Kategorija

Uncategorized

Pageidaujantiems studijuoti ugdymo mokslus prasideda motyvacijos vertinimas

By | Uncategorized | No Comments

2022-06-13

Nuo birželio 13 d. iki liepos 23 d. vyks stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas. Jo metu siekiama įvertinti stojančiojo profesinės veiklos pasirinkimo motyvus, turimą patirtį, asmenines savybes ir vertybines nuostatas. Pretenduoti į bet kurią ugdymo programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, gali tik teigiamai įvertinti stojantieji.

Į savo prašymą Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) įtraukęs ugdymo mokslų studijų programą stojantysis turi pasirinkti jam tinkamą motyvacijos vertinimo dieną (detali informacija dėl prisijungimo motyvacijos vertinimo pokalbiui nuotoliniu būdu stojančiajam bus išsiųsta el. paštu likus ne mažiau kaip 12 val. iki motyvacijos vertinimo). Apie rezultatus stojantieji bus informuoti tiek BPIS, tiek elektroniniu paštu.

Šiuo metu motyvacijos vertinimui jau užsiregistravo 885 stojantieji. Praėjusiais metais bendrojo priėmimo metu motyvacijos vertinime dalyvavo iš viso 1 546 stojantieji. Studijų sutartis pedagogo kvalifikaciją teikiančiose studijų programose 2021 m. sudarė 989 studentai, iš jų – 626 dėl valstybės finansuojamų vietų.

Jei prieš teikdami prašymą norite gauti daugiau informacijos, pasinaudokite priėmimo sistemos (BPIS) vedliu į aukštąsias mokyklas: https://bakalauras.lamabpo.lt/bakalauro-ir-vientisosios-studijos/stojantiesiems-2022/pagalba-pildant-prasyma/.

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://bakalauras.lamabpo.lt/.

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Prasideda stojamųjų egzaminų sesija

By | Uncategorized | No Comments

2022-06-13

Norintieji stoti į meno studijų krypčių grupės programas kviečiami teikti prašymus ir dalyvauti stojamųjų egzaminų sesijoje, kuri vyks nuo birželio 13 iki liepos 22 dienos. Rezultatai bus skelbiami iki liepos 24 dienos.

Prašymai dalyvauti stojamųjų egzaminų sesijoje teikiami per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) tinklalapį, prisijungiant prie Bendrojo priėmimo informacinės sistemos (BPIS). Stojamųjų egzaminų tvarkaraščiai skelbiami LAMA BPO tinklalapyje. Stojamieji egzaminai vyksta aukštosiose mokyklose, jie organizuojami kiekvienai menų studijų programai.

Asmeniui, užsiregistravusiam sistemoje ir į savo prašymą įtraukusiam meno studijų krypties programą, skiltyje „Stojamieji egzaminai“ bus priskiriami visi egzaminai, kuriuos reikia išlaikyti norint pretenduoti į pasirinktas studijų programas.

Į prašymą įtraukti meno studijų krypčių grupės studijų programas, į kurias numatyta laikyti egzaminus, galima likus ne mažiau kaip 24 val. iki stojamojo egzamino pradžios. Atkreipiame dėmesį, kad jaunuoliai, dalyvavę pavasario stojamųjų egzaminų sesijoje ir neišlaikę stojamojo egzamino, jo perlaikyti pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu nebegalės, tačiau galės pretenduoti į kitas menų studijų programas.

Jei prieš teikdami prašymą norite gauti daugiau informacijos, pasinaudokite priėmimo sistemos (BPIS) vedliu į aukštąsias mokyklas: https://bakalauras.lamabpo.lt/bakalauro-ir-vientisosios-studijos/stojantiesiems-2022/pagalba-pildant-prasyma/.

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://bakalauras.lamabpo.lt/.

