LT EN

2017 m. minimalūs pagrindinio ir papildomo priėmimo konkursiniai balai į universitetinių ir koleginių studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas

 
Kodas
 
Krypčių grupės pavadinimas
Minimalūs balai
Pagrindinio priėmimo Papildomo priėmimo
I etapo II etapo
vf vf vf
Universitetinių studijų
1.1 Matematikos mokslai (A), Fiziniai mokslai (C) 5,1 3,1 4,32
1.2 Informatikos mokslai (B) 4,42 3,94 6,66
1.3 Gyvybės mokslai (D) 8,14 7,96 7,76
1.4 Medicina (G01), Odontologija (G02),
Burnos priežiūra (G03),
Farmacija (G05),
Reabilitacija (G06)
8,98 8,96 9,2
1.5 Visuomenės sveikata (G04),
Mityba (G07),
Slauga ir akušerija (G08),
Medicinos technologijos (G09),
Kosmetologija (G10)
7,44 7,4 7,08
1.6 Veterinarijos mokslai (H) 7,54 7,4 7,68
1.7 Žemės ūkio mokslai (I) 3,14 3 3,06
1.8 Sportas (R) 5,58 5,36 6,2
1.9 Inžinerijos mokslai (E)
Technologijų mokslai (F) (išskyrus Elektros inžinerijos (E08), Elektronikos inžinerijos (E09) ir Aeronautikos inžinerijos (E14) studijų kryptis)
3,24 3 3,28
1.10 Elektros inžinerija (E08)
Elektronikos inžinerija (E09)
3,56 3 5,98
1.11 Aeronautikos inžinerija (E14) 4,78 4,5
1.12 Humanitariniai mokslai (N) 5,06 4,28 5,86
1.13 Socialiniai mokslai (J) (išskyrus Socialinio darbo (J04), Visuomenės saugumo (J08) ir Politikos mokslų (J02) studijų kryptis) 6,06 5,92 5,88
1.14 Socialinis darbas (J04), Visuomenės saugumas (J08) 3,72 3,24 5,44
1.15 Politikos mokslai (J02) 6,78 6,44 6,3
1.16 Teisė (K) 5,84 5,53 7
1.17 Verslo ir viešoji vadyba (L) 6,98 6,72 8,44
1.18 Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6121MX013),
Pradinio ugdymo pedagogika (6121MX023
3,32 3,65
1.19 Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (6121MX044) 3,68 4,22
1.20 Vaikystės pedagogika (6121MX054) 4,14 6,48 5,64
1.21 Socialinė pedagogika (6121MX027) 3,3 3,42
1.22 Psichologija (6121MX025) 4,64 4,64 8,48
1.23 Specialioji pedagogika ir logopedija (6121MX042) 4,84
1.24 Architektūra (P09),
Kraštovaizdžio architektūra (P10)
5,18 5,38
1.25 Keramika (6121PX018) 6,42 7,44
1.26 Grafika (6121PX015) 8,27
1.27 Monumentalioji dailė  (6121PX021) 7,73
1.28 Skulptūra (6121PX023) 4,82 4,84
1.29 Stiklas (6121PX024) 7,1 6,98
1.30 Scenografija (6121PX022) 8,02
1.31 Taikomoji grafika (6121PX025) 8,54
1.33 Taikomoji tekstilė (6121PX027) 7,4
1.34 Tapyba (6121PX028) 7,73
1.35 Tekstilės menas ir dizainas (6121PX029) 6,01
1.36 Metalo menas ir juvelyrika (6121PX020) 6,57 7,14
1.37 Dizainas (6121PX013) 4,33 5,11
1.38 Grafinis dizainas (6121PX016) 5,83 5,77
1.39 Kostiumų dizainas (6121PX019) 6,51
1.40 Interjero dizainas (6121PX017) 3,43 4,76 3,78
1.41 Muzikos atlikimas (6121PX010) 6,29 7,24 6,33
1.42 Kompozicija (6121PX002) 7,49
1.43 Muzikinis folkloras (6121PX007) 6,53
1.44 Muzikos teorija ir kritika (6121PX005) 6,29
1.45 Atlikimo menas (6121PX039) 6,8
1.46 Atlikimo menas (6121PX031) 7,51
1.47 Teatro  menas (6121PX004) 4,74 7,64
1.48 Kino menas (6121PX008) 7,59 7,16
1.49 Scenos ir kino menų istorija ir kritika (6121PX006) 8,24 7,02 4,61
1.50 Lėlių ir objektų teatro režisūra (6121PX042) 7,96
1.51 Šokis (6121PX009) 7,8
1.52 Fotografija ir medijos menas (6121PX014) 5,87
1.53 Naujųjų medijų menas (6121PX034) 5,73
1.54 Animacija (6121PX011) 6,46 6,08
1.55 Dailė ir interjero restauravimas (6121PX012) 7,57 6,9
Koleginių studijų
2.1 Matematikos mokslai (A),
Fiziniai mokslai (C),
Informatikos mokslai (B)
1,6 1,61 2,94
2.2 Inžinerijos mokslai (E),
Technologijų mokslai (F), (išskyrus Elektros inžinerijos (E08), Elektronikos inžinerijos (E09) ir  Aeronautikos inžinerijos (E14) studijų kryptis)
1,6 1,62 1,6
2.3 Elektros inžinerija (E08),
Elektronikos inžinerija (E09)
1,6 2 1,62
2.4 Aeronautikos inžinerija (E14) 2,36 1,64 2,14
2.5 Sveikatos mokslai (G) 3,76 3,54 3,96
2.6 Veterinarijos mokslai (H),
Žemės ūkio mokslai (I)
1,6 1,68 1,66
2.7 Socialiniai mokslai (J) 2,42 1,6 3,86
2.8 Verslo ir viešoji vadyba (L) 3,5 3,26 4,08
2.9 Humanitariniai mokslai (N) 2,84 1,67 2,16
2.10 Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6531MX001), Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX007, 6531MX013), Pradinio ugdymo pedagogika (6531MX002, 6531MX008), Vaikystės pedagogika (6531MX006, 6531MX010) 1,74 2,06 8,52
2.12 Socialinė pedagogika (6531MX003) 4,86 2,36
2.13 Dailė (P01),
Dizainas (P02),
Medijų menas (P07),
Meno objektų restauravimas (P08)
6,48 6,44
2.14 Muzika  (P03),
Teatras (P04)
6,51 6,29