Šiemet dalyvauti pagrindinio priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas antrajame etape Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje užsiregistravo 5 831 (2017 m. – 5 809) asmuo. Pasirašyti studijų sutartis su aukštąja mokykla kviečiami 3 279 (2017 m. – 2 481) jaunuoliai, iš jų 1 992 – šių metų abiturientai (2017 m. – 1 524).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesti 834 (2017 m. – 1 327) asmenys: universitetuose 473 (2017 m. –  597), kolegijose 361 (2017 m. – 730). Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesti 2 445 stojantieji (2017 m. – 1 154): universitetuose – 842 (2017 m. – 524), kolegijose – 1 603 (2017 m. – 630).

Sutartys su pakviestaisiais studijuoti bus sudaromos nuo rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 9 d. 17 val. aukštosiose mokyklose arba, jei aukštoji mokykla sudaro galimybes, elektroniniu būdu. Visa informacija ir kvietimai studijuoti stojantiesiems išsiųsta elektroniniu laišku. Ją galima matyti ir prisijungus prie savo prašymo paskyros.

Nuo rugpjūčio 13 d. vyks papildomas priėmimas į likusias laisvas studijų vietas. Jame stojantieji savo prašymus galės registruoti iki rugpjūčio 17 d. 15 valandos. Papildomame priėmime galės dalyvauti ir tie asmenys, kurie savo prašymo nebuvo užregistravę LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pagrindinio priėmimo metu. Šiame etape pretenduojantys studijuoti pedagogo kvalifikaciją teikiančiose studijų programose motyvacijos vertinimą galės praeiti rugpjūčio 16 d. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose (žr. http://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2018/08/Motyvacijos-vertinimo-tvarkara%C5%A1tis-1.pdf).

 

Aukštoji mokyklaII etapo kvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas (vf+vnf/st) skaičiusII etapo kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf) skaičius
2018 m.2017 m.2018 m.2017 m.
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas7132313
Balstogės universiteto filialas Vilniuje00127
Europos humanitarinis universitetas0001
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija2000
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas720117
Kauno technologijos universitetas39623934
Kazimiero Simonavičiaus universitetas1011
Klaipėdos universitetas9123113
LCC tarptautinis universitetas1000
Lietuvos edukologijos universitetas413
Lietuvos muzikos ir teatro akademija34103
Lietuvos sporto universitetas895636
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas516269107
Mykolo Romerio universitetas171710736
Šiaulių universitetas01132
Vilniaus dailės akademija106163
Vilniaus Gedimino technikos universitetas55965344
Vilniaus universitetas210226282147
Vytauto Didžiojo universitetas536511957

Iš viso universitetuose

473597842524

Kolegijos

Alytaus kolegija6131315
Kauno kolegija98200283131
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija4960
Kauno technikos kolegija12225812
Klaipėdos valstybinė kolegija345612256
Kolpingo kolegija003321
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla26124
Lietuvos verslo kolegija08318
Marijampolės kolegija58163
Panevėžio kolegija14155110
Socialinių mokslų kolegija00442131
Šiaulių valstybinė kolegija12344112
Šv. Ignaco Lojolos kolegija1783917
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla14173
Utenos kolegija14116117
V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla011
Vilniaus dizaino kolegija02167
Vilniaus kolegija122281297130
Vilniaus kooperacijos kolegija44
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija20405725
Vilniaus verslo kolegija09813
Iš viso kolegijose3617301 603630
IŠ VISO8341 3272 4451 154

 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915