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Prasidėjo bendrasis priėmimas į universitetus ir kolegijas

By | Uncategorized | No Comments

2022-06-01

Nuo šiandien norintieji stoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas kviečiami teikti prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), jungiantis per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) tinklalapį. Šiemet studijų programas siūlo 16 universitetų ir 18 kolegijų. Valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai – 12,7 tūkst. pirmakursių: 8,4 tūkst. į universitetus, 4,3 tūkst. į kolegijas.

Priėmimą sudaro du etapai: pagrindinis ir papildomas. Pagrindinio priėmimo prašymus stojantieji gali registruoti iki liepos 25 d. 12 valandos. Visą šį laikotarpį, atsižvelgiant į brandos egzaminų rezultatus, į prašymą įtrauktus pageidavimus galima pildyti, išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Šio etapo rezultatai bus skelbiami liepos 29 d. iki 12 val. Studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti tiek elektroniniu būdu (nuo liepos 29 d. 15 val.), tiek atvykus į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 1 d. 9 val.) iki rugpjūčio 2 d. 17 val.

Pagrindinio priėmimo metu nuo birželio 13 d. iki liepos 23 d. vyks stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas. Nuo birželio 13 d. iki liepos 22 d. norintieji stoti į menų studijas turės galimybę dalyvauti stojamųjų egzaminų sesijoje. Kaip ir iki šiol, pretenduoti tiek į bet kurią ugdymo programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, tiek į meno krypčių studijų programas gali tik teigiamą įvertinimą gavę stojantieji.

Šių metų naujovė – Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje vyks priėmimas į trumposios pakopos studijų programas šalies kolegijose. Į šias studijas galės pretenduoti asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba profesinę kvalifikaciją. Šiemet stojantieji bus priimami į informatikos inžinerijos ir programų sistemų studijų krypčių programas. Preliminariai šioms studijoms numatytos 55 valstybės finansuojamos vietos.

Nuo rugpjūčio 3 d. iki 5 d. stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomame priėmime. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik pagrindinio priėmimo metu nesudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Šiuo laikotarpiu taip pat numatytas ir motyvacijos vertinimas tiems, kurie jame nedalyvavo pagrindinio priėmimo metu. Kvietimų studijuoti stojantieji sulauks rugpjūčio 10 d. Studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti elektroniniu būdu (nuo rugpjūčio 10 d. 15 val.) arba atvykus į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 11 d. 8 val.) iki rugpjūčio 12 d. 17 val.

Primename, kad 2022 m. stojantiesiems į aukštąsias mokyklas minimalieji reikalavimai nesikeičia. Kaip ir pernai, norint pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, abiturientai turi būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir laisvai pasirenkamo dalyko. Stojantiesiems į menų studijų krypčių grupės studijų programas taikoma išimtis – jiems matematikos egzamino laikyti nebūtina. Kaip ir anksčiau, stojant į aukštąsias mokyklas bus skaičiuojamas mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkis. Į universitetus galės būti priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis bus ne mažesnis negu 7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6. Nesikeičia ir mažiausias stojamasis konkursinis balas. Stojant į universitetus jis turi būti ne mažesnis kaip 5,4, į kolegijų valstybės finansuojamas vietas – 4,3.

Prieš teikdami prašymą susipažinkite su priėmimo sistemos (BPIS) vedliu į aukštąsias mokyklas: https://bakalauras.lamabpo.lt/bakalauro-ir-vientisosios-studijos/stojantiesiems-2022/pagalba-pildant-prasyma/

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://bakalauras.lamabpo.lt/.

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Aktuali informacija studentams su negalia apie jiems priklausančias finansines išmokas

By | Uncategorized | No Comments

2022-05-17

Siekiant pagerinti asmenų su negalia aukštojo mokslo paslaugų prieinamumui, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NRD) ir Valstybinis studijų fondas (VSF) studentams su negalia teikia įvairaus pobūdžio finansinę pagalbą.

