Utenos kolegija97107-9122128-5-7
Vilniaus dizaino kolegija2931-664502815
Vilniaus kolegija1 3941 630-1484364531-2
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija342305127683-88
Vilniaus verslo kolegija167261-36-36
Iš viso kolegijose4 4284 664-55 7214 825197
IŠ VISO13 65411 894158 6178 50919

*į LAMA BPO pateiktus duomenis neįeina tiesiogiai į aukštąsias mokyklas priimtųjų skaičius.

 

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) kviečiamųjų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaPakviestųjų į vf vietas sk.
Universitetai
1.Vilniaus universitetasTeisė

258

2.Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos246
3.Vilniaus universitetasEkonomika207
4.Vilniaus universitetasMedicina178
5.Vilniaus universitetasPolitikos mokslai177
6.Vilniaus Gedimino technikos universitetasKūrybinės industrijos137
7.Vilniaus universitetasProgramų sistemos128
8.Lietuvos sveikatos mokslų universitetasVeterinarinė medicina120
9.Vytauto Didžiojo universitetasPsichologija119
10Vilniaus universitetasPsichologija114

Kolegijos

1.Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas181
2.Vilniaus kolegijaProgramų sistemos90
3.Vilniaus kolegijaReklamos vadyba82
4.Kauno kolegijaLogistika81
5.Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga79
6.Vilniaus kolegijaRyšiai su visuomene77
7.Vilniaus kolegijaBuhalterinė apskaita66
8.Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas65
9.Kauno kolegijaBendrosios praktikos slauga61
10.Kauno kolegijaKosmetologija60

Spausdinimui

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. info@lamabpo.lt

atstovas.spaudai@lamabpo.lt

 

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt

Lieka diena iki prašymų studijuoti teikimo pabaigos

By | Naujienos | No Comments

2020-08-17

Primename, kad iki rugpjūčio 18 d. 12 val. stojantieji į Lietuvos aukštąsias mokyklas dar gali registruoti pagrindinio priėmimo prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Pagrindinio priėmimo rezultatus stojantieji sužinos rugpjūčio 22 d. Studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti nuo rugpjūčio 24 d. iki rugpjūčio 26 d.

Kaip įprasta, pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu stojantysis į prašymą gali įtraukti iki 9 pageidavimų, kuriuos, atsižvelgiant į brandos egzaminų rezultatus, galima papildyti ar išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį.

Šiuo metu Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje daugiau kaip 28 tūkst. asmenų pateikė pagrindinio priėmimo pirmojo etapo pageidavimus iš jų 22,5 tūkst. galės dalyvauti konkursuose dėl valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų studijų vietų.

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

Kuo šiuo metu gyvena stojantieji?

By | Naujienos | No Comments

2020-07-24

Šių metų priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas neeilinis ir kupinas gerų žinių stojantiesiems: nustatyti lankstesni minimalūs reikalavimai, daugiau skirta valstybės finansuojamų studijų vietų ir stipendijų. Metai palankūs tiek šiemet brandos atestatus gausiantiems abiturientams, tiek studentams, svarstantiems apie perstojimo galimybes. Vis tik pandemija sujaukė apie mokslus užsienyje svajojančių abiturientų planus ir dėl mažėjančių galimybių įsidarbinti susiaurino baigiančiųjų studijas darbo paieškas. Anot Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidento Eigirdo Sarkano, tikėtina, kad visa susiklosčiusi situacija gali paskatinti dar daugiau asmenų rinktis mokslus Lietuvoje.

Pandemija pakoregavo stojančiųjų planus

Likus kiek daugiau nei trims savaitėms iki prašymų registravimo pabaigos, Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje užsiregistravo per 25,8 tūkst. stojančiųjų. Vis tik šių metų abiturientai registruoti prašymų neskuba – iš daugiau nei 26 tūkst. šiemetinių abiturientų, kol kas užsiregistravo tik 8,5 tūkst. norinčių įgyti aukštąjį išsilavinimą. Nors teikti prašymus ir juose įtrauktus pageidavimus koreguoti galima viso pagrindinio priėmimo metu, t. y., iki rugpjūčio 18 d. 12 val., E. Sarkanas įsitikinęs, kad abiturientai dar laukia egzaminų rezultatų.

