LT EN

Informacija apie 2016m. stojančiuosius

Užregistruotų prašymų (skirtingų asmenų pateikusių pageidavimus) 30 931
Pagrindinio priėmimo metu pageidavimus pateikė 29 767
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo universitetines programas 22 507
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo kolegines programas 19 865
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik universitetines programas 11 066
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik kolegines programas 8 424
Papildomo priėmimo metu pageidavimus pateikė 5 041
Stojamuosius egzaminus į meno srities ir meno pedagogikos studijų programas laikė 1 828
Motyvacijos vertinimą stojimui į pedagogikos studijas laikė 882
2010 – 2016 m. brandos atestatus gavusių stojančiųjų duomenų gavimas tiesiogiai iš Švietimo informacinių technologijų centro 28 550

Priimtųjų į aukštąsias mokyklas 2016 m. skaičius

Priimta į aukštąsias mokyklas iš viso 23 468
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vf, vnf/st ir tf vietas 14 333
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vnf vietas 9 369
Priimta į universitetines studijų programas iš viso 13 294
Priimta į universitetines studijų programas, į vf, vnf/st ir tf vietas 7 714
Priimta į universitetines studijų programas, į vnf vietas 5 580
Priimta į kolegines studijų programas iš viso 10 408
Priimta į kolegines studijų programas, į vf, vnf/st ir tf vietas 6 619
Priimta į kolegines studijų programas, į vnf vietas 3 789
Priimta 2016 m. baigusių vidurinio lavinimo mokyklas 14 832
Priimta ankstesniais metais baigusių vidurinio lavinimo mokyklas 8 636