Kokios paramos rūšys teikiamos:

  • Išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti
  • Išmokos studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti
  • Tikslinės išmokos
  • Socialinės stipendijos
  • Atleidimas nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo
  • Atleidimas nuo studijų kainos grąžinimo

Dėl paramos, priklausomai nuo jos rūšies, prašymą reikia teikti Neįgaliųjų reikalų departamentui (NRD) arba Valstybiniam studijų fondui (VSF). Išsamią informaciją apie neįgaliems studentams skiriamą paramą, jos rūšis, kas gali gauti ir kas negali gauti paramos, kaip pateikti prašymą, rasite čia: https://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2022/05/Paramos-studentams-turintiems-negalia-rusys-ir-salygos.pdf

Konkursinio balo skaičiavimas

By | Uncategorized | No Comments

Konkursinio balo skaičiavimas

• Pirmoji dedamoji – brandos atestato dviejų dalykų brandos egzaminų įvertinimų arba metinių pažymių aritmetinis vidurkis, svertinis koeficientas – 0,3; vertinami dalykai parenkami iš studijų krypčiai nustatyto dalykų sąrašo;
• Antroji dedamoji – IV lygio kvalifikacijos kompetencijų teorijos ir praktikos darbo įvertinimų vidurkis (galutinis įvertinimas) arba stojamojo testo įvertinimas, svertinis koeficientas – 0,5;
• Trečioji dedamoji – kitų pasiekimų įvertinimas. Vertinama studijų kryptį atitinkanti profesinė patirtis: ne trumpesnė nei 2 metų patirtis prilyginama 10 balų, ne trumpesnė nei 1 metų – 5 balams. Trumpesnė nei 1 metų profesinė patirtis nevertinama. Šios dedamosios svertinis koeficientas – 0,2.

Konkursinio balo dedamosios ir jų svertiniai koeficientai

Studijų  kryptisKonkursinio balo dedamosios, svertinis koeficientas
Pirmoji dedamojiAntroji dedamojiTrečioji dedamoji
0,30,50,2
Informatikos inžinerijaMatematika arba fizika, arba chemija, arba informacinės technologijosIV lygio kvalifikacijos kompetencijų teorijos ir praktikos darbo įvertinimų vidurkis  arba stojamasis testas

 

Kiti pasiekimai

 

Programų sistemos

 

Turizmas ir poilsisIstorija arba geografija, arba biologija, arba užsienio kalba
* Studijų krypčių sąrašas parengtas vadovaujantis Suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose gali būti vykdomos trumposios studijos, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-1065 „Dėl suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose gali būti vykdomos trumposios studijos, sąrašo patvirtinimo“.

 

 

 

 

Priėmimo datos

By | Uncategorized | No Comments
Pagrindinis priėmimasPrašymų priimti studijuoti į trumposios pakopos studijas registravimas.

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, profesinio mokymo programos baigimo, stojamojo testo, profesinės patirties vertinimas,  kitų dokumentų elektroninis pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2022-06-01 – 2022-07-25 12 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas2022-07-29 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose2022-08-01 9 val. – 2022-08-02 17 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas2022-07-29 15 val. – 2022-08-02 17 val.

 

Stojamieji egzaminai

By | Uncategorized | No Comments

Stojamasis testas

Stojamojo testo reikalavimus nustato kolegijos, vykdančios atitinkamos studijų krypties studijų programas. Jeigu stojantysis jau yra įgijęs IV lygio profesinę kvalifikaciją ir ji atitinka pasirinktos studijuoti studijų programos pagrindinę arba gretutinę švietimo sritį, jam stojamojo testo laikyti nereikia. Pasirinkus pageidaujamą studijų programą, stojančiajam informacinė sistema pasiūlo stojamojo testo laikymo datas ir vietas. Stojančiojo testo pagal pasirinktą studijų kryptį rezultatus dešimtbalėje skalėje įvertina kolegija, į kurią pirmuoju pageidavimu pretenduoja stojantysis.

