Informacija apie 2015 m. stojančiuosius

Užregistruotų prašymų (skirtingų asmenų pateikusių pageidavimus)36 894
Pagrindinio priėmimo metu pageidavimus pateikė33 198
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo universitetines programas24 648
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo kolegines programas21 205
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik universitetines programas11 993
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik kolegines programas8 550
Papildomo priėmimo metu pageidavimus pateikė6 291
Stojamuosius egzaminus į meno srities ir meno pedagogikos studijų programas laikė2 295
Motyvacijos vertinimą stojimui į pedagogikos studijas laikė981
2010 – 2015 m. brandos atestatus gavusių stojančiųjų duomenų gavimas tiesiogiai iš Švietimo informacinių technologijų centro31 317

Priimtųjų į aukštąsias mokyklas 2015 m. skaičius

Priimta į aukštąsias mokyklas iš viso26 006
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vf, vnf/st ir tf vietas14 732
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vnf vietas11 274
Priimta į universitetines studijų programas iš viso14 675
Priimta į universitetines studijų programas, į vf, vnf/st ir tf vietas7 775
Priimta į universitetines studijų programas, į vnf vietas6 900
Priimta į kolegines studijų programas iš viso11 331
Priimta į kolegines studijų programas, į vf, vnf/st ir tf vietas6 957
Priimta į kolegines studijų programas, į vnf vietas4 374
Priimta 2015 m. baigusių vidurinio lavinimo mokyklas17 286
Priimta ankstesniais metais baigusių vidurinio lavinimo mokyklas8 720