LT EN

2016 m. minimalūs pagrindinio ir papildomo priėmimo konkursiniai balai į universitetinių ir koleginių studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija vietas

Kodas Krypčių grupės pavadinimas Minimalūs balai
Pagrindinio priėmimo Papildomo priėmimo
I etapo II etapo
vf + vnf/st vf + vnf/st
Universitetinių studijų
1.1 humanitarinių mokslų studijų sritis 5,46 5,22 5,22
1.2 menų studijų srities muzikos, meno studijų ir rašytinės kūrybos krypčių grupė 7,62
1.3 menų studijų srities teatro ir kino, šokio krypčių grupė 7,8
1.4 menų studijų srities dizaino ir architektūros krypčių grupė 6,38
1.5 menų studijų srities dailės, fotografijos ir medijų krypčių grupė 6,27 6,26
1.6 socialinių mokslų studijų sritis (išskyrus verslo ir vadybos, teisės, švietimo ir ugdymo krypčių grupes, socialinio darbo ir visuomenės saugumo studijų kryptis) 5,86 5,6 5,88
1.7 verslo ir vadybos krypčių grupė 6,4 5,66 6,86
1.8 teisės krypčių grupė 6,28 5,66 7,95
1.9 švietimo ir ugdymo krypčių grupė 6,14 5,7 7,4
1.10 socialinio darbo ir visuomenės saugumo studijų kryptys 2,92 2,14 3,36
1.11 fizinių mokslų studijų sritis (išskyrus informatikos, informacijos sistemų, programų sistemų, sveikatos informatikos, matematikos ir kompiuterių mokslo studijų kryptis) 5 4,82 4,94
1.12 informatikos, informacijos sistemų, programų sistemų, sveikatos informatikos, matematikos ir kompiuterių mokslo studijų kryptys 4,34 3,74 5,88
1.13 biologijos, botanikos, zoologijos, genetikos, mikrobiologijos, molekulinės biologijos, biofizikos ir biochemijos krypčių grupė 7,82 7,7 7,34
1.14 žemės ūkio, miškininkystės, maisto studijų, žemės ūkio mokslų krypčių grupė 3,68 2,08 5,08
1.15 ikiklinikinės veterinarinės medicinos, veterinarinės medicinos, žemės ūkio ir veterinarijos krypčių grupė 7,24 7,1 7,1
1.16 medicinos ir sveikatos krypčių grupė (išskyrus visuomenės sveikatos, mitybos, slaugos, medicinos technologijų, medicinos ir sveikatos kryptis) 8,92 8,9 8,9
1.17 visuomenės sveikatos, mitybos, slaugos, medicinos technologijų, medicinos ir sveikatos krypčių grupė 7,28 7,62 7,04
1.18 sporto ir gyvybės mokslų krypčių grupė 5,68 5,58 7,86
1.19 informatikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, maisto technologijos krypčių grupė 4,2 3,97 4,32
1.20 technologijos mokslų studijų sritis (išskyrus informatikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, maisto technologijos kryptis) 3,74 3,5 3,82
Koleginių studijų
2.1 humanitarinių mokslų studijų sritis 3,88 2,36 3,32
2.2 menų studijų srities muzikos, rašytinės kūrybos, teatro ir kino, šokio krypčių grupė 5,5 2,23
2.3 menų studijų srities dailės, dizaino, fotografijos ir medijų, meno studijų krypčių grupė 6,43 6,4 6,27
2.4 socialinių mokslų studijų sritis (išskyrus verslo ir vadybos, teisės, švietimo ir ugdymo krypčių grupes) 1,62 1,22 1,88
2.5 verslo ir vadybos krypčių grupė 3,32 2,98 4,06
2.6 teisės krypčių grupė 3,57 3,31 4,78
2.7 švietimo ir ugdymo krypčių grupė 2,63 1,56 2,66
2.8 fizinių mokslų studijų sritis 1,38 1,58 1,52
2.9 biomedicinos mokslų studijų sritis (išskyrus medicinos ir sveikatos krypčių grupę) 1,2 1,41 1,23
2.10 biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos krypčių grupė 3,41 3,22 3,82
2.11 technologijos mokslų studijų sritis 1,32 1,2 1,39