 

Priėmimo galimybės

By | Uncategorized | No Comments

Priėmimo galimybės

Trumposios studijos – aukštojo mokslo studijų pakopa profesinei kvalifikacijai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį įgyti. Trumposios pakopos studijas vykdo kolegijos, vadovaudamosi švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamu suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose gali būti vykdomos trumposios studijos, sąrašu. Trumposios pakopos programos apimtis gali būti 90 arba 120 (studijų krypties (krypčių) apraše nustatytais atvejais) studijų kreditų. Pagal trumpųjų studijų programą numatytai studentų praktikai realioje darbo vietoje, skiriama atitinkamai 30 arba 40 kreditų.

Į aukštosios mokyklos trumposios pakopos studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba profesinę kvalifikaciją, įgytą pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros ketvirtąjį lygį atitinkančią profesinio mokymo programą, atsižvelgiant į mokymosi pasiekimus ir kitus aukštosios mokyklos nustatytus kriterijus, įvertinus profesinių standartų ir studijų krypties aprašų reikalavimus (Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 str. 2 dalis).

Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinė eilė sudaroma švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, įvertinus valstybinių aukštųjų mokyklų siūlymus, ir paskelbiama kiekvienais metais iki gruodžio 1 dienos, likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki priėmimo į aukštąsias mokyklas pradžios reikalavimus (Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77 str. 1 dalis).

Šiemet studentai priimami į informatikos inžinerijos, programų sistemų ir turizmo ir poilsio studijų krypčių grupių studijų programas. Iš viso joms skirtos 55 valstybės finansuojamos studijų vietos.

Ką gausite iš trumpųjų studijų

Trumposios pakopos studijų metu įgyta kvalifikacija suteikia teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas pagal koleginių studijų programas. Šios 1,5-2 metų studijos ypač patrauklios profesinio mokymo įstaigų absolventams, nes jas užbaigus ir vėliau stojant į profesinio bakalauro programas, jose nereikės studijuoti visus 3 metus (dalis studijų dalykų bus įskaityti iš trumposios pakopos studijų). Šios pakopos studijos – tai kelias į aukštąjį mokslą, kuris leidžia rinktis trumpesnes studijas ir greičiau pradėti karjerą.

Stipendijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka trumposios pakopos studentai gali gauti skatinamąsias ir socialines stipendijas.

 

Kaip nepasiklysti renkantis specialybę: profesijos, kurių reikės ateityje

By | Uncategorized | No Comments

2022-05-05

Artėja laikas, kai abiturientams teks rinktis, ką gi jie veiks baigus mokyklą. Jau mažiau nei mėnuo beliko iki bendrojo priėmimo į aukštąsias ir profesinio mokymo įstaigas pradžios, kuris startuos birželio 1 dieną. Studijų ir mokymo programų pasirinkimas tiek universitetuose ir kolegijose, tiek profesinio mokymo įstaigose – išties gausus, tačiau jų patrauklumas ir aktualumas darbo rinkoje labai netolygus. Vienos profesijos tik atsiranda, kitos sensta ir nyksta. Tad kaip neapsirikti renkantis sau studijų kryptį ir kokių specialistų poreikis išliks artimiausiu metu, kalbamės su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Talentų plėtros komandos vadovu Vydūnas Trapinsku.

 Kokių profesijų poreikis šiuo metu labiausiai juntamas darbo rinkoje?

– Labiausiai trūksta informacijos ir ryšių technologijų (IRT), inžinerinės pramonės, gyvybės mokslų (biotechnologijų) krypčių specialistų. Jeigu nagrinėjant pagal konkrečias programas, tai aktualios praktiškai visos IRT, inžinerijos krypčių, susijusios su inžinerine pramone, programos: elektronika, mechatronika, automatika, robotika, gamybos inžinerija.

Reikalingiausi specialistai pagal gyvybės mokslų studijų programas: biomechanika, bioinformatika, molekulinė biotechnologija (nauja studijų programa), biotechnologijos.

Kartu jaučiamas ir automatizavimo specialistų trūkumas, pavyzdžiui, verslo skaitmenizavimo vadybos studijų programa su stipria vadybine kryptimi, ar informacinių sistemų inžinerija su stipriu IT sistemų supratimo pagrindu. Įmonėms automatizuojant ir skaitmenizuojant procesus tokie specialistai sugeba atliepti tiek IT, tiek verslo poreikius, nes supranta abi kalbas, geba parinkti geriausius sprendimus.

