2020-08-17

Primename, kad iki rugpjūčio 18 d. 12 val. stojantieji į Lietuvos aukštąsias mokyklas dar gali registruoti pagrindinio priėmimo prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Pagrindinio priėmimo rezultatus stojantieji sužinos rugpjūčio 22 d. Studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti nuo rugpjūčio 24 d. iki rugpjūčio 26 d.

Kaip įprasta, pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu stojantysis į prašymą gali įtraukti iki 9 pageidavimų, kuriuos, atsižvelgiant į brandos egzaminų rezultatus, galima papildyti ar išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį.

Šiuo metu Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje daugiau kaip 28 tūkst. asmenų pateikė pagrindinio priėmimo pirmojo etapo pageidavimus iš jų 22,5 tūkst. galės dalyvauti konkursuose dėl valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų studijų vietų.

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.