2017 m. minimalūs pagrindinio ir papildomo priėmimo konkursiniai balai į universitetinių ir koleginių studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas

 
Kodas
 
Krypčių grupės pavadinimas
Minimalūs balai
Pagrindinio priėmimoPapildomo priėmimo
I etapoII etapo
vfvfvf
Universitetinių studijų
1.1Matematikos mokslai (A), Fiziniai mokslai (C)5,13,14,32
1.2Informatikos mokslai (B)4,423,946,66
1.3Gyvybės mokslai (D)8,147,967,76
1.4Medicina (G01), Odontologija (G02),
Burnos priežiūra (G03),
Farmacija (G05),
Reabilitacija (G06)
8,988,969,2
1.5Visuomenės sveikata (G04),
Mityba (G07),
Slauga ir akušerija (G08),
Medicinos technologijos (G09),
Kosmetologija (G10)
7,447,47,08
1.6Veterinarijos mokslai (H)7,547,47,68
1.7Žemės ūkio mokslai (I)3,1433,06
1.8Sportas (R)5,585,366,2
1.9Inžinerijos mokslai (E)
Technologijų mokslai (F) (išskyrus Elektros inžinerijos (E08), Elektronikos inžinerijos (E09) ir Aeronautikos inžinerijos (E14) studijų kryptis)
3,2433,28
1.10Elektros inžinerija (E08)
Elektronikos inžinerija (E09)
3,5635,98
1.11Aeronautikos inžinerija (E14)4,784,5
1.12Humanitariniai mokslai (N)5,064,285,86
1.13Socialiniai mokslai (J) (išskyrus Socialinio darbo (J04), Visuomenės saugumo (J08) ir Politikos mokslų (J02) studijų kryptis)6,065,925,88
1.14Socialinis darbas (J04), Visuomenės saugumas (J08)3,723,245,44
1.15Politikos mokslai (J02)6,786,446,3
1.16Teisė (K)5,845,537
1.17Verslo ir viešoji vadyba (L)6,986,728,44
1.18Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6121MX013),
Pradinio ugdymo pedagogika (6121MX023
3,323,65
1.19Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (6121MX044)3,684,22
1.20Vaikystės pedagogika (6121MX054)4,146,485,64
1.21Socialinė pedagogika (6121MX027)3,33,42
1.22Psichologija (6121MX025)4,644,648,48
1.23Specialioji pedagogika ir logopedija (6121MX042)4,84
1.24Architektūra (P09),
Kraštovaizdžio architektūra (P10)
5,185,38
1.25Keramika (6121PX018)6,427,44
1.26Grafika (6121PX015)8,27
1.27Monumentalioji dailė  (6121PX021)7,73
1.28Skulptūra (6121PX023)4,824,84
1.29Stiklas (6121PX024)7,16,98
1.30Scenografija (6121PX022)8,02
1.31Taikomoji grafika (6121PX025)8,54
1.33Taikomoji tekstilė (6121PX027)7,4
1.34Tapyba (6121PX028)7,73
1.35Tekstilės menas ir dizainas (6121PX029)6,01
1.36Metalo menas ir juvelyrika (6121PX020)6,577,14
1.37Dizainas (6121PX013)4,335,11
1.38Grafinis dizainas (6121PX016)5,835,77
1.39Kostiumų dizainas (6121PX019)6,51
1.40Interjero dizainas (6121PX017)3,434,763,78
1.41Muzikos atlikimas (6121PX010)6,297,246,33
1.42Kompozicija (6121PX002)7,49
1.43Muzikinis folkloras (6121PX007)6,53
1.44Muzikos teorija ir kritika (6121PX005)6,29
1.45Atlikimo menas (6121PX039)6,8
1.46Atlikimo menas (6121PX031)7,51
1.47Teatro  menas (6121PX004)4,747,64
1.48Kino menas (6121PX008)7,597,16
1.49Scenos ir kino menų istorija ir kritika (6121PX006)8,247,024,61
1.50Lėlių ir objektų teatro režisūra (6121PX042)7,96
1.51Šokis (6121PX009)7,8
1.52Fotografija ir medijos menas (6121PX014)5,87
1.53Naujųjų medijų menas (6121PX034)5,73
1.54Animacija (6121PX011)6,466,08
1.55Dailė ir interjero restauravimas (6121PX012)7,576,9
Koleginių studijų
2.1Matematikos mokslai (A),
Fiziniai mokslai (C),
Informatikos mokslai (B)
1,61,612,94
2.2Inžinerijos mokslai (E),
Technologijų mokslai (F), (išskyrus Elektros inžinerijos (E08), Elektronikos inžinerijos (E09) ir  Aeronautikos inžinerijos (E14) studijų kryptis)
1,61,621,6
2.3Elektros inžinerija (E08),
Elektronikos inžinerija (E09)
1,621,62
2.4Aeronautikos inžinerija (E14)2,361,642,14
2.5Sveikatos mokslai (G)3,763,543,96
2.6Veterinarijos mokslai (H),
Žemės ūkio mokslai (I)
1,61,681,66
2.7Socialiniai mokslai (J)2,421,63,86
2.8Verslo ir viešoji vadyba (L)3,53,264,08
2.9Humanitariniai mokslai (N)2,841,672,16
2.10Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6531MX001), Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX007, 6531MX013), Pradinio ugdymo pedagogika (6531MX002, 6531MX008), Vaikystės pedagogika (6531MX006, 6531MX010)1,742,068,52
2.12Socialinė pedagogika (6531MX003)4,862,36
2.13Dailė (P01),
Dizainas (P02),
Medijų menas (P07),
Meno objektų restauravimas (P08)
6,486,44
2.14Muzika  (P03),
Teatras (P04)
6,516,29