LT EN

Informacija apie 2017 m. stojančiuosius

Užregistruotų prašymų (skirtingų asmenų pateikusių pageidavimus) 29 538
Pagrindinio priėmimo metu pageidavimus pateikė 28 900
Papildomo priėmimo metu pageidavimus pateikė 5 884
Stojamuosius egzaminus į menų ir meno pedagogikos studijų programas laikė 1 756
Motyvacijos vertinimą stojimui į ugdymo studijas laikė 649
2010 – 2017 m. brandos atestatus gavusių stojančiųjų duomenų gavimas tiesiogiai iš Švietimo informacinių technologijų centro 25 637
Patvirtinta ir suvesta stojančiųjų, įgijusių išsilavinimą anksčiau negu 2010 m., el. vidurinio išsilavinimo dokumentų kopijų 3 389

 

Priimtųjų į aukštąsias mokyklas 2017 m. skaičius

Priimta į aukštąsias mokyklas iš viso 21 448
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vf ir vnf/st vietas 13 886
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vnf vietas 7 562
Priimta į universitetines studijų programas iš viso 11 413
Priimta į universitetines studijų programas, į vf ir vnf/st vietas 7 622
Priimta į universitetines studijų programas, į vnf vietas 3 791
Priimta į kolegines studijų programas iš viso 10 035
Priimta į kolegines studijų programas, į vf ir vnf/st vietas 6 264
Priimta į kolegines studijų programas, į vnf vietas 3 771
Priimta 2017 m. baigusių vidurinio lavinimo mokyklas 12 321
Priimta ankstesniais metais baigusių vidurinio lavinimo mokyklas 9 127