„Šiemet pagrindinis priėmimo etapas pasibaigs mėnesiu vėliau negu įprastai, abiturientams vis dar vyksta brandos egzaminų sesija, visi laukia savo rezultatų, tai labai natūrali situacija atsižvelgiant į visas susiklosčiusias aplinkybes šiais metais“, – įsitikinęs LSS prezidentas.

Anot Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) prezidentės Saros Aškinytės, aiškiai žinantys, kokių studijų nori, jau ruošiasi ateičiai, pildo stojimams reikalingus dokumentus. Vis tik kai kurie abiturientai jau atsisakė studijų užsienyje, tad šiuo metu permąsto savo ateities planus. „Dalis abiturientų dar nėra apsisprendę. Padėtis pasaulyje tikrai pakoregavo moksleivių pasirinkimus, kilo daug nežinomybės“, – komentuoja S. Aškinytė.

Šių metų stojančiųjų situacija neeilinė ir, nors prognozuoti priėmimo eigą ir rezultatus labai sudėtinga, E. Sarkano nuomone, pandemijos poveikis tikrai bus juntamas. Į užsienio aukštąsias mokyklas svarstę stoti asmenys susiduria su dvejonėmis, mat, stebėdami, kas vyksta pasaulyje, turės pakoreguoti savo planus. Mokslus baigiantys absolventai susidurs su darbo paieškos problemomis, tad tikėtina, kad rinksis dar vienas studijas.

„Dėl su sveikata susijusių grėsmių stojantieji galėtų atsisakyti šiemet stoti į užsienio aukštąsias mokyklas ir pasirinkti Lietuvos aukštąją mokyklą arba tiesiog rinktis taip vadinamą “gap year”. Kita pandemijos pasekmė susijusi su darbo netekimu arba darbo paieškomis, ypatingai po bakalauro studijų. Matome, jog nedarbas yra padidėjęs, darbo paieškos taip pat gali užtrukti ilgiau, ypač, kai kalbama apie galimą ekonominę krizę. Visa tai gali lemti tai, kad daugiau žmonių rinksis tęsti mokslus magistrantūroje, galbūt rinksis antrą bakalaurą ar profesines studijas“, – mąsto E. Sarkanas.

Metai palankūs tiek abiturientams, tiek svarstantiems perstoti

Sarkanas pripažįsta, jog šiemet galimybių įstoti į aukštąsias mokyklas yra gerokai daugiau. Rugpjūčio 28 d. prasidėjus papildomam priėmimui likusios valstybės finansuojamos vietos bus perskirstytos atsižvelgiant tiek į valstybės poreikį, tiek į pagrindiniame priėmime dalyvavusių stojančiųjų pageidavimų skaičių atskirose kryptyse. Tad šiemet bus didelė galimybė įstoti visiems įveikusiems mažiausio konkursinio balo kartelę.

„Galima pasidžiaugti, kad ir į mūsų kelių pastarųjų metų raginimus skirstyti valstybės finansuojamas vietas ne tik pagal valstybės poreikį, tačiau ir pagal asmeninį būsimų studentų lūkestį buvo atsižvelgta. Matome, jog šiais metais buvo rastas balansas, todėl valstybės finansuojamų studijų vietų panaudojimas turėtų būti gerokai efektyvesnis“, – svarsto E. Sarkanas.

Šių metų galimybes patys moksleiviai taip pat vertina teigiamai. Tai abiturientams suteikia didesnių vilčių įstoti į norimą studijų programą. Negana to, tokia palanki situacija atsiliepia ir egzaminus laikančiųjų emocinei sveikatai, jie patiria mažiau jaudulio ir nerimo dėl ateities. „Džiaugiamės, kad aukštasis mokslas tampa prieinamesnis, kad moksleiviai gali svarstyti ir rinktis jiems patinkančias studijas, nebėra itin didelio spaudimo, todėl moksleiviai patiria mažiau streso. Tai tikrai žingsniai į priekį“, – šių metų galimybes vertina S. Aškinytė.

