LT EN

Informacija apie 2014 m. stojančiuosius

Užregistruotų prašymų (skirtingų asmenų pateikusių pageidavimus) 35 696
Pagrindinio priėmimo metu pageidavimus pateikė 35 550
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo universitetines programas 27 782
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo kolegines programas 23 773
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik universitetines programas 11 777
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik kolegines programas 7 768
Papildomo priėmimo metu pageidavimus pateikė 12 072
Stojamuosius egzaminus į meno srities ir meno pedagogikos studijų programas laikė 1 812
Motyvacijos vertinimą stojimui į pedagogikos studijas laikė 1 118
2010 – 2014 m. brandos atestatus gavusių stojančiųjų duomenų gavimas tiesiogiai iš Švietimo informacinių technologijų centro 32 039

Priimtųjų į aukštąsias mokyklas 2014 m. skaičius

Priimta į aukštąsias mokyklas iš viso 27 041
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vf, vnf/st ir tf vietas 14 811
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vnf vietas 12 230
Priimta į universitetines studijų programas iš viso 15 798
Priimta į universitetines studijų programas, į vf, vnf/st ir tf vietas 7 997
Priimta į universitetines studijų programas, į vnf vietas 7 801
Priimta į kolegines studijų programas iš viso 11 243
Priimta į kolegines studijų programas, į vf, vnf/st ir tf vietas 6 814
Priimta į kolegines studijų programas, į vnf vietas 4 429
Priimta 2014 m. baigusių vidurinio lavinimo mokyklas 18 627
Priimta ankstesniais metais baigusių vidurinio lavinimo mokyklas 8 405