LT EN

2014 m. minimalūs pagrindinio ir papildomo priėmimo konkursiniai balai į universitetinių studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija vietas

Eil. Nr. Studijų srities arba studijų krypčių grupės pavadinimas Minimalus konkursinis balas
Pagrindinio priėmimo Papildomo priėmimo
vf ir vnf/st vf ir vnf/st
1 Humanitariniai mokslai 6,08 5,68
2 Muzika, meno studijos ir rašytinė kūryba 7,2
3 Teatras, kinas ir šokis 8,7 8,64
4 Dizainas ir architektūra 6,68 6,63
5 Dailė, fotografija, medijos 6,58
6 Socialiniai mokslai be verslo, teisės, švietimo, socialinių studijų, visuomenės saugumo 5,94 5,29
7 Verslas ir vadyba 5,88 5,52
8 Teisė 6,66 6,22
9 Švietimas ir ugdymas 5,64 5,49
10 Visuomenės saugumas ir socialinės studijos 5,48 2,26
11 Fiziniai mokslai 5,76 4,94
12 Biologija, botanika, genetika, biofizika, biochemija 8,08 7,14
13 Žemės ūkis, miškininkystė, maisto studijos 5,18 4,16
14 Ikiklinikinė veterinarinė medicina, veterinarinė medicina, žemės ūkis ir veterinarija 7,7 7,16
15 Medicina ir sveikata be mitybos, slaugos, visuomenės sveikatos 8,78 8,74
16 Visuomenės sveikata, mityba, slauga 7,64 6,48
17 Sporto ir gyvybės mokslai 5,92 5,92
18 Inžinerija ir maisto technologijos 4,24 3,76
19 Technologijos mokslai 4,04 3,6

2014 m. minimalūs pagrindinio ir papildomo priėmimo konkursiniai balai į koleginių studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija vietas

Eil. Nr. Studijų srities arba studijų krypčių grupės pavadinimas Minimalus konkursinis balas
Pagrindinio priėmimo Papildomo priėmimo
vf ir vnf/st vf ir vnf/st
1 Humanitariniai mokslai 4,98 3,88
2 Muzika, teatras ir kinas, šokis 4,87 4,12
3 Dailė, dizainas, fotografija, medijos 6,67 6,38
4 Socialiniai mokslai be verslo, teisės, švietimo ir ugdymo 2,85 2,55
5 Verslas ir vadyba 3,58 3
6 Teisė 4,56 3,28
7 Švietimas ir ugdymas 4,49 4,38
8 Fiziniai mokslai 3,22 1,97
9 Gyvybės mokslai, žemės ūkis ir veterinarija 2,58 2,1
10 Medicina ir sveikata 3,9 3,59
11 Technologijos mokslai 2,3 1,94