Suklusti turėtų ne tik brandos atestatų dar laukiantys abiturientai, bet ir jau studijuojantys, tačiau svarstantys apie galimybę perstoti į kitą studijų programą. LSS prezidento įsitikinimu, šie metai atveria gerokai daugiau galimybių, tad tai yra puiki proga pasinaudoti palankia situacija.

„Pats asmeniškai raginu studentus pasinaudoti šia galimybe. Jeigu studentas nesirinks visiškai kitos studijų srities, tai aukštosios mokyklos turėtų sudaryti galimybę užsiskaityti visus ar bent jau dalį išklausytų kreditų ir tokiu atveju studentams nereikėtų pradėti savo studijų vėl iš naujo ir galimai prarasti vienerių ar dvejų metų“, – aiškina E. Sarkanas.

Pasklidus žiniai apie 300 eurų stipendijas, kurios numatytos 585 į valstybės finansuojamas vietas įstojusiems aukštųjų mokyklų pedagogikos studentams, ugdymo mokslų studijų programas renkasi gerokai daugiau stojančiųjų, nei pernai. Jau dabar motyvaciniams pokalbiams dėl pedagogikos specialybių užsiregistravo 1,7 tūkst. kandidatų. Iš jų beveik 1 tūkst. įvertinti teigiamai. Tiesa, kiek vėliau Vyriausybė priėmė sprendimą 200 eurų stipendijas mokėti ir 130 žemės ūkio mokslus studijuosiančių studentų, 430 stipendijų informatikos, inžinerijos, technologijų ir gyvybės mokslų studentų.

Tikėtina, kad ugdymo mokslų studijų programas pasirinkusiųjų skaičiai dar augs, mat motyvacijos vertinimas vyks iki rugpjūčio 14 d., o jam registruotis galima likus ne mažiau kaip 24 val. iki pasirinktos motyvacijos vertinimo datos. Vis dėlto, E. Sarkanas šiuos skaičius vertina atsargiai.

„Yra tam tikrų sričių, pavyzdžiui, pedagogų rengimas, kurioje situacija yra kritinė, ir papildomos tikslinės stipendijos turėtų atnešti gerų rezultatų. Vis dėlto, šį žingsnį taip pat reikėtų vertinti atsargiai, nes svarbu ne tik būsimų studentų kiekis, tačiau ir gerų sąlygų kūrimas jau baigus studijas ir pradedant dirbti mokyklose“, – atkreipia dėmesį LSS prezidentas.

Svarbiausia pasirinkti sau tinkamą kelią

Mokyklą baigusiems jaunuoliams rinktis studijas neretai yra nemenkas iššūkis. Vis dėlto, svarbiausia studijas rinktis toje srityje, kuri nuoširdžiai domina, pataria studentus puikiai pažįstantis E. Sarkanas. Šių laikų jaunimas aktyvus ir žingeidus, tad sukaupta patirtis savanorystėje ar kitose veiklose gali pasitarnauti ir renkantis tolesnį kelią.  Vis tik net ir tiksliai žinantiems, kur nori studijuoti, visada pravartu pasidomėti, kas laukia studijų metu ir po jų.

„Prieš renkantis studijas svarbu pasidomėti ateities perspektyvomis, galimybėmis ir, svarbiausia, studijas rinktis patiems, o ne vadovautis tėvų bei draugų patarimais. Tai tikrai nereiškia, kad reikia „užsikimšti ausis“ ir nieko neklausyti, tačiau neretai tokie patarimai virsta tam tikru spaudimu, kuris turi savo pasekmes studijų metu. Galiausiai, prieš renkantis bet kokias studijas būtina įvertinti, kokia yra tų studijų kokybė. Norint, jog studijos netaptų nusivylimu, reikia įdėti nemažai pastangų prieš jas renkantis“, – akcentuoja E. Sarkanas.

