Papildomi balai skiriami už dalyvavimą  ilgalaikėje jaunimo  tarptautinėje savanoriškoje veikloje arba nacionalinėje Jaunimo savanoriškoje tarnyboje

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2021 m. lapkričio 30 d. patvirtino įsakymą ,,Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2022 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriame numatyta skirti papildomų balų už dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje, tarptautinėje savanoriškoje veikloje.

0,25 papildomo balo suteikiama tik už dalyvavimą vienoje iš trijų konkrečių savanoriškos tarnybos programų. 2022 m. papildomu kriterijumi pripažįstamos šios programos:

  • 3 ir daugiau mėnesių tarptautinė savanoriška veikla pagal programą  „Europos solidarumo korpusas“. Tarptautinė jaunimo savanoriška veikla reglamentuojama 2021 m. gegužės 20 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2021/888, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso programa  ir programos „Europos solidarumo korpusas“ vadovu. Pretenduojant į papildomą 0,25 balą pateikiamas Youthpass pažymėjimas;
  • 3 ir daugiau mėnesių savanorystė Jaunimo savanoriškos tarnybos (toliau – JST) programos projekte „JUDAM“ pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“. Pretenduojant į papildomą 0,25 balą pateikiamas JST pažymėjimas.
  • ne mažiau nei 6 mėn. ir 35 val./ mėn. trukmės Jaunimo savanoriška tarnyba pagal 2018 m. birželio 22 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pretenduojant į papildomą 0,25 balą pateikiamas JST pažymėjimas.

 

Savanorystė JST programos projekte ,,JUDAM” 

Jaunimo  koordinatoriui įvertinus jaunuolio pasirengimą ir motyvaciją, jam gali būti pasiūlyta dalyvauti NEET savanoriškoje veikloje, kuri organizuojama pagal JST modelį.

Savanorišką tarnybą projekto metu atlieka nedirbantys ir nesimokantys 15–29 metų amžiaus jaunuoliai.  Jaunuoliai, kurie siekia papildomo 0,25 balo stojant bei pasirenka įgyvendinti savanoriškas veiklas JST programos rėmuose, turi galimybę baigti tarnybą ir gauti pripažinimą per 3-6 mėnesius, atsižvelgdami į kitus programos reikalavimus:  a) ne mažiau kaip 35 val./ mėn. (siekiant gauti pažymėjimą per 3 mėn., ne mažiau kaip 80 val./ mėn.); b) 240 val./ 3-6 mėn.; c) įgyti 5 skaitmeniniai kompetencijų ženkliukai.

Dokumentas patvirtinantis teisę į 0,25 papildomo balo yra pažymėjimas išduotas Jaunimo reikalų agentūros (toliau – JRA).

 Daugiau informacijos galima rasti čia:  (https://jra.lt/)

 

Jaunimo savanoriška tarnyba 

Intensyvi, nuosekli 6 mėnesių trukmės formaliosios savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai savanoriauja akredituotose priimančiose organizacijose ir įgyvendindami programos reikalavimus mokosi įveikti sunkumus, apmąstyti patirtį bei suformuluoti tobulėjimo kryptis, savanoriškų veiklų metu, neformaliu būdu ugdo(-si) bendrąsias kompetencijas.

JST pažymėjimą, suteikiantį 0,25 papildomo balo, įgyja savanoriai dalyvavę programoje ir įgyvendinę pagrindinius reikalavimus:

  • savanoriai registravosi JST duomenų bazėje;
  • yra pasirašę trišalę sutartį su akredituota priimančia organizacija ir akredituota savanorišką veiklą organizuojančia organizacija (SVOO);
  • yra pateikę visus 6 mėn.  JST grafikus, kuriuose mentoriaus bei kuratoriaus parašais patvirtinta ne mažiau kaip  2 val./ sav. ir 35 val./ mėn. bei ne mažiau kaip 240 val./ 6 mėn.  nenutrūkstama savanoriška veikla, susitikimai su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos mentoriumi (1 kartas /mėn.) ir priimančios organizacijos kuratoriumi (2 kartai/ mėn.);
  • yra surinkę bent 5 bendrųjų kompetencijų skaitmeninius ženklelius dirbdami kartu su mentoriumi(e) visos tarnybos metu.

Dokumentas patvirtinantis teisę į 0,25 papildomo balo yra pažymėjimas išduotas JRA.

Daugiau informacijos galite rasti čia: https://jra.lt/dirbantiems/suzinok-daugiau/savanoryste/nacionaline-savanoryste/jst 

 

Tarptautinė savanorystė programoje Europos solidarumo korpusas

„Europos solidarumo korpusas“ – nuo 2018 m. veikianti Europos Sąjungos programa (anksčiau Europos savanorių tarnyba arba angl. European Voluntary Service), kuria siekiama suteikti jauniems žmonėms (18-30 m.) galimybę savanoriauti užsienyje ir prisidėti prie vietos bendruomenėms aktualių problemų sprendimo. Programa užtikrina, kad dalyvaujantiems jaunuoliams būtų sudaryta saugi aplinka vykdyti savanorišką veiklą ir jos metu, mokantis iš patirties, ugdyti bendrąsias kompetencijas.

Programą Lietuvoje administruoja ir koordinuoja JRA (žr. https://www.solidarumokorpusas.lt/apie/).

Visiems savanoriams išduodamas Youthpass pažymėjimas (internetinėje svetainėje www.youthpass.eu/en/youthpass/). Papildomi 0,25 balo stojantiesiems pridedami pateikus Youthpass pažymėjimą, įrodantį ne trumpesnę kaip 3 mėn. tarptautinę savanorystę pagal programą „Europos solidarumo korpusas“ arba iki 2018 metų veikusias programas pirmtakes – Erasmus+ bei Europos savanorių tarnyba.