2016 m. minimalūs pagrindinio ir papildomo priėmimo konkursiniai balai į universitetinių ir koleginių studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija vietas

KodasKrypčių grupės pavadinimasMinimalūs balai
Pagrindinio priėmimoPapildomo priėmimo
I etapoII etapo
vf + vnf/stvf + vnf/st
Universitetinių studijų
1.1humanitarinių mokslų studijų sritis5,465,225,22
1.2menų studijų srities muzikos, meno studijų ir rašytinės kūrybos krypčių grupė7,62
1.3menų studijų srities teatro ir kino, šokio krypčių grupė7,8
1.4menų studijų srities dizaino ir architektūros krypčių grupė6,38
1.5menų studijų srities dailės, fotografijos ir medijų krypčių grupė6,276,26
1.6socialinių mokslų studijų sritis (išskyrus verslo ir vadybos, teisės, švietimo ir ugdymo krypčių grupes, socialinio darbo ir visuomenės saugumo studijų kryptis)5,865,65,88
1.7verslo ir vadybos krypčių grupė6,45,666,86
1.8teisės krypčių grupė6,285,667,95
1.9švietimo ir ugdymo krypčių grupė6,145,77,4
1.10socialinio darbo ir visuomenės saugumo studijų kryptys2,922,143,36
1.11fizinių mokslų studijų sritis (išskyrus informatikos, informacijos sistemų, programų sistemų, sveikatos informatikos, matematikos ir kompiuterių mokslo studijų kryptis)54,824,94
1.12informatikos, informacijos sistemų, programų sistemų, sveikatos informatikos, matematikos ir kompiuterių mokslo studijų kryptys4,343,745,88
1.13biologijos, botanikos, zoologijos, genetikos, mikrobiologijos, molekulinės biologijos, biofizikos ir biochemijos krypčių grupė7,827,77,34
1.14žemės ūkio, miškininkystės, maisto studijų, žemės ūkio mokslų krypčių grupė3,682,085,08
1.15ikiklinikinės veterinarinės medicinos, veterinarinės medicinos, žemės ūkio ir veterinarijos krypčių grupė7,247,17,1
1.16medicinos ir sveikatos krypčių grupė (išskyrus visuomenės sveikatos, mitybos, slaugos, medicinos technologijų, medicinos ir sveikatos kryptis)8,928,98,9
1.17visuomenės sveikatos, mitybos, slaugos, medicinos technologijų, medicinos ir sveikatos krypčių grupė7,287,627,04
1.18sporto ir gyvybės mokslų krypčių grupė5,685,587,86
1.19informatikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, maisto technologijos krypčių grupė4,23,974,32
1.20technologijos mokslų studijų sritis (išskyrus informatikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, maisto technologijos kryptis)3,743,53,82
Koleginių studijų
2.1humanitarinių mokslų studijų sritis3,882,363,32
2.2menų studijų srities muzikos, rašytinės kūrybos, teatro ir kino, šokio krypčių grupė5,52,23
2.3menų studijų srities dailės, dizaino, fotografijos ir medijų, meno studijų krypčių grupė6,436,46,27
2.4socialinių mokslų studijų sritis (išskyrus verslo ir vadybos, teisės, švietimo ir ugdymo krypčių grupes)1,621,221,88
2.5verslo ir vadybos krypčių grupė3,322,984,06
2.6teisės krypčių grupė3,573,314,78
2.7švietimo ir ugdymo krypčių grupė2,631,562,66
2.8fizinių mokslų studijų sritis1,381,581,52
2.9biomedicinos mokslų studijų sritis (išskyrus medicinos ir sveikatos krypčių grupę)1,21,411,23
2.10biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos krypčių grupė3,413,223,82
2.11technologijos mokslų studijų sritis1,321,21,39