Išsirinkus norimas studijas belieka užsiregistruoti Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje, kurioje svarbu teisingai ir laiku užpildyti prašymą. Kadangi siunčiamas tik vienas kvietimas studijuoti, pirmuoju pageidavimu stojantysis turi įtraukti labiausiai norimą studijų programą su pasirinktu finansavimo šaltiniu ir atitinkamai pagal svarbą išrikiuoti kitus pageidavimus. Jų pagrindinio priėmimo metu galima įtraukti ne daugiau kaip 9.

Registruotis ir į prašymą įtrauktus pageidavimus pildyti, išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį galima iki pat pagrindinio priėmimo prašymų teikimo pabaigos, t. y. iki rugpjūčio 18 d. 12 val. Nespėjusieji jame sudalyvauti, nuo rugpjūčio 28 d. iki rugpjūčio 31 d. galės teikti prašymus papildomame priėmime. Šiame etape taip pat numatytas ir motyvacijos vertinimas tiems, kurie jame nedalyvavo pagrindinio priėmimo metu.

Pageidaujantiems studijuoti ugdymo mokslus prasideda motyvacijos vertinimas

By | Naujienos | No Comments

2020-06-07

Šią savaitę 60 stojančiųjų dalyvaus motyvacijos vertinime, kuris reikalingas stojant į ugdymo mokslų studijų programas. Kitaip nei anksčiau jis bus vykdomas nuotoliniu būdu ir jį sudarys viena dalis – motyvacinis pokalbis. Jo metu siekiama įvertinti stojančiojo profesinės veiklos pasirinkimo motyvus, turimą patirtį, asmenines savybes ir vertybines nuostatas.

Šiemet motyvacijos vertinimas truks beveik visą prašymų teikimo laikotarpį – iki rugpjūčio 14 d. Į savo prašymą Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje įtraukęs ugdymo mokslų studijų programą stojantysis turi pasirinkti tinkamą motyvacijos vertinimo datą iš jam per artimiausias dvi savaites siūlomų dienų. Motyvacijos vertinimui galima registruotis ne vėliau kaip 24 val. iki pasirinktos motyvacijos vertinimo datos.

Apie rezultatus stojantieji bus informuoti tiek Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje, tiek elektroniniu paštu tą pačią motyvacijos vertinimo dieną. Motyvacijos vertinimą praėjusiems stojantiesiems elektroniniu paštu taip pat bus išsiųsti ir pažymėjimai apie jų teigiamą motyvaciją. Primename, kad pretenduoti į bet kurią ugdymo programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, gali tik teigiamą motyvacijos įvertinimą gavę stojantieji.

Praėjusią savaitę, birželio 3 d., Vyriausybė posėdyje pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teiktai iniciatyvai, kuria siekiama skatinti gabius ir motyvuotus stojančiuosius rinktis pedagogo profesiją. 300 eurų stipendijas kas mėnesį gaus visi 2020 m. įstojusieji į valstybės finansuojamas pedagoginių studijų vietas. Stipendijas gaus studentai, kurie studijuoja be skolų.

Planuojama, kad nuo šių metų rudens tokios stipendijos būtų mokamos 845 pedagogines studijas pasirinkusiems asmenims: 585 įstojusiems į bakalauro studijas, 210 įstojusių į pedagogikos profesines studijas ir 50 pasirinkusių pedagogikos gretutines studijas. 2020-aisiais būsimųjų pedagogų stipendijoms numatoma skirti per 1 mln. eurų.

Šiuo metu motyvacijos vertinimui iš viso užsiregistravo 514 stojančiųjų. Praėjusiais metais motyvacijos vertinime, kurį sudarė ir apklausa raštu, ir pokalbis, dalyvavo 760 stojančiųjų. Iš jų teigiamą įvertinimą gavo 703 asmenys, o studijų sutartis sudarė ir mokslus pradėjo 429 studentai.

