Laikyti stojamuosius egzaminus užsiregistravo 162 norintieji  studijuoti meno studijų krypties programas. Stojamuosius egzaminus laikė 124 jaunuoliai, o juos išlaikė 122 stojantieji, kurie bendrojo priėmimo metu galės pretenduoti į pasirinktą meno studijų krypties programą. Apie stojamųjų egzaminų rezultatus stojantieji gali sužinoti prisijungę prie savo paskyros Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Rezultatai taip pat buvo siunčiami elektroniniu paštu.

Šiemet išankstiniai stojamieji egzaminai vyko į visas Vilniaus dailės akademijos (VDA) ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) vykdomas meno studijų krypties programas. Pirmą kartą išankstiniai stojamieji egzaminai vyko į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) vykdomą šokio krypties studijų programą.

Stojamuosius egzaminus į VDA vykdomas meno studijų krypties programas išlaikė 75 stojantieji, daugiausia jų pasirinkusių „Grafinio dizaino“ ir „Interjero dizaino“ egzaminus, į VDU – 14, iš jų daugiausia pasirinko „Naujųjų medijų meno“ egzaminą. Stojamąjį egzaminą į LMTA vykdomą šokio krypties studijų programą išlaikė 33 jaunuoliai.

Nedalyvavusieji išankstinėje stojamųjų egzaminų sesijoje stojantieji galės registruotis birželio mėnesį ir laikyti stojamuosius egzaminus vasaros pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu. Jaunuoliai, dalyvavę išankstinėje stojamųjų egzaminų sesijoje ir neišlaikę stojamojo egzamino, jo perlaikyti pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu nebegalės, tačiau galės pretenduoti į kitas menų studijų programas.