LT EN

Šiemet dalyvauti pagrindinio priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas antrajame etape Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje užsiregistravo 5 831 (2017 m. – 5 809) asmuo. Pasirašyti studijų sutartis su aukštąja mokykla kviečiami 3 279 (2017 m. – 2 481) jaunuoliai, iš jų 1 992 – šių metų abiturientai (2017 m. – 1 524).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesti 834 (2017 m. – 1 327) asmenys: universitetuose 473 (2017 m. –  597), kolegijose 361 (2017 m. – 730). Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesti 2 445 stojantieji (2017 m. – 1 154): universitetuose – 842 (2017 m. – 524), kolegijose – 1 603 (2017 m. – 630).

Sutartys su pakviestaisiais studijuoti bus sudaromos nuo rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 9 d. 17 val. aukštosiose mokyklose arba, jei aukštoji mokykla sudaro galimybes, elektroniniu būdu. Visa informacija ir kvietimai studijuoti stojantiesiems išsiųsta elektroniniu laišku. Ją galima matyti ir prisijungus prie savo prašymo paskyros.

Nuo rugpjūčio 13 d. vyks papildomas priėmimas į likusias laisvas studijų vietas. Jame stojantieji savo prašymus galės registruoti iki rugpjūčio 17 d. 15 valandos. Papildomame priėmime galės dalyvauti ir tie asmenys, kurie savo prašymo nebuvo užregistravę LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pagrindinio priėmimo metu. Šiame etape pretenduojantys studijuoti pedagogo kvalifikaciją teikiančiose studijų programose motyvacijos vertinimą galės praeiti rugpjūčio 16 d. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose (žr. http://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2018/08/Motyvacijos-vertinimo-tvarkara%C5%A1tis-1.pdf).

 

Aukštoji mokykla II etapo kvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas (vf+vnf/st) skaičius II etapo kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf) skaičius
2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m.
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas 7 13 23 13
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 0 0 12 7
Europos humanitarinis universitetas 0 0 0 1
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 2 0 0 0
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 7 20 11 7
Kauno technologijos universitetas 39 62 39 34
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 1 0 1 1
Klaipėdos universitetas 9 12 31 13
LCC tarptautinis universitetas 1 0 0 0
Lietuvos edukologijos universitetas 4 13
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 3 4 10 3
Lietuvos sporto universitetas 8 9 56 36
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 51 62 69 107
Mykolo Romerio universitetas 17 17 107 36
Šiaulių universitetas 0 1 13 2
Vilniaus dailės akademija 10 6 16 3
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 55 96 53 44
Vilniaus universitetas 210 226 282 147
Vytauto Didžiojo universitetas 53 65 119 57

Iš viso universitetuose

473 597 842 524

Kolegijos

Alytaus kolegija 6 13 13 15
Kauno kolegija 98 200 283 131
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 4 9 6 0
Kauno technikos kolegija 12 22 58 12
Klaipėdos valstybinė kolegija 34 56 122 56
Kolpingo kolegija 0 0 33 21
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 2 6 12 4
Lietuvos verslo kolegija 0 8 31 8
Marijampolės kolegija 5 8 16 3
Panevėžio kolegija 14 15 51 10
Socialinių mokslų kolegija 0 0 442 131
Šiaulių valstybinė kolegija 12 34 41 12
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 17 8 39 17
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 1 4 17 3
Utenos kolegija 14 11 61 17
V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 0 11
Vilniaus dizaino kolegija 0 2 16 7
Vilniaus kolegija 122 281 297 130
Vilniaus kooperacijos kolegija 4 4
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 20 40 57 25
Vilniaus verslo kolegija 0 9 8 13
Iš viso kolegijose 361 730 1 603 630
IŠ VISO 834 1 327 2 445 1 154

 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915