2021-07-27

Ekonomikos ir inovacijų ministerija nuo šių mokslo metų pradžios planuoja skirti 200 eurų tikslines skatinamąsias stipendijas studentams, pasirinkusiems studijuoti Lietuvos regionuose – Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Utenoje esančiuose universitetuose ir kolegijose.

Tikslinės skatinamosios stipendijos skiriamos į valstybės finansuojamas vietas įstojusiems studentams ir siejamos su regionų investicinio patrauklumo didinimu. 2021 metais numatyta skirti iš viso 260 tikslinių skatinamųjų stipendijų studijų programų, susijusių su aukštos pridėtinės vertės sektoriais (informatikos, inžinerijos ir kt.), pirmakursiams.

Numatoma, kad 200 eurų stipendija būtų mokama pasirinkusiems studijas šiose aukštosiose mokyklose: Vilniaus  universitete (Šiauliuose), Kauno technologijos universitete (Panevėžyje), Klaipėdos universitete, Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje, Šiaulių valstybinėje kolegijoje, Panevėžio kolegijoje, Alytaus kolegijoje, Marijampolės kolegijoje ir Utenos kolegijoje.

Tikslines skatinamąsias stipendijas gaunančios aukštosios mokyklos privalo užtikrinti bendradarbiavimą su verslo bendruomene ir studentų integracijos į darbo rinką prielaidas Lietuvos regione, kuriame veikia aukštoji mokykla. Aukštoji mokykla turi būti sudariusi sutartį su Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir prisiimti įsipareigojimus dėl tikslines skatinamąsias stipendijas gaunančių studentų profesinių ryšių užmezgimo su Lietuvos regione, kuriame veikia aukštoji mokykla, veikiančiomis įmonėmis. Turi būti atsižvelgta į šių studentų įgytų kvalifikacijų įveiklinimo galimybes, vykdant praktikos, stažuočių, pameistrystės ir pažangios verslo patirties perėmimo veiklas.

Daugiau informacijos.

LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) prašymus į universitetus ir kolegijas teikti ir koreguoti galima iki rugpjūčio 5 d. 12 valandos.