Stojantieji, pageidaujantys dalyvauti papildomame priėmime, nuo rugpjūčio 10 d. iki rugpjūčio 16 d. 17 val. kviečiami registruoti savo prašymus Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje. Šiame etape gali dalyvauti ir pagrindinio priėmimo metu savo prašymo neregistravę asmenys.

Papildomo priėmimo metu teikiamas naujas prašymas, kuriame stojantysis gali įtraukti ne daugiau kaip 6 pageidavimus į studijų kryptis, kuriose liko neužimtų studijų vietų. Priėmimo metu pageidavimus galima pildyti, išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį.

Asmenys, kurie jau sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla, negavo ar nepriėmė jokio kvietimo studijuoti, arba nedalyvavo pagrindiniame priėmime, gali pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą ir studijų stipendiją. Tie, kurie pagrindinio priėmimo metu sudarė valstybės finansuojamų studijų sutartį arba gavo studijų stipendiją, gali pretenduoti į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

Pretenduosiantiems į meno studijų programas rugpjūčio 14 d. ir 16 d. organizuojami papildomi stojamieji egzaminai pretendentams į likusias laisvas dailės ir interjero restauravimo, keramikos, taikomosios keramikos, metalo meno ir juvelyrikos, skulptūros bei stiklo programų vietas. Norintiems stoti į ugdymo mokslų studijų programas rugpjūčio 16 d. yra numatyta galimybė dalyvauti motyvacijos vertinime, o Šiaulių universitete – tarties tikrinimo egzamine stojantiems į specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programas. Įtraukus šias studijų  programas į savo prašymą sistema priskirs motyvacijos įvertinimą arba stojamuosius egzaminus.

Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 21 d. iki 12 val., juos stojantieji ras prisijungę prie savo elektroninio prašymo informacinėje sistemoje, taip pat gaus nurodytu elektroninio pašto adresu.

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt

 

LAMA BPO atstovė spaudai
Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė
El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Mob. tel. +370 616 45915