Prašymus dalyvauti papildomame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas pateikė 4 797 stojantieji (2017 m. – 5 884). 2 351  asmuo (2017 m. – 2 924), iš kurių 827 (2017 m. – 1 241) yra šių metų abiturientai, gavo kvietimus pasirašyti studijų sutartis.  1 373 asmenys užsiregistravo tik papildomam priėmimui, iš jų kvietimus studijuoti gavo 858.

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose kviečiami 952  asmenys (2017 m. – 942): universitetuose 242 (2017 m. – 279), kolegijose 710 (2017 m. – 663). Į valstybės nefinansuojamas vietas kviečiami 1 399 (2017 m. – 1 982) stojantieji: universitetuose 463 (2017 m. – 757), kolegijose 936 (2017 m. –  1 225).

Papildomo priėmimo metu organizuotame motyvacijos vertinime atlikti motyvacijos vertinimą, kuris būtinas pretenduojant į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijų programas, užsiregistravo 151 asmuo. Kvietimus studijuoti ugdymo mokslus gavo 107 papildomame priėmime dalyvavę asmenys.

Sutartys su pakviestaisiais studijuoti sudaromos aukštosiose mokyklose arba elektroniniu būdu, jei aukštoji mokykla sudaro tokią galimybę (http://bakalauras.lamabpo.lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/ ), nuo rugpjūčio 22 d. iki rugpjūčio 23 d. 17 val.

Papildomo priėmimo metu kvietimų studijuoti skaičius 2018 ir 2017 m.

Aukštoji mokyklaPapildomo priėmimo kvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas skaičiusPapildomo priėmimo kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas skaičius
2018 m.2017 m.2018 m.2017 m.
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas1017616
Balstogės universiteto filialas Vilniuje00211
Europos humanitarinis universitetas0000
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija0000
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas2269
Kauno technologijos universitetas32371346
Kazimiero Simonavičiaus universitetas0011
Klaipėdos universitetas12122941
LCC tarptautinis universitetas0000
Lietuvos edukologijos universitetas1138
Lietuvos muzikos ir teatro akademija2213
Lietuvos sporto universitetas144565
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas253199133
Mykolo Romerio universitetas556580
Šiaulių universitetas431212
Vilniaus dailės akademija71348
Vilniaus Gedimino technikos universitetas47411958
Vilniaus universitetas7584121172
Vytauto Didžiojo universitetas20174064

Iš viso universitetuose

242279463757

Kolegijos

Alytaus kolegija42141219
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla018
Kauno kolegija120125112173
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija4638721
Kauno technikos kolegija33613035
Klaipėdos valstybinė kolegija59455180
Kolpingo kolegija002538
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla14221119
Lietuvos verslo kolegija321524
Marijampolės kolegija27151729
Panevėžio kolegija37275948
Socialinių mokslų kolegija00314250
Šiaulių valstybinė kolegija44352544
Šv. Ignaco Lojolos kolegija8132324
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla531320
Utenos kolegija30224174
Vilniaus dizaino kolegija0006
Vilniaus kolegija175163134206
Vilniaus kooperacijos kolegija05
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija65772862
Vilniaus verslo kolegija211930
Iš viso kolegijose7106639361 225
IŠ VISO9529421 3991 982

 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915