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

Prasidėjo priėmimas į šalies universitetus ir kolegijas

By | Naujienos | No Comments

2020-06-01

Nuo šiandien prasideda visą vasarą truksiantis bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Norintys jame dalyvauti kviečiami teikti prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), jungiantis per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) tinklalapį. Šiemet studijų programas siūlys 17 universitetų ir 19 kolegijų. Kitaip negu įprasta, priėmimą sudarys du etapai: pagrindinis ir papildomas.

„Šie metai stojantiesiems bus išskirtinai palankūs gauti valstybės finansavimą pasirinktoms studijoms, nes valstybė pirmosios pakopos ir vientisosioms studijoms skyrė net 16,4 tūkst. vietų (2019 m. – 13 tūkst.) ir dar 130 studijų stipendijų, Vidaus reikalų ministerija skyrė tikslinių vietų Policijos veiklos ir kitoms studijų programoms, būsimi mokytojai gaus 300 eurų stipendijas“, – sako LAMA BPO prezidentas Pranas Žiliukas.

Pagrindinio priėmimo prašymus stojantieji gali registruoti iki rugpjūčio 18 d. 12 val. Visą šį laikotarpį, atsižvelgiant į brandos egzaminų rezultatus, į prašymą įtrauktus pageidavimus galima pildyti, išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Šio etapo rezultatus stojantieji sužinos rugpjūčio 22 d. Studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti nuo rugpjūčio 24 d. iki rugpjūčio 26 d.

Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas šiemet vyks nuo birželio 8 d. Kitaip nei anksčiau jis bus vykdomas nuotoliniu būdu ir jį sudarys viena dalis – pokalbis. Stojamųjų egzaminų sesija, pretenduojantiems stoti į menų studijas, nuo birželio 25 d. vyks nuotoliniu būdu, o nuo liepos 20 d. bus organizuojami egzaminai tvarkaraštyje nurodytose vietose. Kaip ir iki šiol, pretenduoti tiek į bet kurią ugdymo programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, tiek į meno krypčių studijų programas gali tik teigiamą įvertinimą gavę stojantieji.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, nuo rugpjūčio 28 d. iki rugpjūčio 31 d. norintieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomame priėmime. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik pagrindinio priėmimo metu nesudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Šiuo laikotarpiu taip pat numatytas ir motyvacijos vertinimas tiems, kurie jame nedalyvavo pagrindinio priėmimo metu. Kvietimų studijuoti stojantieji sulauks rugsėjo 4 d.

Primename, kad stojamojo balo kartelė valstybės finansuojamoms vietoms išlaikoma tokia pat, kaip pernai – minimalus konkursinis balas stojant į universitetus turi būti ne mažesnis kaip 5,4, į kolegijas – 4,3. Abiturientai, pretenduojantys stoti į valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę bent tris brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) bei matematikos. Visų jų minimali išlaikymo riba – 16 balų, išskyrus stojantiems į menų studijų krypčių grupės studijų programas, kuriems matematikos egzamino laikyti nereikia.

Skaičiuojamas bus ir mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkis. Į universitetus galės būti priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, bus ne mažesnis negu 7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6.

 

Pagrindinis priėmimasPrašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas.

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2020-06-01 – 2020-08-18 12 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas2020-08-22 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose2020-08-24 8 val. – 2020-08-26 17 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas2020-08-24 8 val. – 2020-08-26 24 val.

 

 Papildomas priėmimasPrašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas.

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2020-08-28 – 2020-08-31 14 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas2020-09-04 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose2020-09-05 8 val. – 2020-09-07 17 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas2020-09-04 15 val. – 2020-09-07 24 val.

 

Stojamųjų egzaminų sesija*Egzaminai tvarkaraštyje nurodytose vietose2020-07-20 – 2020-08-14
Nuotoliniu būdu organizuojami egzaminai2020-06-25 – 2020-08-14
Rezultatų paskelbimasIki 2020-08-14
Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimasNuotolinis vertinimas prašymų teikimo laikotarpiu2020-06-08 – 2020-08-14

2020-08-28–2020-08-31

* – Jei papildomo priėmimo metu atsirastų poreikis, gali būti organizuojama trumpa stojamųjų egzaminų sesija.

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.