Likus trims savaitėms iki pagrindinio priėmimo pirmojo etapo į Lietuvos aukštąsias mokyklas pabaigos, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje užsiregistravo per 20 tūkst. stojančiųjų. Užpildžiusieji savo prašymus pareiškė daugiau kaip 64 tūkst. pageidavimų.

Nors ir nežymiai, tačiau šiemet per tą patį laikotarpį bendrojo priėmimo pirmajame etape dalyvauja daugiau stojančiųjų nei pernai. Bendrojo priėmimo prašymus teikti ir koreguoti dar galima iki liepos 19 d. 17 val.

Stojantieji šiemet pirmuoju prioritetu dažniausiai renkasi sveikatos mokslus, tokių asmenų yra 20 proc. Verslo ir viešajai vadybai pirmenybę teikia 16 proc., o socialiniams ir inžinerijos mokslams –  po 11 proc. abiturientų. Studijuoti menus renkasi 10 proc. asmenų.

Norintieji studijuoti universitete pirmenybę prašymuose teikia medicinos studijų programai Lietuvos sveikatos mokslų universitete (tokių pageidavimų yra 371) ir Vilniaus universitete (304). Odontologiją Lietuvos sveikatos mokslų universitete pasirinko 255 asmenys. Panašus skaičius stojančiųjų renkasi programų sistemas tiek Kauno technologijos universitete (170), tiek Vilniaus universitete (165). Teisės studijų programai Vilniaus universitete pirmenybę teikia 155, veterinarinei medicinai Lietuvos sveikatos mokslų universitete – 138, ekonomikai Vilniaus universitete – 135, psichologijai Vilniaus universitete – 134, politikos mokslams Vilniaus universitete – 124 stojantieji.

Koleginių studijų programas norintys studijuoti pirmuoju prioritetu renkasi bendrosios praktikos slaugą Vilniaus kolegijoje (130) ir logistiką Kauno kolegijoje (122). Higienine ir dekoratyvine kosmetologija Vilniaus kolegijoje susidomėjo 112, kosmetologija Kauno kolegijoje – 111 stojančiųjų. Panašus abiturientų skaičius renkasi kineziterapiją Vilniaus kolegijoje (90), ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą Kauno kolegijoje (83), vaikystės pedagogiką Vilniaus kolegijoje (79), socialinį darbą Kauno kolegijoje (74), programų sistemas Vilniaus kolegijoje (72), bendrosios praktikos slaugą (72) ir kineziterapiją (66) Kauno kolegijoje.

Populiariausių aukštųjų mokyklų penketukas, kurių studijų programas stojantieji dažniausiai nurodo savo prašymuose pirmuoju prioritetu, išlieka toks pat, kaip ir pernai – Vilniaus universitetas, Kauno kolegija, Vilniaus kolegija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Kauno technologijos universitetas. Iš Vilniaus universitete vykdomų studijų programų dažniausiai renkamasi studijuoti mediciną, programų sistemas ir teisę; Kauno kolegijoje – kosmetologiją, bendrosios praktikos slaugą ir socialinį darbą; Vilniaus kolegijoje – bendrosios praktikos slaugą, higieninę ir dekoratyvinę kosmetologiją bei kineziterapiją; Lietuvos sveikatos mokslų universitete – mediciną, odontologiją, veterinarinę mediciną; Kauno technologijos universitete – programų sistemas, informatikos inžineriją ir statybos inžineriją.

Motyvacijos vertinimui, kuris būtinas pretenduojant į ugdymo studijų programas, jau užsiregistravo per 1 tūkst. stojančiųjų, o laikyti vieną ar daugiau stojamųjų egzaminų į meno studijų programas – beveik 2 tūkst. stojančiųjų.

Jau šią savaitę pradedami skelbti pirmieji stojamųjų egzaminų rezultatai, kuriuos stojantieji ras prisijungę prie savo elektroninio prašymo informacinėje sistemoje, taip pat gaus nurodytu elektroninio pašto adresu. Tiek stojamųjų egzaminų, tiek motyvacijos vertinimo sesija dar truks iki liepos 7 dienos. Įterpti studijų programas, kurioms reikalingi stojamieji egzaminai arba motyvacijos vertinimas, galima tik pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu ir likus ne mažiau kaip 24 val. iki egzamino pradžios.

Per 9 tūkst. užsiregistravusiųjų vidurinį išsilavinimą įgijo 2017 metais. Tiek šių metų abiturientams, tiek anksčiau vidurinį išsilavinimą įgijusiems svarbu nepamiršti iki liepos 19 d. 17 val. į savo prašymą savarankiškai įsikelti brandos atestato duomenis. Šių metų abiturientai juos galės įsikelti tik tada, kai mokykloje bus parengti brandos atestatai. Užsiregistravus LAMA BPO informacinėje sistemoje, tačiau neatlikus šių duomenų įkėlimo veiksmo, konkursinis balas neapskaičiuojamas ir stojantysis netenka galimybės dalyvauti konkurse.

Kvietimai studijuoti bus skelbiami liepos 24 d. iki 12 val., juos stojantieji ras prisijungę prie savo elektroninio prašymo informacinėje sistemoje, taip pat gaus nurodytu elektroninio pašto adresu.

Bendrojo priėmimo metu taip pat būtina skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus, kuriais siunčiami pranešimai apie duomenų neatitikimą ir prašoma patikslinti informaciją, papildomi pranešimai apie kvietimą studijuoti bei kita svarbi informacija, tad informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį reikėtų užpildyti itin atidžiai.

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą, studijų programas, stojamųjų egzaminų laikymo ir motyvacijos vertinimo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

 

LAMA BPO atstovė spaudai
Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė
El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Mob. tel. +370 616 45915