LT EN

Informacija apie 2015 m. stojančiuosius

Užregistruotų prašymų (skirtingų asmenų pateikusių pageidavimus) 36 894
Pagrindinio priėmimo metu pageidavimus pateikė 33 198
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo universitetines programas 24 648
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo kolegines programas 21 205
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik universitetines programas 11 993
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik kolegines programas 8 550
Papildomo priėmimo metu pageidavimus pateikė 6 291
Stojamuosius egzaminus į meno srities ir meno pedagogikos studijų programas laikė 2 295
Motyvacijos vertinimą stojimui į pedagogikos studijas laikė 981
2010 – 2015 m. brandos atestatus gavusių stojančiųjų duomenų gavimas tiesiogiai iš Švietimo informacinių technologijų centro 31 317

Priimtųjų į aukštąsias mokyklas 2015 m. skaičius

Priimta į aukštąsias mokyklas iš viso 26 006
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vf, vnf/st ir tf vietas 14 732
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vnf vietas 11 274
Priimta į universitetines studijų programas iš viso 14 675
Priimta į universitetines studijų programas, į vf, vnf/st ir tf vietas 7 775
Priimta į universitetines studijų programas, į vnf vietas 6 900
Priimta į kolegines studijų programas iš viso 11 331
Priimta į kolegines studijų programas, į vf, vnf/st ir tf vietas 6 957
Priimta į kolegines studijų programas, į vnf vietas 4 374
Priimta 2015 m. baigusių vidurinio lavinimo mokyklas 17 286
Priimta ankstesniais metais baigusių vidurinio lavinimo mokyklas 8 720