– Ar panaši situacija išliks ir ateinančius 3–4 metus, kai dabartiniai abiturientai baigs studijas?

– Taip, panaši situacija tikrai išliks ir per ateinančius metus. Pastaruosius metus šie poreikiai yra transliuojami ir šių specialistų stygius jaučiamas jau dabar, o ateityje atsinaujinančioje pramonėje jis išliks tik didesnis, nes stojančiųjų skaičius į minėtas specialybes nėra didėjantis.

– Gal būt galima būtų įžvelgti, kokių specialistų poreikis išaugs po 3–4 metų, kai dabartiniai abiturientai baigs studijas, ir kad baigę studijas jie galėtų nesunkiai įsidarbinti?

– Duomenų analitikų, dirbtinio intelekto, verslo procesų automatizavimo, gamybos automatizavimo, robotikos, mechatronikos, kibernetinio saugumo, IT produktų vadovų, kokybės technikų. Specialistai, kurie vis daugiau turės susidurti su duomenimis, nagrinėti juos ir priimti bei pasiūlyti verslui atitinkamus sprendimus. Tai glaudžiai siesis ir su automatizavimu, kurio sprendimai irgi atsirems į duomenis, tačiau kartu reikia ir specialistų, išmanančių patį automatizavimo procesą – kokius įrankius geriausia naudoti, diegti. Gamybos sektoriuje prie to veda robotikos, mechatronikos ir gamybos automatizavimo specialistai. Kituose sektoriuose – verslo procesų analitikai ir robotizuotų procesų ir automatizavimo specialistai.

– Ar darbdaviai geriau vertina siauros specializacijos specialistą, ar geriau turėti daugiau kompetencijų?

– Darbdaviai ypač pasigenda bendrųjų gebėjimų iš abiturientų: projektų valdymas, komunikacija, pokyčių valdymas, laiko planavimas. Būtina šias kompetencijas įgyti, kelti ne tik studijų metu, bet ir užklasinėje veikloje, pavyzdžiui, savanoriaujant, atliekant praktikas skirtingose įmonėse, pradedant dirbti ne visu etatu. Taip pat specialistai, išmanantys skirtingas sritis, šiuo metu turi ypatingą vertę. Dėl anksčiau minėtų automatizavimo tendencijų ir vykstančios ekonomikos transformacijos, kuri apjungia skirtingų krypčių mokslą. Pavyzdžiui, IT + analitika, medicina + IT, inžinerija + IT, teisė + IT ir pan. Nebeužtenka žinoti tik vienos srities, reikia specialistų, kurie galėtų apjungti skirtingose srityse dirbančius specialistus ir kartu padėti rasti sprendimus.

– Ar tikėtina, kad dar labiau išaugs technologinių specialybių ir IT specialistų poreikis? O gal per tą laikotarpį (3–4 metų) darbo rinka užsipildys šiais specialistais?

– Tikrai neužsipildys ir specialistų poreikis tik didės. Vykstant ekonomikos transformacijai ir skirtingiems sektoriams diegiant vis daugiau automatizavimo sprendimų, IT sprendimų, paslaugų sektoriuose irgi pereinant prie IT sprendimų aptarnaujant klientus – vis daugiau reikės IT specialistų, kurie gebėtų kurti šiuos sprendimus, o vėliau ir juos palaikyti bei adaptuoti.

– Ką patartumėte jauniems žmonėms, kurie norėtų tapti sėkmingais specialistais ir geidžiamais darbo rinkoje?

– Smalsumas, žingeidumas ir noras nuolat kelti savo kompetenciją bei išmokti naujų dalykų yra raktas į sėkmę bei konkurencinis pranašumas darbo rinkoje. Ir būtinai reikia gerai mokėti anglų kalbą. Tai atvers dar didesnes galimybes darbo rinkoje.