Pirmadienį, liepos 23 d., iki 12 val. stojantieji dar gali registruoti ir koreguoti savo prašymus Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Nespėjusieji galės užsiregistruoti papildomo priėmimo metu, rugpjūčio 13–17 d., tuomet pretenduos į likusias po pagrindinio priėmimo laisvas vietas.

Besibaigiant prašymų registravimui, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) konsultantai stojančiuosius konsultuos ir šį šeštadienį (liepos 21 d.) nuo 9 iki 15 val. telefonu (8-37) 280 400 arba el. pašto adresu info@lamabpo.lt.

Stojantysis gaus vieną kvietimą užimti valstybės finansuojamą studijų vietą arba nefinansuojamą studijų vietą su stipendija ar be jos. Pasibaigus prašymų registravimo laikui galios paskutinė koreguoto prašymo versija, todėl prašymus rengti reikia itin atidžiai. Nuo to, kuriems pageidavimams stojantysis skirs pirmenybę, priklausys, kur jis bus pakviestas studijuoti.

Kvietimai studijuoti stojantiesiems bus siunčiami liepos 26 d. iki 12 valandos. Juos stojantieji galės matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros, taip pat kiekvienam internetu prašymą pateikusiam asmeniui bus siunčiami elektroniniai laiškai apie kvietimą studijuoti ir kita svarbi informacija.

Sutartys su pakviestaisiais studijuoti universitetuose ir kolegijose bus sudaromos nuo liepos 27 d. iki liepos 31 d. 17 val., išskyrus liepos 28 ir 29 dienas. Stojančiųjų patogumui, kai kurios aukštosios mokyklos suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu būdu. Šių mokyklų sąrašą galima rasti čia: http://bakalauras.lamabpo.lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/

Rugpjūčio 1 d. 12 val. prasidės antrasis bendrojo priėmimo etapas. Pageidaujantis jame dalyvauti stojantysis savo ketinimą turi pažymėti bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Galios tas pats įregistruotas prašymas, todėl šiame etape galės dalyvauti tik tie, kurie savo prašymus registravo pirmajame etape. Stojantieji iki rugpjūčio 3 d. 16 val. galės atnaujinti savo prašymą keisdami pirmojo etapo prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą, išbraukdami nereikalingus pageidavimus arba įrašydami naujų, bet tik į valstybės nefinansuojamą vietą. Šio etapo rezultatus stojantieji sužinos rugpjūčio 7 d. iki 12 val.

Šiuo metu LAMA BPO bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje užsiregistravo 32 756 stojantieji, iš kurių 20 300 atitinka nustatytus reikalavimus pretenduoti į valstybės finansuojamas arba nefinansuojamas vietas.

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

LAMA BPO atstovė spaudai
Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė
El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Mob. tel. +370 616 45915